intTypePromotion=4

DoS một giao thức không sử dụng chứng thực (RIP)

Chia sẻ: Hoang Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
52
lượt xem
8
download

DoS một giao thức không sử dụng chứng thực (RIP)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong bài này chúng ta sử dụng Cisco router để chạy phiên bản RIP version 1 và sử dụng tool Nemesis từ máy CD Boot Linux để chèn vào các thông điệp RIP update trên Router. Router khi nhận được thông điệp update sẽ lưu lại trong bản định tuyến. Do vậy ta có thể thực thi chương trình Nemesis nhiều lần và làm cho bộ nhơ của Router đầy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: DoS một giao thức không sử dụng chứng thực (RIP)

  1. DoS m t giao th c không s d ng ch ng th c (RIP) Trong bài này chúng ta s d ng Cisco router ch y phiên b n RIP version 1 và s d ng tool Nemesis t máy CD Boot Linux chèn vào các thông i p RIP update trên Router. Router khi nh n ư c thông i p update s lưu l i trong b n nh tuy n. Do v y ta có th th c thi chương trình Nemesis nhi u l n và làm cho b nhơ c a Router y. T rư c tiên ta th l nh sau: nemesis rip -V 1 -c 2 -i 192.168.5.0 -S 192.168.1.51 -D 192.168.1.254 Trong ó –V 1 là ta ang s d ng rip version 1, -c 2 là thông tin update, -i 192.168.5.0 là route mà chúng ta qu ng bá, -S 192.168.1.51 là a ch ngu n thông tin(có th không ph i là a ch c a PC, -D 192.168.1.254 là a ch c a fa0/0 Router VnPro. Sau khi th c hi n l nh này, ta ki m tra trên router ã có route này chưa, sau ó so n 1 script có các route khác nhau và ch y script. Quá trình inject packet vào Router
  2. Router s b tràn Memory Bn nh tuy n c a Router lúc t n công Như v y v i vi c chèn vào nh ng thông tin update c a giao th c không ch ng th c, chúng ta có th làm cho Router không ho t ng ư c. i u này nói lên t m quan
  3. tr ng c a ch ng th c. Trong Nemesis còn r t nhi u option v các giao th c ARP, OSPF v.v. Ta có th t test nh ng giao th c còn l i.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản