Exposure Value (Ev)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
90
lượt xem
21
download

Exposure Value (Ev)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong nhiếp ảnh, sự kết hợp của độ mở ống kính và tốc độ chụp cho ta một đại lượng đặc trưng gọi là Exposure value (Ev). Ev 0 là khi ta đặt khẩu độ là 1 ở tốc độ chụp là 1 giây. Ev được tính bằng kết hợp hai hàm logarit của giá trị độ mở ống kính (Apeture value) và giá trị của thời chụp (Time Value).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Exposure Value (Ev)

  1. Exposure Value (Ev) Trong nhi p nh, s k t h p c a m ng kính và t c ch p cho ta m t i lư ng c trưng g i là Exposure value (Ev). Ev 0 là khi ta t kh u là 1 t c ch p là 1 giây. Ev ư c tính b ng k t h p hai hàm logarit c a giá tr m ng kính (Apeture value) và giá tr c a th i ch p (Time Value). EV = Av + Tv G i N là tr s kh u ( f-number) ta có Apeture value : N u t là th i ch p tính b ng giây ta có Time Value: Các công th c trên ch tham kh o. Trong th c t thì b n ch c n hi u là v i khi b n m ng kính thêm m t kh u thì th i gian
  2. ch p ph i gi m i m t n a (hay ngư c l i) thì Ev không thay i. Các b n c n lưu ý m t i m mà các b n m i ch p hay nh m l n là m ng kính thêm m t kh u nghĩa là gi m f-number m t stop. Ví d như t f/8 v f/5.6 . Ánh sáng tác ng vào film còn ph thu c vào nh y sáng c a film. nh y sáng c a film thì ơn gi n như kh u hay t c ch p là tăng g p ôi thì lư ng sáng vào s tăng g p ôi. Film 100asa thì g p ôi 50asa, 200asa thì g p ôi film 100asa… Tùy thu c vào i u ki n ch p khác nhau s có nh ng ch n l a khác nhau .Tuy nhiên ơn gi n thì các b n m i ch p nên căn c vào m c chu n 100asa. Quay l i sáng c a hình ch p, ó là k t qu c a vi c d a vào ánh sáng c a ch , nh y sáng c a film, kh u và t c ch p. nh y sáng c a film thì t t nhiên là càng th p thì hình nh càng m n. Nhưng không ph i i u ki n nào cũng có th ch n l a film có nh y th p ư c. Chúng ta s quay tr l i v n này trong bài nói v film. Còn bây gi ơn gi n thì hãy ch n film 100asa và quan tâm n kh u và t c .
  3. Dư i ây là b ng giá tr Ev các b n tham kh o:
  4. Trong b ng trên, các giá tr Ev gi ng nhau s n m trên m t ư ng chéo t góc dư i bên trái sang góc trên bên ph i. Ngay t i m t Ev nào ó trong b ng, dóng th ng sang bên trái và th ng lên phía trên b n s tìm ư c m t c p Kh u và t c tương ng. Nhìn trong b ng b n s th y có nhi u c p kh u khác nhau cho cùng m t Ev. Như v y khi ch n kh u và t c khác nhau thì hình nh s khác nhau như th nào? Ph n ti p theo tôi s trình bày v các y u t liên quan khi b n ch n kh u và t c có ư c b c nh như ý.
Đồng bộ tài khoản