ĐƠN XIN THAY ĐỔI KẾ HOẠCH HỌC TẬP

Chia sẻ: Phan Huu Vinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
172
lượt xem
31
download

ĐƠN XIN THAY ĐỔI KẾ HOẠCH HỌC TẬP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ĐƠN XIN THAY ĐỔI KẾ HOẠCH HỌC TẬP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐƠN XIN THAY ĐỔI KẾ HOẠCH HỌC TẬP

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH Độc lập -Tự do- Hạnh phúc --------------------------------------- -------------------------------- ĐƠN XIN THAY ĐỔI KẾ HOẠCH HỌC TẬP Kính gửi: Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh. Bộ môn:................................................................... Cố vấn học tập lớp ................................................... Tôi tên:................................................................................................................................... MSSV:.........................................Lớp.................................................................................... Lớp:........................................................................................................................................ Nay tôi làm đơn này xin thay đổi Kế hoạch học tập, cụ thể như sau: Tên trong KHHT Môn thay thế TT Học kỳ/ Học kỳ/ MSMH Tên MH MSMH Tên MH năm học năm học 1. 2. 3. Lý do: .................................................................................................................................... .................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................ Kính mong sự chấp thuận của Ban chủ nhiệm Khoa, Bộ môn và Cố vấn học tập. Ý Kiến Cố vấn học tập Cần Thơ, ngày..........tháng.........năm.......... Người viết đơn Ý kiến Bộ môn Ý kiến Ban chủ nhiệm Khoa

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản