Đơn đăng ký kinh doanh tại công ty hợp danh

Chia sẻ: Tieu Dao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
68
lượt xem
4
download

Đơn đăng ký kinh doanh tại công ty hợp danh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đơn đăng ký kinh doanh tại công ty hợp danh', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn đăng ký kinh doanh tại công ty hợp danh

  1. Mẫu MĐ-5 CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ----------------------------- ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY HỢP DANH Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) ................................................... Nam/Nữ Chức danh: ................................................................................................................ Sinh ngày: ........./........../.................... Dân tộc:............................. Quốc tịch: ........ Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: .......................... .... .... .... .... .... .... .... . Ngày cấp: .........../.... ..../. .............. Nơi cấp: ..................... .... .... .... .... .... .... .... .... Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ................................................................................ .................................................................................................................................... Chỗ ở hiện tại.............................................................................................................. ..................................................................................................................................... Điện thoại:.................................................. .... Fax...................................................... Email:.................................................... ...........Website:............................................. Đại diện theo pháp luật của công ty Đăng ký kinh doanh công ty hợp danh với nội dung sau: 1. Tên công ty: (ghi bằng chữ in hoa)........................................................................... ...................................................................................................................................... Tên giao dịch: ......................................................................................... ..... ..... ..... .. Tên viết tắt: .................................................................................................................. 2. Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................................. ....................................................................................................................................... Điện thoại: ..... ................................... Fax: .................................................................. Email:.................................................... ...........Website:............................................... 3. Ngành, nghề kinh doanh ........................................................................................... ....................................................................................................................................... 4. Vốn điều lệ: .............................................................................................................. - Tổng số: ...................................................................................................................... - Phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt kê tại Danh sách thành viên. 5. Tên, địa chỉ chi nhánh: ........................................................................................................................................ ........................................................... . 6. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ......................................................................................................................................... .............................................. Tôi và các thành viên cam kết: - Không thuộc diện quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Luật Doanh nghiệp; Không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, không là chủ doanh nghiệp tư nhân, không là chủ hộ kinh doanh cá thể; - Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/ quyền sử dụng hợp pháp của công ty; - Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh. ......, ngày .......tháng.......năm .....
  2. Các thành viên hợp danh Đại diện theo pháp luật của công ty (Ký và ghi rõ họ tên từng thành viên) (Ký và ghi rõ họ tên) Kèm theo đơn: - .................................... - ................................... - ....................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản