intTypePromotion=1
ADSENSE

Động cơ máy bay part 8

Chia sẻ: Ashdkajd Daksdjk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

214
lượt xem
96
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Máy bay thắng được trọng lực và bay lên được là nhờ lực nâng khí động động học hay còn gọi là lực nâng Zhukovski. Là kết quả của sự chênh lệch áp suất không khí tại mặt trên và mặt dưới của vật thể (cánh máy bay) khi dòng khí chuyển động chảy bao bọc qua vật thể. Để có lực nâng khí động học thì thiết diện vật thể (cánh) phải không đối xứng qua trục chính và đường biên của mặt trên phải lớn hơn của mặt dưới, những vật thể có hình dạng thiết diện như...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Động cơ máy bay part 8

  1. Chöông 5: Tính Toaùn Nhieät Ñoäng Löïc Hoïc Ñoäng Cô PW4048D ψ V2 tgα1 + + σ 1= 2 u w ψ 2 Vu1 σ = 1+ = −ψ v 2 u 2 w 1 v 1 w 2 ψ Vu1 v σ =1 =− 2 2 u w 1 v 1 w 2 w ψ v 1 Vu1 σ = 1− =0 2 2 u v 1 w 2 wv ψ 2 Vu1 σ= = 1− ψ 1 2 u v 1
  2. Chöông 5: Tính Toaùn Nhieät Ñoäng Löïc Hoïc Ñoäng Cô PW4048D w 2 v ψ Vu1 2 w σ =0 = 1− 2 1 u v 1 Les trois schéma ci-dessous illustrent cet énonce v =V 1er cas 2ème cas 3ème cas v =V 1 3 v v =V 1 3 2 1 3 v w v 2 w 1 2 w w 1 w w 2 1 2 2
  3. Chöông 5: Tính Toaùn Nhieät Ñoäng Löïc Hoïc Ñoäng Cô PW4048D Faible inclinaison Forte inclinaison Fixe Mobile Mobile Fixe
  4. Chöông 5: Tính Toaùn Nhieät Ñoäng Löïc Hoïc Ñoäng Cô PW4048D Forte inclinaison Faible inclinaison Mobile Fixe
  5. Chöông 5: Tính Toaùn Nhieät Ñoäng Löïc Hoïc Ñoäng Cô PW4048D
  6. Chöông 5: Tính Toaùn Nhieät Ñoäng Löïc Hoïc Ñoäng Cô PW4048D
  7. Chöông 5: Tính Toaùn Nhieät Ñoäng Löïc Hoïc Ñoäng Cô PW4048D 4.2. Compresseur à écoulement amont supersonique Notion d’incidence unique A' M>1 choc B M
  8. Chöông 5: Tính Toaùn Nhieät Ñoäng Löïc Hoïc Ñoäng Cô PW4048D A' ∫ ρ V cosα ds = ρ V∞ cos α ∞ s ∞ A A' 1 ρ V cos α s ∫ ρ ∞ V∞ cos α ∞ ⇒ ds = 1 A fonction de M ∞ et α ∞ larsque la portion AB du profil est donnée ⇒ Pour une grille supersonique (aimorcée) on ne peut pas imposer à la fois le Mach amont M ∞ et l’incidence α ∞ . ……
  9. Chöông 5: Tính Toaùn Nhieät Ñoäng Löïc Hoïc Ñoäng Cô PW4048D Rendement Isentropique ∆H is η is = Rendement ∆H ∆V 2 ∆H is = ∆his + = ∆his Mais 2 car V3 = V1 par hypothèse dP dP dh = Tds + = ρ ρ ∆P / ρ ⇒ ηis = ∆H V2 En introduisant le coefficient de débit ϕ = u ω ϕ + (1 − ϕ tgα 1 ) ω S ϕ + (ψ + ϕ tgα 1 ) 2 2 2 2 η is = 1 − R − ψ ψ 2 2 Le colcul d’equilibre radial qui pournit l’evolution radiale des angles absolus ( α ) ou relatifs ( β ) dépend des pertes • pertes par frottement sur les profils
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2