Exposure (sự phơi sáng)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
85
lượt xem
27
download

Exposure (sự phơi sáng)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bản chất của chụp ảnh là sự phơi sáng. Máy ảnh là một hộp tối. Khi bấm nút chụp ảnh, một cánh cửa được mở ra cho ánh sáng bên ngoài đi vào qua ống kính. Ánh sáng tác dụng vào film (hay sensor đối với máy digital _ từ sau đây tôi chỉ nói đến film) để tạo ra hình ảnh. Một bức ảnh ta có thể tạm chia làm hai phần : độ sáng và sự cân đối ánh sáng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Exposure (sự phơi sáng)

  1. Exposure (s phơi sáng) B n ch t c a ch p nh là s phơi sáng. Máy nh là m t h p t i. Khi b m nút ch p nh, m t cánh c a ư c m ra cho ánh sáng bên ngoài i vào qua ng kính. Ánh sáng tác d ng vào film (hay sensor i v i máy digital _ t sau ây tôi ch nói n film) t o ra hình nh. M t b c nh ta có th t m chia làm hai ph n : sáng và s cân i ánh sáng. Ta hãy hình dung film là m t v t thu sáng. Và sáng c a b c nh quy t nh b i lư ng ánh sáng mà film thu ư c. Khi lư ng ánh sáng vào quá nhi u thì nh s tr ng xóa còn không thì nh s b t i. M t b c nh có sáng úng v i i tư ng ư c ch p g i là úng sáng.Ngoài y u t sáng ra, s cân i ánh sáng khác nhau s t o ra nh ng b c nh hoàn toàn khác nhau v i cùng m t sáng.
  2. Lư ng ánh sáng film thu ư c g i là Ev ( Expoure value) . Chúng ta s quay l i ph n Ev này sau. Trư c h t b n s tìm hi u nh ng y u t nh hư ng n sáng c a nh. Apeture ( m ng kính) m ng kính là ph n i u ch nh cư ng ánh sáng i qua ng kính. Chúng ta có th hi u ph n này như là kh năng cho ánh sáng i qua c a ng kính. C u t o b ph n này bao g m nh ng lá m ng ghép l i t o ra khe h d ng hình tròn có th i u ch nh ư c. Tương ng v i các m ng kính ta có dãy tr s tiêu chu n 1 , 1.4 , 2 , 2.8 , 4 , 5.6 , 8 , 11 , 16 , 32 … các tr s này g i là F-stop hay Kh u . T i m i F-stop ta có ư ng kính l m d tương ương f/1, f/1.4 , f/2 f/2.8 … và f chính là dài tiêu c ng kính. Như v y ta có th th y Kh u càng l n thì ư ng kính d càng nh và ánh sáng i qua ng kính càng ít. Và thêm m t i u n a là cùng m t ư ng kính l m dn u dài tiêu c ng kính càng dài thì kh u càng l n.
  3. • Các b n thư ng hay th c m c t i sao dãy tr s F- stop không ph i là 1 ,2 ,3… mà là dãy b i s c a căn b c hai c a 2. Trong k thu t ch p nh, ngư i ta ch n tiêu chu n i u ch nh sáng v i m t kho ng cách là g p ôi. B n có th hi u là khi b n m ng kính thêm m t kh u có nghĩa là lư ng ánh sáng thu ư c s tăng g p hai l n. Mu n như th di n tích l m ph i tăng g p ôi tương ương v i ư ng kính tăng lên 1.4 l n. ó là lý do t i sao ta có dãy tr s trên.
  4. • Shutter Speed (Th i ch p hay t c ) Film speed ( nh y sáng c a film) Y u t này th hi n kh năng h p th ánh sáng c a film.Có nhi u lo i film khác nhau. Tuy nhiên hi n thông d ng nh t v n là film màu âm b n .lo i film này d ch p hơn so v i các lo i khác nên thích h p cho các b n m i b t u. Trên m i cu n Film b n s th y ghi nh y sáng là 50 , 100 hay 200 ASA… Film 100ASA t c thu sáng g p ôi so v i 50ASA và b ng m t n a so v i 200ASA. Film có nh y sáng càng cao thì hình nh càng m n h t càng kém.
  5. Qua ph n trên các b n ã hi u sơ lư c v ba y u t liên quan n sáng c a nh ch p. Ph n ti p theo Tôi s nói n s k t h p ba y u t này.
Đồng bộ tài khoản