intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Hà Tĩnh

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:103

0
17
lượt xem
2
download

Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Hà Tĩnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài được thực hiện nhằm nghiên cứu và đánh giá chất lượng thẩm định DAĐT tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh Hà Tĩnh, phân tích thực trạng thẩm định cho vay DAĐT, từ đó đưa ra những kết luận và giải pháp có tính chất thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng thẩm định DAĐT trong hoạt động cho vay của NH NN&PTNT Hà Tĩnh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Hà Tĩnh

LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Khóa luận này hoàn thành là một phần của kết quả 4 năm<br /> học tập, nghiên cứu trên giảng đường trường Đại học kinh tế Huế<br /> và của gần 4 tháng thực tập tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát<br /> triển Nông thôn - Chi nhánh Hà Tĩnh.<br /> Để hoàn thành khóa luận này, ngoài sự cố gắng và nổ lực<br /> của bản thân, em đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của các<br /> thầy cô giáo trường Đại học Kinh Tế Huế. Các thầy cô đã dạy dỗ,<br /> truyền đạt cho em kiến thức, niềm tin và ước mơ vững bền với<br /> công việc trong suốt 4 năm qua. Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn<br /> chân thành nhất đến thầy giáo TS. Trương Chí Hiếu - Người đã<br /> trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo tận tình và giúp đỡ em trong suốt thời<br /> gian qua để hoàn thành tốt bài khóa luận tốt nghiệp này.<br /> Em cũng xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cùng các cô<br /> chú, anh chị tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Hà Tĩnh đã tạo điều kiện giúp đỡ cho em tìm hiểu thực<br /> tế và thu thập số liệu để hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp của<br /> mình.<br /> Bên cạnh đó, em cũng xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn<br /> bè, những người luôn quan tâm, động viên, khích lệ em trong suốt<br /> thời gian qua.<br /> Xin chân thành cảm ơn.<br /> Huế, ngày 12 tháng 5 năm 2013<br /> Sinh viên<br /> <br /> Nguyễn Thị Xuân<br /> <br /> i<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN .................................................................................................................i<br /> MỤC LỤC ..................................................................................................................... ii<br /> DANH MỤC VIẾT TẮT...............................................................................................v<br /> DANH MỤC BẢNG .....................................................................................................vi<br /> DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ................................................................................ vii<br /> <br /> Ế<br /> <br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ....................................................................................... viii<br /> <br /> U<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................1<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài ...........................................................................................1<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................................2<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu...............................................................................................2<br /> <br /> H<br /> <br /> 4. Phạm vi nghiên cứu..................................................................................................2<br /> <br /> IN<br /> <br /> 5. Phương pháp nghiên cứu..........................................................................................2<br /> CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ.....................4<br /> <br /> K<br /> <br /> 1.1. Dự án đầu tư..........................................................................................................4<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 1.1.1. Dự án đầu tư ...................................................................................................4<br /> <br /> O<br /> <br /> 1.1.1.1. Khái niệm .................................................................................................4<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 1.1.1.2. Đặc trưng dự án đầu tư .............................................................................4<br /> 1.1.1.3. Yêu cầu đối với một dự án đầu tư ............................................................5<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 1.2. Thẩm định dự án đầu tư ........................................................................................7<br /> 1.2.1. Khái niệm thẩm định dự án đầu tư .................................................................7<br /> 1.2.2. Nội dung thẩm định dự án đầu tư ...................................................................8<br /> 1.2.2.1. Thẩm định tài chính của dự án ...............................................................11<br /> 1.2.2.2. Thẩm định tổng mức vốn đầu tư và nguồn tài trợ..................................11<br /> 1.3. Chất lượng thẩm định định dự án đầu tư ............................................................23<br /> 1.3.1. Khái niệm chất lượng thẩm định dự án đầu tư .............................................23<br /> 1.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng<br /> NN&PTNT Tỉnh Hà Tĩnh.......................................................................................24<br /> 1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư ........26<br /> ii<br /> <br /> 1.3.3.1. Các nhân tố chủ quan .............................................................................26<br /> 1.3.3.2. Các nhân tố khác quan ...........................................................................29<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN<br /> ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG NN&PTNT TỈNH HÀ TĨNH....................................31<br /> 2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng NN&PTNT Tỉnh Hà Tĩnh.......31<br /> 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ...................................................................31<br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động............................................................32<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2.1.3. Tình hình hoạt động của NH NN&PTNT Hà Tĩnh ......................................35<br /> <br /> U<br /> <br /> 2.1.3.1. Tình hình kinh tế xã hội trong thời gian qua 2010 - 2012 .....................35<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 2.1.3.2. Hoạt động huy động vốn ........................................................................37<br /> 2.1.3.3. Hoạt động tín dụng .................................................................................40<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 2.1.3.4. Kết quả hoạt động kinh doanh................................................................42<br /> 2.1.3.5. Một số hoạt động khác ...........................................................................43<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.2. Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư tại NH NN&PTNT Hà Tĩnh.............47<br /> <br /> IN<br /> <br /> 2.2.1. Quy trình thẩm định DAĐT tại NH NN&PTNT Hà Tĩnh............................47<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.2.2. Hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại NH NN&PTNT Hà Tĩnh ..............49<br /> 2.2.3. Thực trạng hoạt động thẩm định dự án đầu tư tại NH NN&PTNT Hà Tĩnh ....50<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 2.2.3.1. Nguyên tắc chung trong công tác thẩm định dự án đầu tại NH NN&PTNT<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> Hà Tĩnh ................................................................................................................50<br /> 2.2.3.2. Tổ chức và phân cấp tín dụng ................................................................51<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 2.2.3.3. Kết quả thẩm định dự án đầu tư .............................................................52<br /> 2.3. Đánh giá của khách hàng về chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại NH<br /> NN&PTNT Hà Tĩnh...................................................................................................53<br /> 2.3.1. Điều tra khảo sát các khách hàng vay vốn tại NH NN&PTNT Hà Tĩnh......53<br /> 2.3.1.1. Thông tin về người được phỏng vấn ......................................................53<br /> 2.3.2. Đánh giá mức độ hài long của khách hàng về chất lượng thẩm định...........57<br /> 2.3.2.1. Phân tích mức độ tin cậy số liệu điều tra khách hàng về chất lượng thẩm<br /> định dự án của NN NH&PTNT Hà Tĩnh. ...........................................................57<br /> 2.3.2.2. Phân tích nhân tố ....................................................................................59<br /> 2.3.2.3. Kiểm định số lượng mẫu thích hợp. .......................................................59<br /> iii<br /> <br /> 2.3.2.4. Phân tích nhân tố ....................................................................................60<br /> 2.3.2.5. Đánh giá các nhân tố tác động đến chất lượng tín dụng ........................62<br /> 2.4. Những kết quả đạt được của chi nhánh trong công tác thẩm định dự án đầu tư<br /> giai đoạn 2010 - 2012.................................................................................................64<br /> 2.4.1. Những kết quả đạt được................................................................................65<br /> 2.4.2. Những mặt hạn chế còn tồn tại .....................................................................67<br /> 2.4.2.1. Hạn chế...................................................................................................67<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2.4.2.2. Nguyên nhân...........................................................................................68<br /> <br /> U<br /> <br /> CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THẨM<br /> <br /> ́H<br /> <br /> ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG NN&PTNT TỈNH HÀ TĨNH ..........70<br /> 3.1. Định hướng công tác thẩm định dự án đầu tư tại NH NN&PTNT Hà Tĩnh .........70<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại<br /> NHNN&PTNT Hà Tĩnh.............................................................................................71<br /> <br /> H<br /> <br /> 3.2.1. Nâng cao nội dung và quy trình thẩm định ..................................................71<br /> <br /> IN<br /> <br /> 3.2.2. Nâng cao trình độ nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ thẩm định ........................72<br /> <br /> K<br /> <br /> 3.2.3. Phân loại chủ đầu tư và có chính sách khách hàng phù hợp ........................74<br /> 3.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu chất lượng công tác thẩm định dự án<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> đầu tư .........................................................................................................................75<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 3.3.1. Đối với các cơ quan nhà nước ......................................................................75<br /> 3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước .......................................................76<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 3.3.3. Kiến nghị đối với NH NN&PTNT Hà Tĩnh .................................................77<br /> KẾT LUẬN ..................................................................................................................78<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................79<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> iv<br /> <br /> DANH MỤC VIẾT TẮT<br /> NH NN&PTNT Hà Tĩnh : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<br /> chi nhánh Hà Tĩnh<br /> : Doanh nghiệp<br /> <br /> DAĐT<br /> <br /> : Dự án đầu tư<br /> <br /> CBVC<br /> <br /> : Cán bộ viên chức<br /> <br /> CBTĐ<br /> <br /> : Cán bộ thẩm định<br /> <br /> NHNN<br /> <br /> : Ngân hàng Nhà nước<br /> <br /> NHTM<br /> <br /> : Ngân hàng thương mại<br /> <br /> LSCK<br /> <br /> : Lãi suất chiết khấu<br /> <br /> TSCĐ<br /> <br /> : Tài sản cố định<br /> <br /> TSLĐ<br /> <br /> : Tài sản lưu động<br /> <br /> CSH<br /> <br /> : Chủ sở hữu<br /> <br /> NH<br /> <br /> : Ngân hàng<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> DN<br /> <br /> : Khách hàng<br /> : Công ty trách nhiệm hữu hạn<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> CTTNHH<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> KH<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản