Dreamweaver Statu bar property Inspector- Panel

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
90
lượt xem
12
download

Dreamweaver Statu bar property Inspector- Panel

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.Nhập Text vào . 2.Góc đáy bên Trái là Bộ Chọn Thẻ ( Tag Selector ): •Nhấp là chọn toạn bộ nội dung trang . •Nhấp bất cứ nơi nào trong một tài liệu Sẽ hiện ra Thẻ hiện hành của vị trí mà bạn đang nhấp Nhấp lên Thẻ nầy Bạn sẽ có các dữ liệu của Thẻ đó trong Properties.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dreamweaver Statu bar property Inspector- Panel

  1. DREAMWEAVER 8 STATUS BAR PROPERTY INSPECTOR PANEL BÀI 4 NGÀY 3.8.2006 SOẠN THEO SÁCH KS TRẦN VIỆT AN I.STATUS BAR ( Thanh Trạng Thái ): Undo : Ctrl+Z – REDO : CTRL+Y. 1. Nhập Text vào . 2. Góc đáy bên Trái là Bộ Chọn Thẻ ( Tag Selector ): • Nhấp < body > là chọn toạn bộ nội dung trang . • Nhấp bất cứ nơi nào trong một tài liệu > Sẽ hiện ra Thẻ hiện hành của vị trí mà bạn đang nhấp > Nhấp lên Thẻ nầy > Bạn sẽ có các dữ liệu của Thẻ đó trong Properties. ( H1). 3. Góc Đáy Phải : Công cụ Select – Hand – Zoom – Tỉ lệ % đang hiển thị - Kích cở của cửa sổ đang hiển thị ( Kế bên có nút xổ xuống để chọn Size của cửa sổ có sẵn ) – Ô
  2. chót : Ước tính thời gian mà trình duyệt Download trang nầy .Nếu không thích 2 Ô cuối cùng nầy , bạn có thể thay đổi bằng cách chọn Edit Sizes từ Menu bật lên . H2). II.PROPERTY INSPECTOR : Căn cứ những gì được chọn trong cửa sổ tài liệu , các tùy chọn mô tả sẽ xuất hiện trong cửa sổ nầy . • Bôi đen chọn AUGUST 3.2006 . (H3).
  3. • Bôi đen chữ THURSDAY . (H4). • Chọn 1 Ảnh các tùy chọn xuất hiện . PROPERTY INSPECTOR được sử dụng vừa xem , vừa chỉnh sửa .(H5).
  4. • Nhấp Tam giác nầy để thu hẹp hay mở rộng Inspector . (H6). III.PANEL : Bên Phải màn Hình là các Panel 1. Các Panel có khi bị mất , chọn Menu Window > Arrange Panels để chúng xuất hiện lại . Thường mặc định hiện hữu là : Application – Tag Inspector – CSS – File . (H7).
  5. 2. Không xuất hiện các Panel : Frames – History – Results – Code Inspector - Time Lines . Chỉ xuất hiện khi bạn mở chúng ra ( Menu Windown > Nhấp các panel liệt kê trên ) . (H8). 3. Mỗi Panel có tính năng riêng của nó , giúp dễ dàng khảo sát – chỉnh sửa những đối tượng liên quan đến chúng . 4. Các Panel có chung vài thứ như sau :
  6. • Nhấp Nút xổ để mở nội dung Panel. • Kẹp Panel : Rê Panel đến nơi khác . • Thanh Tiêu Đề : Nhấp Tab mở nội dung của nó . • Nút Panel Options : Mở Menu để chọn. • Nút Panel chứa 2 hay nhiều Tab.(H9). • Khung xem Category : Nhấp Tag > Tab Attributes : Có 2 Khung xem là Category và List . • Xem Category . (H10 ). • Xem List ( H11 ) • Nút Panel Options sẽ xuất hiện Menu dựa vào Panel và Tab mà bạn đang làm việc.(H12).
  7. 5. Ví Dụ : Sử dụng Panel CSS : • Mở Panel CSS : Nhấp Thẻ CSS – Menu Window > CSS Styles. • Nhấp Phải lên CSS Styles bật ra Menu để bạn có thể : Group CSS with – Close CSS – Rename – Maximize – Close Panel Options . (H13). • Nhấp Tab Layers > Nút Panel Options > Group Layer with Panel khác .Có thể chọn trong Menu bật ra hoặc tạo New Panel Group. (H14). • Đóng các Tab – Di chuyển các Tab từ Panel nầy đến Panel khác sẽ xác lập Dreamweaver để làm việc theo cách mà bạn mong muốn.
  8. 8
Đồng bộ tài khoản