Gẫy cổ xương đùi (Kỳ 3)

Chia sẻ: Barbie Barbie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
137
lượt xem
16
download

Gẫy cổ xương đùi (Kỳ 3)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều trị: 1.Sơ cứu: 1.1.Giảm đau. 1.2..Cố định Nẹp cố định: Cramer,tự tạo. PP: 1 nẹp từ Nách-Mắt cá ngoài. 1 nẹp từ Bờ dưới xương bã- gót. 1 nẹp từ Nếp bẹn-Mắt cá trong. 1.3.Vận chuyển về tuyến sau trên ván cứng. 2.Điều trị: 2.1.Bão tồn: *Chỉ định: - TE( 12T). - Người già không chỉ định mỗ. *PP: - Nắn chỉnh bó bột. Bó bột Whitmann: Đùi dạng 40-45 độ,gối gấp 15dộ,bàn chân xoay trong tối đa,Bột từ Muỹi ức-chậu-bàn chân,trong 3-4 tháng,tập vận động từ ngày thứ 3 sau nắn chỉnh bó bột. Hiện nay không dùng( do nặng nề,nhiều biến chứng,kỷ thuật phát triển). ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gẫy cổ xương đùi (Kỳ 3)

  1. Gẫy cổ xương đùi (Kỳ 3) VIII.Điều trị: 1.Sơ cứu: 1.1.Giảm đau. 1.2..Cố định Nẹp cố định: Cramer,tự tạo. PP: 1 nẹp từ Nách->Mắt cá ngoài. 1 nẹp từ Bờ dưới xương bã-> gót. 1 nẹp từ Nếp bẹn->Mắt cá trong. 1.3.Vận chuyển về tuyến sau trên ván cứng. 2.Điều trị: 2.1.Bão tồn:
  2. *Chỉ định: - TE( 12T). - Người già không chỉ định mỗ. *PP: - Nắn chỉnh bó bột. Bó bột Whitmann: Đùi dạng 40-45 độ,gối gấp 15dộ,bàn chân xoay trong tối đa,Bột từ Muỹi ức-chậu-bàn chân,trong 3-4 tháng,tập vận động từ ngày thứ 3 sau nắn chỉnh bó bột. Hiện nay không dùng( do nặng nề,nhiều biến chứng,kỷ thuật phát triển). - Nắn chỉnh->kéo liên tục( 1,5-2T)->bó bột Chống xoay. 2.2.Phẩu thuật: *Trước đây: - PP đóng đinh ngoài khớp của Smit-Peterson: Đinh Kirscher dẫn đường,qua đó đóng đinh lăng tru tam giác rồi chọn đinh có hướng tốt nhất và đóng đinh Smith-Peterson;sau mỗ đặt chân trên giá Braunn. Ưu điểm: là pp tốt nhất trước đây( 2W tập vđ khớp,4W tập vđ trên nạng,3-4T tập đi).
  3. Nhược điểm: không có sức ép giữa 2 đầu xương gãy,trồi đinh. - PP đóng đinh nội tuỷ bó của Hackethan. *Hiện nay: 1.Kết xương=Vít xốp: Cheng xoay tốt,nhưng không có sức ép giữa 2 phần xương gảy nên làm giản cách( có thể gây bc lâu liền xương,khớp giả),Dùng khi gảy vững( P1). 2.Kết xương = nẹp DHS( Dynamic hip sereust=Vít vùng khớp háng có sức ép): Là biện pháp tốt nhất hiện nay. Ưu điểm: Sức ép tốt,Chống xoay tốt,kết xương xomg tập vận động được ngay. Dùng cho P3. 3.PP thay chỏm xương: - CĐ: Gảy sát chỏm. - Thới gian tồn tại chỏm: 10-20 năm. - Có 2 loại: +Chỏm đơn cực( More).
  4. +Chỏm lưỡng cực: Của Depuy và Bipular. 4.Thay ổ khớp. IX.Điều trị biến chứng: 1.Khớp giả: Có thể áp dụng các phương pháp sau: 1.1.Đóng 2 đinh Smith-Peterson. 1.2.Thay đổi điểm tỳ : pt Pauwele hay Putti. 1.3.Thay chỏm xương( hay áp dụng). 1.4.Ghép xương. 2.ThoáI hoá khớp và tiêu chỏm: - Thay chỏm/thay khớp/đóng cứng khớp. 3.Liền lệch trục: - Dục xương hình chêm giữa 2 Mấu chuyển và kết xương bằng nẹp DHS. Gảy liên mấu chuyễn PP điều trị:
  5. 1.Kết xương bằng đinh Laschen. 2.Kết xương bằng đinh cong hình cung của Lezius-Herzer. 3.Kết xương bằng đinh chữ Y của Kunscher. 4.Kết xương bằng nẹp DHS/DCS.
Đồng bộ tài khoản