DREAMWEAVER 8.0 part 9

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
259
lượt xem
176
download

DREAMWEAVER 8.0 part 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BÀI 13 .ĐỒNG BỘ HÓA (SYNCHRONIZE ) CÁC SITE CỤC BỘ VÀ SITE TỪ XA : Bạn có 2 bản sao : 1 bản ở Site Cục bộ và 1 bản ở Site Từ Xa . Có thể bạn đã cập nhật một số Files ở Site Cục bộ và quên đi đã cập nhật File nào rồi. Như vậy bạn sẽ có sự sai biệt giữa 2 bản sao nầy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: DREAMWEAVER 8.0 part 9

  1. DREAMWEAVER 8 BÀI 13 I.ĐỒNG BỘ HÓA (SYNCHRONIZE ) CÁC SITE CỤC BỘ VÀ SITE TỪ XA : Bạn có 2 bản sao : 1 bản ở Site Cục bộ và 1 bản ở Site Từ Xa . Có thể bạn đã cập nhật một số Files ở Site Cục bộ và quên đi đã cập nhật File nào rồi. Như vậy bạn sẽ có sự sai biệt giữa 2 bản sao nầy. Dreamweaver có lênh Synchronize để so sánh các Sites Cục Bộ và Từ xa và chuyển Các Files mới nầy theo 1 trong 2 hướng : 1.Đồng Bộ Hóa các Site Cục Bộ và Site Từ Xa : 1. Nhấp Phải trong Panel Files > Synchronize hoặc Menu Site > Synchronize SiteWide. 2. HT Synchronize Files xuất hiện , có 2 cách lựa chọn :  Chọn đồng bộ hóa TẤT CẢ các Files trong Site .  Chỉ chọn Các Files và Folders để Đồng Bộ Hóa trong Khung Local View. 3. Sử dụng HT SYNCHRONIZE FILES :  PUT NEVER FILES TO REMOTE : Gởi các Files mới hơn trong Site Cục Bộ đến Web Site Server.  GET NEVER FILES FROM REMOTE : Tìm các Files mới hơn trên Web Server và sao chép chúng vào Site Cục Bộ. ( Các Files nầy có lẽ do 1 đồng nghiệp đã đặt trong Site Từ Xa của bạn ). 1
  2.  GET AND PUT NEVER FILES : Đồng Bộ Hóa các File theo cả 2 cách . Các File mới trên Site Cục Bộ sẽ chuyển đến Site Từ Xa và ngược lại. (H1). 4. Nên nhấp vào DELETE REMOTE FILES NOT ON LOCAL DRIVER. 5. NHẤP PREVIEW . (H2).  Nhấp Preview , ra bảng Background File Activity (H2)  Dreamweaver đã Đồng Bộ Hóa cho phép bạn xem trước các thay đổi vốn sẽ thực hiện trên Site.  Dreamweaver chạy Update xong ra bảng Synchronize thông báo : 3Files sẽ update  Cột Action cho biết Dreamweaver đề nghị thực hiện đối với mỗi File.  Có thể chọn : 1. Get và đánh dấu các Files. 2. Put và đánh dấu các File . 3. Delete. 4. Ignore : Yêu cầu Dreamweaver bỏ qua. 2
  3. 5. Mark as Synchronize ( 2 mủi tên ) yêu cầu Dreamweaver xem các Files đã chọn là đã được đồng bộ hóa do đó không thực hiện Đồng bộ hóa nửa . 6. Compare : Mở các phiên bản Cục bộ và Từ xa của File để bạn có thể so sánh các điểm khác biệt của chúng. 7. Nhấp OK. II.CHE GIẤU CÁC FILES :  Không phải mọi Folder trong File Cục Bộ cần được Upload lên Site Từ Xa trên Web Server.  Dreamweaver cho phép che giấu Folder để được miễn đồng bộ hóa . Điều nầy sẽ tiết kiệm thời gian cho bạn.  Thí dụ :Site chứa các Folder Movie lớn . Khi bạn sẵn sàng Upload các Files hãy Cloak nó .  Dreamweaver sẽ không tốn thời gian quét lên nó và UnCloak Folder Movie để Upload cùng các File khác lên Site Từ Xa .  Để che giấu ( CLOAK ) một Folder Site : 1. Nhấp Phải Folder trong vùng Files > Cloaking Cloak > Cloak . Dreamweaver hiển thị Folder nầy có dấu gạch chéo cắt qua nó cho biết nó được che giấu. 2. Bạn chỉ che giấu các Folders , không che giấu được các Files riêng lẻ. 3. Có thể che giấu Các Files có một kiểu cụ thể . Chọn Menu Site > Chọn Site mà bạn đang làm việc > Tab Advanced của HT Site Definition > CLOAKING . Chọn Hộp kiểm Cloak Files Ending With > Nhấp các phần mở rộng File của các kiểu File mà bạn muốn che giấu. Để hiễn thị lại (Uncloak) một Foler Site ( Folder WEB ) : Nhấp Phải Folder được che giấu > Uncloak. 3
  4. Dreamweaver 8 Insert ảnh BÀI 16 I.TẠO FOLDER WEB SITE MỚI WEBSITE12 TRÊN DESKTOP : 1. Mở Dreamweaver > Create From Samples> Hàng Create From Samples chọn Page Designs (CSS) > Ra bảng New Document> Bên Phải chọn Mẫu TWO-COLUMN LEFT NAV > Create .(H1). 2. Ra Bảng Save As > Desktop > Create New Folder > Gỏ : website12 > Nhấp Đúp lên > File name gỏ : index.html > Ra Bảng Copy Dependent Files > Copy . Khung làm việc có Tab index.html.(H2). 1
  5. 3. Nhấp chọn Khung 280x200 > Nhấp Nút Image (Hàng Thanh Insert ) > Image > Chọn 1 Hình > Ok.(H3). 2
  6. 4. Nhấp Phải Tab index.html > Save As > Save > Yes. 5. Định Nghĩa Ổ Dỉa và Site :  Menu Site > New > Site > Site Name gỏ : website12 > Nhấp Biểu tượng Browse> Desktop > Nhấp Đúp Folder website12 > Select > Ok > Ok > Done.  Menu Site > Manage Sites > Edit > Remote Info > Access chọn FTP > FTP gỏ : www.freewebtown.com > Login : utbinh 026 > Password : ooo > Chọn Save > Nhấp Test kiểm tra sự liên kết giữa Dreamweaver và Host > Ok > Ok > Done .(H4).  Panel Files hiện ra website12 với các Files và Folders của nó . Nhấp lên Hình vừa Insert vào hiện ra các chi tiết liên quan đến Hình.(H5). 3
  7. II.INSERT ẢNH : 1. Đặt con trỏ lên Hình hiện ra TEXT :  Khi nhấp OK sẽ hiện ra HT Image Tag Accessibility Attributes > Hàng Alternate Text nhập Text thay thế Ảnh khi nhấp vào Ảnh > Hàng Long Description thêm URL dẫn đến 1 Trang có mô tả chi tiết về Ảnh > OK.  Muốn không hiện ra HT nầy > Menu Edit > Preferences > Accessibility > Hủy chọn Hộp kiểm Images.  Khi bạn nhập TEXT trong Hàng Alternate Text , Text được đính kèm vào Ảnh để người khiếm thị đọc . Họ đọc bằng cách sử dụng bộ đọc màn hình dành riêng cho họ hoặc dành cho những người duyệt xem ảnh được tắt không nhận ra.  HT nầy không hiển thị ra cho UTBINH ( Không biết tại sao – có thể phiên bản cài đặt nầy không FULL – Xin các bạn cho biết tại sao không hiện ra HT ? ).  Nhấp vào Ảnh > Trang Property Inspector gỏ nhập Text thay thế trong Hộp ALT : Claudia Schiffer > Enter . Ctrl+Z nhiều lần để Undo nhiều bậc . Ctrl+Y nhiều lần để REDO nhiều bậc.  Xóa 1 Ảnh : Nhấp lên Ảnh > Phím SpaceBar > Ctrl+z > Ảnh Hiện ra lại.  Ảnh có thể Cắt – Copy - Paste – như thường thực hiện với TEXT. 2. Sử Dụng PANEL ASSETS :  Các Ảnh đã sử dụng đều được liệt kê trong Panel Assets ( Tab Assets kế Tab Files trong Panel Files ) . Cột Trái Hạng Mục đầu tiên là : o Images > Nhấp lên > Hiện ra các ảnh trong Site của bạn . o Chọn 1 Folder ảnh > Tab Assets > Chọn 1 Ảnh > Nhấp Nút Insert đáy File ảnh > Insert .(H6). 4
  8. III.ĐẶT TÊN VÀ LƯU TRANG : 1. Sau khi tạo xong Trang Web ( index,html chẳn hạn ) đặt tên cho trang và lưu trong Folder Web Site. 2. Nên tập thói quen nhấp Phải Tab và Save thường xuyên vì nếu bạn quên động tác nầy những gì bạn hiệu chỉnh trong Trang Web trở thành công cóc. 3. Cần phân biệt :  Chào mừng các bạn viếng thăm Trang Web của UTBINH : là tiêu đề Trang . Nó hiển thị trên cùng của màn Hình .  Index.html : Là tên của Trang. 4. Lưu Trang lần đầu tiên :  File > Save As (Ctrl+S) > Desktop > Create New Folder , gỏ : website… Enter > File name gỏ : index.html > Save. Như vậy là bạn đã tạo 1 Folder Web Site ở Desktop ( Dreamweaver gọi là Site Cục Bộ ) . Hiện Folder nầy ở trong ỔCứng của bạn ( Cục Bộ ) . Từ xa là Ở trên Host Server ( Dreamweaver gọi là Site Từ Xa ) . Trong Folder Web Site nầy chứa Index.html mà bạn vừa tạo .  Dreamweaver cho tên trang mặc định là Unititled-x( x là số trang mà bạn đã tạo ). 5
Đồng bộ tài khoản