intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - QUẢN LÝ QUÁN INTERNET

Chia sẻ: Nguyen Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
618
lượt xem
139
download

Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - QUẢN LÝ QUÁN INTERNET

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày nay cùng với sự phát triên nhanh chóng của công nghê thông tin trên toàn cầu .Chiếc máy tính đã trở thành thân thuộc với mỗi người.Cùng với đó là nhu cầu về mạng Internet không thể tách rời .Điều này khiến cho tốc độ và mật độ các quán NET tăng lên nhanh chóng .Nhu cầu vào mạng Internet của con người ngày càng cao .Vì thế các quán net khi được mở ra đòi hỏi phải có giải pháp hợp lí để quán lí quán Net một cách tốt nhât .Giải pháp tối ưu nhất là...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - QUẢN LÝ QUÁN INTERNET

 1. ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ QUÁN INTERNET
 2. Quản lý quán nét LỜI TỰA Ngày nay cùng với sự phát triên nhanh chóng của công nghê thông tin trên toàn cầu .Chiếc máy tính đã trở thành thân thuộc với mỗ i người.Cùng với đó là nhu cầu về mạng Internet không thể tách rời .Điều này khiến cho tốc độ và mật độ các quán NET tăng lên nhanh chóng .Nhu cầu vào mạ ng Internet của con người ngày càng cao .Vì th ế các quán net khi được mở ra đòi hỏi phải có giải pháp hợp lí để quán lí quán Net một cách tốt nhât .Giả i pháp tối ưu nhất là dùng các phần mềm về q uản lí Quán net Trên cơ sở lí thuyết được học trên lớp và thông qua tìm hiêu về các phần mềm quản kí nói chung và quả n lí Quán Net nói riêng.Nhóm chúng em đưa ra bản Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống về Quản lý quán nét. Nhóm th ực hiện chúng em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của thầy Nguyễ n Minh Quý phó trưởng khoa CNTT trư ờng Đại Học Sư Phạ m Kĩ Thuật Hưng Yên, đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ chúng em hoàn thành phần mề m này. Xin chân thành cả m ơn !
 3. Quản lý quán nét 1 : KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẤU NGƯỜI DÙNG 1.1 GIỚI THIÊU: Đây là chườn trinh quản lí quán NET cho một quán NET nhỏ ở tầm 20 máy .Chương trinh ch ỉ được cài đắt trên máy chủ .Phân mêm này giông như mộ t cái bảng qua đó ta co thể xử lí các thông tin liên quan đên quán NET .thanh toán tiền máy .lưu thông tin về các sự cố của các máy củ a quán NET ,đưa ra các thông tin tổng kêt về tình hình quán NET sau mộ t khoảng thời gian nhất đ ịnh : sau một tháng,một quý ,mộ t năm.Qua đo người chủ quán NET có thể đưa ra các bươc phát triển quán NET 1.2 .Yêu Cầ u Chức Năng + chức năng quản lí máy : quản lí về thông tin cua máy ,thông tin về bả o trí sửa chữa,qua đó chỉ ra được tình trạng của máy khi chủ quán cần xem. + Chức năng quản lí kỉn tế : quản lí về các khoản thu ,khoản chi .Đăc biệt là phân thu (phần tính tiền trong quán NET) đây là phân cốt lõi của phần mềm .Hiệu quả của phần mề m phụ thuộc rất nhiề u vào phần này .Vì thế qua khả o sát hiên trạng của quán NET ,khi mộ t khác hàng vào quán ngoài nhu cầu sử dụng máy ra thi còn có các nhu cầu khác đi kèm như: hút thuốc,uống nước….Vì vậ y tạo ra các khoản ngoại thu khác ngoài tiền máy .khí tính tiền thi tính cả tiền ngoạ i thu ,tiền máy. +Chức năng thông kê tìm kiếm : đây là một phần quan trọng ,giúp chủ quán có thể đưa ra những nhận xet về tình tràn phòng máy,phần này gồm các ch ức năng ,kế toán thu,kế toán chi ….
 4. Quản lý quán nét I- Biểu đồ phân luồ ng dữ liệu SƠ ĐỒ KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG : QUẢN LÍ QUÁN NET QUẢN LÍ QUẢN THỐNG KÊ KINH T Ế LÍ MÁY QUẢN LÍ KẾ KẾ BẢO CHI THU TOÁN TOÁN TRÌ PHÒNG THU CHI MÁY TÍNH TÍNH TÌM HẠCH TÌM TIÊN TIỀN KIẾM TOÁN KIẾM THEO THEO GIỜ PHÁT CHƠI SINH
 5. Quản lý quán nét II- Biểu đồ luồng dữ liệu SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC ĐỈNH: THÔNG TIN YÊU CẦU QUẢN NGƯỜI LÍ DÙNG QUÁN THÔNG TIN TRẢ VỀ NÉT SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC 1: THÔNG TIN TÌNH TRẠNG MÁY QU Ả N LÍ MÁY
 6. Quản lý quán nét DƯ LIÊU MÁY THÔNG TIN MÁY QUẢN THÔNG TIN KINH TẾ LÍ NGƯỜI KINH DÙNG TẾ DỮ LIỆU KINH TÊ THÔNG TIN THANH TOÁN THỐNG KÊ DỮ LIỆU THỐNG KÊ THÔNG TIN THỐNG KÊ THÔNG TIN HẠCH TOÁN
 7. Quản lý quán nét DỮ LIỆU KINH TẾ DỮ LIỆU MÁY SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU ĐỊNH NGHĨA CHỨC NĂNG QUẢN LÍ MÁY : QUẢN LÍ PHÒNG MÁY THÔNG TIN MÁY TÌM KI ẾM NGƯỜI DÙNG THÔNG TIN TRA CỨU DỮ LIỆU MÁY THÔNG TIN TRẢ VẾ BẢO TRÌ THÔNG TIN BẢO TRI
 8. Quản lý quán nét Ch ức năng quản li máy gồm hai phần: + Quan Lí Phòng Máy : ở c hức năng này chúng ta có thể nhập thông tin của phòng máy số lượng ,thông tin liên quan của từng máy trong quán NET ,như về số giờ sử dụng của mỗi máy + Bảo trì : nhâp thông tin về sửa chữa bảo trì ,hỏng hóc của các máy trong quán NET ,và các thông tin về thêm bớt các máy trong quan NET + Tìm Kiêm : đưa ra cac thông tin của máy và phòng máy dang sử dụng. SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIÊUH ĐỊNH NGHĨA CHỨC NĂNG QUẢN LÍ KINH TỂ: ĐƯA RA SÓ TIỀN THANH THU TOÁN THÔNG TIN THANH TOÁN NGƯỜI DÙNG CHI DỮ LIỆU KINH TẾ
 9. Quản lý quán nét THÔNG TIN KHOẢN CHI Chức năng quản lí kinh tế được biêu diễ n bởi hai chức năng : THU và CHI + CHI : nhập vào các khoả n phải chi ra cho quán NET dang sử dụng ,tiền diện ,tiền mạng ,tiề n bảo trì. + THU : Đây là chức năng quan trọng nhất ,dùng để tính tiền cho các máy trong quán NET .Sau đây là sơ đồ luồng dữ liệu định nghĩa chức năng THU TÍNH TIỀN NGOẠI THU NGOẠI THU NGƯỜI DÙNG DỮ DỮLIỆU KINH TẾ TIỀN THANH TOAN TÍNH TIỀN GIỜ CHƠI THÔNG TIN GIO CHOI Chức năng THU được chia làm hai phần như trên b ởi vì .Trong thực tê khi một người khách vào quán NET ngoài nhu cầu sử dụng máy ,khách hàng còn yêu c ầu thêm các nhu câu khác do vậy phát sinh ra các khoản ngoại thu
 10. Quản lý quán nét SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU ĐỊNH NGHĨA CHỨC NĂNG THÔNG KÊ : KẾ TOÁN THU THÔNG TIN THU NGƯỜI DÙNG KẾ TOÁN CHI DỮ LIỆU KINH TẾ THÔNG TIN CHI HẠCH TOÁN NGƯỜI DÙNG TÌM KI ẾM DỮ LIỆU MÁY THÔNG TIN HẠCH TOÁN DỮ LIỆU KINH TẾ THÔNG TIN HẠCH TOÁN
 11. Quản lý quán nét YÊU CẦU TÌM KIẾM Chức năng thông kê được định nghia bởi 4 chức năng nhỏ : 1.Kế Toán Thu : thông kê khoản thu của phòng NET theo máy ,toàn bộ cả phòng máy , 2.Kế Toán Chi : thống kê các khoản chi của phòng NET 3.Hạch Toán :Đưa ra thông tin về lợi nhuậ n ,thiệt hại,thông tin về tình tran g máy trong phòng NET 4. Tim Kiếm : trả về thông tin của toàn bộ 3 phầ n trên .tìm kiếm theo từng máy theo ngày tháng năm .Hoặc cũng có thể tìm kiế m thông tin chung cho toàn phòng máy.
 12. Quản lý quán nét PHẦN 3 :SƠ ĐỒ THỰC THỂ LIÊN KẾT 3.1 Xác Lập Thực Thể Thực thể máy Thực thể chủ quán(thu,chi) 3.2 Xác Định Thuộc Tính Của Các Thực Thể - may (tên may,ttmay,ttbaotri) -thu(tenmay,thu,thoigian) -chi(tiendien,tienmang,tienkhac,thoigian) 3.3 Xác Định Mối Quan Hệ Giữa Các Thực Thể - chủ quán và máy là quan hệ 1 - n 3.4 Sơ Đồ Thực Thể Liên Kết T HU CHỦ CHI QUÁN TK TK QL
 13. Quản lý quán nét MÁY 3.5 Các Lưu Đồ Thuậ t Toán a.Lưu đồ thuât toán nhập BEGIN TÊN MÁY KHÔNG THẤY THỰC HIỆN DUYỆT VÀ TÌM THẤY NHẬP THÔNG BÁO END
 14. Quản lý quán nét b.Sơ đồ thuật toán tìm kiế m BEGIN TÊN MÁY THỰC HIỆN KHÔNG THẤY DUYỆT VÀ TÌM THẤY HIỂN THỊ THÔNG BÁO END C. Lưu đồ thuậ t toán c ập nhật thông tin
 15. Quản lý quán nét BEGIN ĐƯA DỮ LIÊU VÁO SAI ĐÚNG KIỂM TRA ĐIỀU KI ỆN ĐƯA DỮ LIỆU VÀO HIỂN THỊ END
 16. Quản lý quán nét PHẦN 4: CƠ SỞ DỮ LIỆU 4.1 Thiết Kế Bảng Máy Tenmay : tên máy
 17. Quản lý quán nét Ttmay : thôn g tin về máy (tình trạng của máy) Ttbaotri : thông tin về sủa chưa khi máy gặ p sự cố 4.2 Thiết Kế Bảng Thu Tenmay : tên máy Thu : số tiên thu được của từng máy Thoigian :ngày thang năm 4.3 Thiết Kế Bảng Chi
 18. Quản lý quán nét Tdien : tiền điện Tmang : tiền mạ ng Tkhac : tiền khác (các khoan chi khác như bảo trì máy ..) Thoigian : ngày tháng năm PHẦN 5 : THIẾT KẾ FORM 5.1.Form Chính
 19. Quản lý quán nét Nhập thông tin về giá tiền thuê máy ,số lượng máy ,sau đo ta có thể picks vào các button để thực hiên các công viêc theo yêu cầu 5.2.Form Tinh Tiề n(Thu)
 20. Quản lý quán nét Để tính tiên máy cho các maý trong quan net ta co thể sổ List danh sách các máy ở trên đâu .rồi pick vào nut “BẮT ĐẦU”,thanh toán khi pick nút “Kết Thúc 5.3 Form Thố ng Kê Tìm Kiế m

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản