intTypePromotion=1

Đơn xin việc ở Pizza Hut

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
2.504
lượt xem
596
download

Đơn xin việc ở Pizza Hut

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng tham khảo mẫu đơn xin việc ở Pizza Hut chuẩn các bạn nhé. Chúc các bạn tìm được công việc phù hợp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn xin việc ở Pizza Hut

EMPLOYMENT APPLICATION<br /> BẢN THÔNG TIN ỨNG VIÊN KHỐI VĂN PHÒNG<br /> POSITION APPLIED FOR - VỊ TRÍ DỰ TUYỂN:<br /> 1. PERSONAL DATA - THÔNG TIN CÁ NHÂN: FULL NAME - HỌ TÊN:(CHỮ IN HOA): Place of birth<br /> Nơi sinh:<br /> <br /> Photograph (Ảnh 3x4) Gender - Giới tính:<br /> <br /> D.O.B<br /> Ngày sinh:<br /> <br /> Native Country<br /> Nguyên quán:<br /> <br /> ID card No<br /> Số chứng minh thư<br /> <br /> Date of Issuance<br /> Ngày cấp:<br /> <br /> Place of Issuance<br /> Nơi cấp:<br /> <br /> Marital Status<br /> Tình trạng hôn nhân:<br /> <br /> Nationality<br /> Dân tộc<br /> <br /> Religion<br /> Tôn giáo<br /> <br /> Permanent Address<br /> Địa chỉ đăng ký hộ khẩu<br /> <br /> Contact Address<br /> Địa chỉ tạm trú hiện tại<br /> <br /> Telephone No (House)<br /> Số điện thoại (nhà riêng)<br /> <br /> Mobile<br /> Di động<br /> <br /> Email Address<br /> Địa chỉ email<br /> <br /> Emergency contact :<br /> Trong trường hợp khẩn liên hệ Ông/Bà:<br /> <br /> Phone<br /> Điện thoại:<br /> <br /> Address<br /> Địa chỉ liên lạc:<br /> <br /> 2. EDUCATION DETAILS - TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN<br /> Educational Level Bậc học High school – 12/12 College – CĐ / Trung cấp University - Đại học Post graduate - Trên đại học Các khoá đào tạo khác Other courses Name of Institute Tên trường Major Subject Chuyên ngành Course duration Niên khoá From /Từ To / Đến<br /> <br /> 3. FOREIGN LANGUAGE SKILLS<br /> KHẢ NĂNG NGOẠI NGỮ<br /> Language Ngoại ngữ English Tiếng Anh Others Ngoại ngữ khác. Excellent (Rất giỏi) Good (Giỏi) Fair (TB) Poor (Yếu) Certificate Chứng chỉ đạt được<br /> <br /> 4. PROFICIENCY OF COMPUTER USE:<br /> KHẢ NĂNG SỬ DỤNG MÁY TÍNH<br /> Program Chương trình Office Văn phòng Others Kỹ năng khác<br /> ...............................................................................................<br /> <br /> Applications Trình ứng dụng<br /> <br /> Excellent (Rất giỏi)<br /> <br /> Good (Giỏi)<br /> <br /> Fair (TB)<br /> <br /> Poor (Yếu )<br /> <br /> ...............................................................<br /> <br /> 5. EMPLOYMENT RECORD – QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC<br /> From<br /> Từ tháng năm<br /> <br /> To<br /> Đến tháng năm<br /> <br /> Employer<br /> Công ty<br /> <br /> Position<br /> Chức vụ<br /> <br /> Salary<br /> Mức lương<br /> <br /> Reason for leaving or wanting to leave<br /> Lý do chuyển hoặc muốn chuyển công tác<br /> <br /> Trang 1/2<br /> <br /> 6. PERSONAL REFERENCE NGƯỜI THAM KHẢO Full name - Họ tên Position - Chức vụ Organisation - Cơ quan làm việc Relationship – Mối quan hệ Cell/home/office phone<br /> Điện thoại<br /> <br /> First Reference<br /> Người tham khảo thứ nhất<br /> <br /> Second Reference<br /> Người tham khảo thứ hai<br /> <br /> 7. PLEASE COMPLETE REFERENCE QUESTIONS BELOW: _ ANH/ CHỊ VUI LÒNG HOÀN 1. Comment about yourself: …<br /> Anh (chị) tự nhận xét bản thân: tính cách,, tiêu chí chọn công việc, điểm mạnh, điểm yếu…<br /> <br /> TẤT CÁC CÂU HỎI DƯỚI ĐÂY:<br /> <br /> 2. What is your personal plan for next 3 years?<br /> Dự định cá nh ân của anh (chị) trong thời gian tới và trong 3 năm tiếp theo là gì?<br /> <br /> .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. ..............................................................................................<br /> <br /> ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................<br /> <br /> 3. When can you commence work?<br /> Khi nào anh (chị) có thể bắt đầu công việc? ..............................<br /> <br /> 4. Do you know any person who is working at Pizza Hut? If yes, please specify that relationship and her/his name.<br /> Anh (chị có quen biết ai đang làm việc tại Pizza Hut không? Nếu có, vui lòng nêu rõ mối quan hệ, họ tên người đó và nơi làm việc<br /> <br /> 5. What is your expected gross salary?<br /> Mức lương gộp anh (chị) mong muốn? ......................................<br /> <br /> ..............................................................................................<br /> YES Có NO Không<br /> <br /> 6. Have you ever been interviewed at Pizza Hut? If yes, please specify that applied position & time<br /> Anh (chị) có từng tham gia phỏng vấn tại Pizza Hut trước đây? Nếu chọn Có, vui lòng nêu rõ thời điểm dự phỏng vấn tháng _____năm _____ & vị trí _________________________<br /> <br />    <br /> <br />    <br /> <br /> 7. Have you ever been dismissed or suspended by any previous employer?<br /> Anh (chị) đã bao giờ bị đuổi việc hay bị đình chỉ công việc?<br /> <br /> 8. Have you ever been charged or convicted in any court of law?<br /> Anh (chị) đã bao giờ bị kết tội hay bị đưa ra tòa ?<br /> <br /> 9. Are you willing to go on business or transfer?<br /> Anh (chị) có sẵn sàng đi công tác hoặc di chuyển theo yêu cầu công việc không? 10. How do you know our vacancy information? Please specify it Anh (chị) biết thông tin tuyển dụng của chúng tôi từ nguốn nào? Vui lòng nêu rõ chi tiết<br /> <br /> .................................................................................................................................................................................................................................................<br /> <br /> DECLARATION<br /> LỜI CAM KẾT<br /> <br /> I hereby declare that the information given by me in this form is correct and true to the best of my knowledge. I truly understand and accept that if any time after it is found that false information has been made in this form, the company has the absolute right to terminate my employment.<br /> Tôi xin xác nhận bản khai trên của tôi là hoàn toàn chính xác và đúng sự thật. Tôi xin chấp nhận nếu bản khai trên sai sự thật Công ty hoàn toàn có quyền cho tôi thôi việc.<br /> <br /> Date - Ngày…… /….…/…….<br /> <br /> Applicant’s signature - Chữ ký ứng viên:....................................... Full name - Họ tên:<br /> <br /> CHÂN THÀNH CẢM ƠN ANH/ CHỊ ĐÃ QUAN TÂM ĐẾN PIZZA HUT VIỆT NAM VÀ HOÀN THÀNH BẢN DỰ TUYỂN NÀY!<br /> <br /> Trang 2/2<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2