intTypePromotion=1

Nâng cao chất lượng đồ án tốt nghiệp đại học ngành cơ khí trường Đại học Nha Trang

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Triều | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
86
lượt xem
6
download

Nâng cao chất lượng đồ án tốt nghiệp đại học ngành cơ khí trường Đại học Nha Trang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tổng hợp 5 bài báo cáo khoa học trong kỷ yếu hội thảo đổi mới giáo dục nhằm nâng cao chất lượng đồ án tốt nghiệp đại học ngành cơ khí trường Đại học Nha Trang: nâng cao chất lượng viết thuyết minh đồ án tốt nghiệp của sinh viên ngành cơ khí, thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng bản vẽ cơ khí trong công tác tốt nghiệp; một số giải pháp nâng cao chất lượng đồ án tốt nghiệp cho sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật nhiệt lạnh; một số kinh nghiệm thực tế về thiết kế máy đề xuất áp dụng trong đồ án tốt nghiệp và một số giải pháp nâng cao chất lượng đồ án tốt nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nâng cao chất lượng đồ án tốt nghiệp đại học ngành cơ khí trường Đại học Nha Trang

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG<br /> KHOA CƠ KHÍ<br /> <br /> KỶ YẾU<br /> HỘI THẢO ĐỔI MỚI GIẢNG DẠY<br /> <br /> NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỒ ÁN TỐT<br /> NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CƠ KHÍ TRƯỜNG<br /> ĐẠI HỌC NHA TRANG<br /> <br /> Khánh Hòa, tháng 02 năm 2013<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VIẾT THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT<br /> NGHIỆP NGÀNH CƠ KHÍ<br /> Nguyễn Văn Tường<br /> <br /> Trang<br /> 1<br /> <br /> THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BẢN VẼ<br /> CƠ KHÍ TRONG CÔNG TÁC TỐT NGHIỆP<br /> Nguyễn Hữu Thật<br /> <br /> 5<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỒ ÁN TỐT<br /> NGHIỆP CHO SINH VIÊN NGÀNH KỸ THUẬT NHIỆT LẠNH<br /> KHOA CƠ KHÍ<br /> Lê Như Chính<br /> <br /> 10<br /> <br /> MỘT VÀI KINH NGHIỆM THỰC TẾ VỀ THIẾT KẾ MÁY ĐỀ XUẤT<br /> ÁP DỤNG TRONG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP<br /> Ngô Quang Trọng<br /> <br /> 13<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỒ ÁN TỐT<br /> NGHIỆP<br /> Đặng Xuân Phương<br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN SINH VIÊN<br /> THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH CƠ ĐIỆN TỬ<br /> Nguyễn Văn Định<br /> <br /> 17<br /> <br /> 1<br /> <br /> 21<br /> <br /> NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VIẾT THUYẾT MINH<br /> ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH CƠ KHÍ<br /> Nguyễn Văn Tường<br /> Bộ môn Chế tạo máy<br /> Báo cáo trình bày thực trạng viết thuyết minh đồ án tốt nghiệp của sinh viên ngành cơ khí trong<br /> những năm gần đây nhằm giúp sinh viên nhận dạng những nhược hay mắc phải khi viết thuyết<br /> minh từ đó có biện pháp thích hợp nhằm nâng cao chất lượng viết thuyết minh đồ án tốt nghiệp.<br /> 1. Mở đầu<br /> Viết thuyết minh đồ án là công việc không thể thiếu được đối với sinh viên thực hiện đồ<br /> án tốt nghiệp. Nói chung, các trường đều đưa ra các hướng dẫn trình bày thuyết minh đồ án tốt<br /> nghiệp theo những cách riêng. Ở Trường Đại học Nha Trang, Hiệu trưởng đã ban hành Hướng<br /> dẫn trình bày đồ án, khóa luận tốt nghiệp kèm theo quyết định số 673 ngày 29/12/2006. Hướng<br /> dẫn này trình bày khá chi tiết nhiều vấn đề liên quan đến trình bày tốt nghiệp, tạo điều kiện thuận<br /> lợi cho sinh viên tham khảo khi viết thuyết minh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy còn nhiều sinh viên<br /> đã không biết vận dụng hướng dẫn này khi thực hiện đồ án tốt nghiệp. Kết quả là làm giảm chất<br /> lượng thuyết minh đồ án tốt nghiệp.<br /> 2. Một số sai sót khi viết thuyết minh đồ án tốt nghiệp của sinh viên<br /> a. Ghi tài liệu tham khảo và trích dẫn tài liệu tham khảo<br /> Ở nhiều thuyết minh, việc ghi tài liệu tham khảo hết sức tuỳ tiện, không tuân theo quy<br /> định chung của quyết định 673. Một số thuyết minh đưa vào phần tài liệu tham khảo những tài<br /> liệu mang tính “trang trí”, không cần thiết.<br /> Không ghi trích dẫn dẫn tài liệu tham khảo cho các công thức, số liệu tra cứu… là lỗi rất<br /> phổ biến trong các thuyết minh đồ án tốt nghiệp của sinh viên. Bên cạnh đó, trong một số thuyết<br /> minh có ghi trích dẫn nhưng không thống nhất và không theo quy định chung. Ví dụ, thay vì ghi<br /> trích dẫn phần kiến thức có liên quan ở trang 20 tài liệu số 2 theo quy định là: [2, tr. 20] thì một<br /> số sinh viên lại ghi như sau:<br /> - [trang 20, TL2]<br /> - [trang 20, STCNCTMT1]<br /> - [Sổ tay Công nghệ Chế tạo máy tập 1 của Trần Văn Địch, tr.20]<br /> - (TL2)<br /> b. Ghi đơn vị đo<br /> Lỗi ghi sai ký hiệu đơn vị đo cũng khá phổ biến trong các đồ án liên quan đến tính toán<br /> thiết kế. Một số ví dụ điển hình là:<br /> -<br /> <br /> Ghi Kw, kw, KW thay vì kW.<br /> Ghi Kg, kg, KG thay vì kG.<br /> Kj, kj, KJ thay vì kJ.<br /> <br /> c. Trình bày bảng biểu, hình ảnh:<br /> Một số lỗi thường thấy trong việc trình bày bảng biểu, hình ảnh là:<br /> -<br /> <br /> Không đánh số bảng<br /> Không ghi đầu đề của bảng<br /> Không trích dẫn nguồn (trường hợp lấy từ nguồn khác).<br /> Không đánh số hình<br /> Có lúc đánh số hình, có lúc không<br /> 2<br /> <br /> -<br /> <br /> Không ghi đầu đề của hình<br /> Có lúc ghi đầu đề của hình, có lúc không ghi<br /> Không trích dẫn nguồn (trường hợp hình lấy từ nguồn khác).<br /> <br /> d. Viết kết luận và kiến nghị<br /> Kết luận và kiến nghị là phần không thể thiếu trong một bản thuyết minh đồ án tốt nghiệp.<br /> Trong hướng dẫn trình bày đồ án, khóa luận tốt nghiệp của Trường có nói rõ là phần kết luận<br /> phải nêu được những kết quả thu được của đồ án, khóa luận một cách ngắn gọn, không cần có<br /> những lời bình gì thêm; nêu kiến nghị cần tiếp tục nghiên cứu hoặc chuyển sang hướng nghiên<br /> cứu khác. Tuy nhiên, thực tế cho thấy kỹ năng để viết phần này của sinh viên còn yếu. Một số lỗi<br /> điển hình của sinh viên khi viết kết luận và kiến nghị là:<br /> -<br /> <br /> Kết luận một cách chung chung, không nêu được những kết quả đã thu được và đã<br /> được trình bày trong luận văn, ví dụ như trong tài liệu [5].<br /> Phần kết luận chỉ nêu những tồn tại của đồ án mà không đưa ra những kết quả của đồ<br /> án, ví dụ như trong tài liệu [3].<br /> Tự cho là đề tài hay.<br /> Khuyến nghị chung chung hoặc xa rời với đối tượng nghiên cứu, ví dụ như trong tài<br /> liệu [2].<br /> Nêu ra các khuyến nghị sử dụng thiết bị trong các đồ án về thiết kế, chế tạo thiết bị, ví<br /> dụ như trong tài liệu [3].<br /> <br /> Sau đây là một số ví dụ minh họa về cách viết kết luận và đề xuất ý kiến không đúng theo<br /> hướng dẫn.<br /> - Đề xuất của đồ án Thiết kế kỹ thuật hệ thống xử lý rác thải bằng phương pháp yếm khí<br /> tùy nghi cho bãi rác phía bắc Tp. Nha Trang [5]: Nói về nâng cao nhận thức về chất thải, sự đầu<br /> tư của nhà nước về công tác bảo vệ môi trường, coi chất thải là một tài nguyên, chiến lược quản<br /> lý chất thải quốc gia.<br /> - Đề xuất của đồ án Thiết kế máy phân loại vỏ và nhân hạt bàng [4] (trích nguyên văn):<br /> "Qua quá trình tìm hiểu tôi thấy rằng ngành chế biến phân loại nhân quả hạt bàng của khu vực<br /> Nam Trung bộ sẽ được chú trọng phát triển mạnh mẽ nếu chế tạo thành công máy tách nhân quả<br /> bàng. Nhân quả bàng là một trong những sản phẩm ưu thích của khách du lịch, chính vì thế đồ<br /> án về máy phân loại nhân quả bàng là một đề tài có triển vọng trong thời gian hiện tại và tương<br /> lai. Máy có ý nghĩa thực tiễn nên tôi hy vọng sớm có thể đưa vào sản suất thử nghiệm nếu sản<br /> xuất được máy tách nhân quả bàng".<br /> - Đồ án: Thiết kế kỹ thuật máy cưa đứng dùng phục vụ cho việc chế biến gỗ (dài 4m) [6].<br /> Kết luận: Cơ bản chỉ nói về việc đã cố gắng hết sức để tìm tài liệu và gặp khó khăn khi<br /> thực hiện đề tài vì đề tài mới.<br /> Đề xuất: Nêu tầm quan trọng của máy cưa Holx Her 1230 và lịch sử phát triển của nó, đề<br /> nghị các công ty chế biến gỗ nên mua về.<br /> - Đồ án: Thiết kế máy cắt cá làm thức ăn cho tôm [7].<br /> Kết luận: Nói về việc đã vận dụng tất cả các kiến thức đã học vào việc thiết kế chế tạo<br /> máy cắt cá nhưng đề tài chỉ dừng ở công đoạn thiết kế và tính toán nên khi ra ngoài xưởng thực tế<br /> chế tạo chắc còn nhiều thiếu sót và gặp khó khăn, mong được đóng góp ý kiến.<br /> <br /> 3<br /> <br /> Đề xuất (trích nguyên văn): “Tôi thấy đây là một đề tài hay, có tính thời sự, rất phù hợp<br /> với chuyên ngành Chế tạo máy. Nếu được áp dụng triển khai vào thực tiễn sản xuất nó sẽ góp<br /> phần tích cực vào việc cơ giới hoá nuôi trồng của nước nhà”.<br /> - Đề xuất của đồ án “Thiết kế kỹ thuật máy vận chuyển rác thải trong dây chuyền xử lý<br /> rác bằng công nghệ yếm khí tuỳ nghi [8]”: Nói về quá trình lắp đặt phải đúng yêu cầu kỹ thuật<br /> trong thiết kế, về vận hành bảo dưỡng thiết bị và yêu cầu về thay thế phụ tùng đúng chủng loại.<br /> - Kết luận của đồ án Thiết kế kỹ thuật thiết bị nghiền nông sản khô phục vụ việc chăn nuôi<br /> [9] (trích nguyên văn): “Em thấy đây là một đề tài hay, rất phù hợp với chuyên ngành Chế tạo<br /> máy. Nếu được áp dụng triển khai vào thực tiễn sản xuất nó sẽ góp phần tích cực vào việc cơ giới<br /> hoá nông nghiệp và chăn nuôi”<br /> 3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng viết thuyết minh<br /> Trừ các lỗi thuộc phần viết kết luận và kiến nghị thì các lỗi đã nêu ở phần trên có thể<br /> được khắc phục một cách dễ dàng thông qua một số việc như:<br /> -<br /> <br /> Yêu cầu sinh viên tuân thủ các quy định chung về trình bày đồ án, khoá luận tốt<br /> nghiệp. Giảng viên hướng dẫn có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên truy cập vào trang<br /> web của bộ môn để tải bản hướng dẫn theo quyết định 673.<br /> <br /> -<br /> <br /> Rèn luyện sinh viên cách viết văn bản khoa học thông qua các đồ án học phần, bài tập<br /> lớn, tiểu luận. Các giảng viên khi dạy các học phần có bài tập lớn, tiểu luận và đồ án<br /> phải yêu cầu sinh viên áp dụng đúng cách viết văn bản khoa học thông qua các tài liệu<br /> hướng dẫn cụ thể.<br /> <br /> -<br /> <br /> Về mặt quản lý, các bộ môn nên kiên quyết yêu cầu sinh viên phải viết lại thuyết minh<br /> thậm chí không cho sinh viên bảo vệ các luận văn trình bày không theo đúng thể thức.<br /> <br /> Về viết kết luận và kiến nghị, cần phải có những giải pháp hữu hiệu để sinh viên có thể<br /> viết tốt phần này. Tổ chức các buổi thực hành viết kết luận và kiến nghị cho sinh viên có thể là<br /> một giải pháp hữu ích.<br /> Ngoài ra, cần phải xem lại nội dung và phương pháp giảng dạy các học phần như Thực<br /> hành văn bản tiếng Việt và Phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Nội dung và phương pháp<br /> giảng dạy những học phần này phải được thiết kế sao cho phục vụ một cách thiết thực việc viết<br /> các văn bản khoa học, tránh giáo điều như hiện nay.<br /> 4. Kết luận<br /> Viết thuyết minh đồ án tốt nghiệp là một công việc tỷ mỉ và khoa học. Việc tuân theo các<br /> chuẩn mực về hình thức thuyết minh là điều cần thiết và được hầu hết các trường đại học áp<br /> dụng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy sinh viên ngành cơ khí trường ta chưa thực hiện tốt điều này<br /> mặc dù đã có những quy định hết sức cụ thể. Thông qua các thuyết minh đồ án tốt nghiệp trong<br /> những năm gần đây của sinh viên ngành cơ khí trường Đại học Nha Trang, các bộ môn, Khoa và<br /> Trường cần phải có những giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng đào tạo nói chung và chất<br /> lượng đồ án tốt nghiệp nói riêng.<br /> Tài liệu tham khảo<br /> 1. Trần Châu Tuấn. Thiết kế hệ thống điều hoà không khí cho hội trường Thành uỷ Thành phố<br /> Nha Trang. Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh. Đại học Nha Trang, 2010.<br /> <br /> 4<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2