Domain Controller – Join to Domain

Chia sẻ: Nguyễn Trung Thành | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
255
lượt xem
133
download

Domain Controller – Join to Domain

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuẩn bị: - Máy Windows Server làm DC - Máy Windows XP làm Workstation - Đảm bảo đường truyền đã thông - Thiết lập địa chỉ IP cho DNS Server

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Domain Controller – Join to Domain

  1. Domain Controller – Join to Domain Chuẩn bị: - Máy Windows Server làm DC - Máy Windows XP làm Workstation - Đảm bảo đường truyền đã thông - Thiết lập địa chỉ IP cho DNS Server I. Cài đặt các máy Domain Controller B1: Khởi động máy Windows 2003 logon ̣ B2: Đăt tên cho Domain Controller  Nhân ́ Administrator. Nhấn phải chuột trên My ́ ̉ ̣ nut phai chuôt trên My Computer  Properties Network Places  Properties  nhấn phải  chon Tab Computer Name  Change...  chuột lên Local Area Network  Properties Sửa Computer name thanh Servers  OK  ̀  Internet Protocol (TCP/IP) Properties May yêu câu Reset  chon Yes để khởi đông ́ ̀ ̣ ̣  Chỉnh các giá trị IP address  OK may ́ Chú ý: Địa chỉ IP của DNS Server phải trùng với địa chỉ IP của Server
  2. B3: Sau khi khởi đông lai may  logon ̣ ̣ ́ Tai cửa sổ wellcome chon Next  tai Operating ̣ ̣ ̣ Adiministrator  Start  Run  gõ System Compatibility chon Next  tai cửa sổ ̣ ̣ dcpromo  OK ́ ́ Domain Controller Type đanh dâu chon vao ô ̣ ̀ Domain controller for a new domain  Next  tai cửa sổ Create New Domain đanh dâu vao ô ̣ ́ ́ ̀ Domain in a new forest  Next  tai cửa sổ ̣ New Domain Name gõ tên sara.com  Next Tai cửa sổ NetBIOS Domain Name chon Next  ̣ ̣ Tai cửa sổ Permission đanh dâu vao ô ̣ ́ ́ ̀ Tai cửa sổ Database and Log Folders chon Next ̣ ̣ Pernissions compatible only with Windows  Tai cửa sổ Shared System Volume chon Next ̣ ̣ 2000 or Windows Server 2003 operating  tai cửa sổ DNS Registration Diagnostcs đanh ̣ ́ systems  Next  Tai cửa sổ Directory ̣ ́ ̀ dâu vao ô Install and this computer to use this Services Restore Mode Administrator DNS server as its preferred DNS server  Next Password chon Next  Tai cửa sổ Summary ̣ ̣ chon Next  quá trinh nâng câp Domain ̣ ̀ ́ ́ ̀ ̃ Controller băt đâu diên ra.
  3.  Khi hệ thông yêu câu dia CD Windows Server ́ ̀ ̃  Khi chỉ đung đường dân chon OK để quá ́ ̃ ̣ 2003  OK  Browser...  chỉ đường dân tới ̃ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̣ trinh cai đăt tiêp tuc  khi hoan tât chon thư muc I386 trong dia CD Windows Server ̣ ̃ Finish  hệ thông sẽ yêu câu restart lai ́ ̀ ̣ 2003 (Vd: F:\W2K3\I386) ́ ̣ may  chon Restart Now. B4: Sau khi khởi động lại máy  tại cửa sổ Log B5: Start  Programs Administrative On to Windows chọn Options  tại đây ta Tools  Active Directory Users and thấy thêm ô Log On to  Log on Coputers  Click “+” của mục Users ra Administrator  nhấn phải chuột trên Users  New User.  Trong cửa sổ New Object – User, trong ô Firt  Trong ô Password và ô confirm name và ô Fullname điền user1  Trong ô User password điền P@ssword  bỏ dấu logon name và ô User logon name (pre –Windows chọn tại User must change password at 2000) điền user1  Next next logon  Next  Finish  đóng tất cả các cửa sổ.
  4. II. Join một máy vào Domain B1: Khởi động máy chọn Windows XP  Ctrl + Alt + Delete 2 lần  Logon Administrator. B2: Nhấn nút phải chuột trên Start  Properties  chọn chế độ Classic Start menu. B3: nhấn phải chuột lên My Network Places B4: Gia nhập máy Workstation vào domain  Properties  nhấn phải chuột lên Card sara.com  nhấn phải chuột trên My LAN  Properties  Internet Protocol  computer  Properties  chọn Tab Properties  chỉnh giá trị Presferred DNS Computer Name  Change..  Trong ô server cho giống với giá trị IP address của Member of đánh dấu vào ô Domain  Nhập máy Domain Controller  OK  Close vào ô Domain: sara.com  OK
  5.  Trong hộp thoại Computer Name B5: Sau khi Restart lại máy  tại màn hình Changes nhập User1 vào ô User name  Log on chọn Option …  chú ý tại đây có ô nhập P@ssword vào ô password  khi Log on to  user1 vào ô User name, xuất hiện màn hình Wellcome chọn OK  P@ssword vào ô Password  trong ô Log on OK  Máy sẽ yêu cầu Restart  Chọn to chọn SARA  OK Yes để khởi động lại máy. B6: Nhấn chuột phải trên My Computer  chọn Properties  chọn Tab Computer Name Chú ý: thấy Full Computer Name của máy lúc này là X.sara.com ( với X là tên máy )  Domain là: sara.com B7: Đóng tất cả cửa sổ đang có  Nhấn phải chuột trên My Computer  Manage  Local user and groups  Group  nhấn phải chuột trên Group Administrators  Properties. Chú ý: Group Domain Admins đã được add vào group local Admins

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản