intTypePromotion=1

Gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm (Đối với doanh nghiệp)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
83
lượt xem
4
download

Gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm (Đối với doanh nghiệp)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm (đối với doanh nghiệp)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm (Đối với doanh nghiệp)

  1. Gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm (Đối với doanh nghiệp) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Việc làm Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (tính ngày làm việc) Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước
  2. Tên bước Mô tả bước Chuẩn bị, Doanh nghiệp nộp hồ sơ gia hạn tại Sở Lao động - Thương 1. nộp hồ sơ binh và Xã hội nơi đã cấp giấy phép hoạt động. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ và có Tiếp nhận, 2. trách nhiệm trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp có ghi rõ xử lý hồ sơ thời hạn trả lời. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (tính ngày làm việc), Sở có trách nhiệm cấp quyết định gia hạn hoạt 3. Trả kết quả động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp. Trường hợp không cấp gia hạn phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm, kèm theo giấy 1. phép hoạt động giới thiệu việc làm đã được cấp; 2. Báo cáo kết quả hoạt động giới thiệu việc làm của doanh nghiệp theo thời hạn giấy phép đang hoạt động và kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp trong
  3. Thành phần hồ sơ thời hạn giấy phép tiếp theo; Bản sao (có công chứng) giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc văn bản giao 3. trụ sở làm việc cho doanh nghiệp sử dụng của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê trụ sở làm việc trong thời hạn tối thiểu 36 tháng; Bản kê khai trang thiết bị, các phương tiện làm việc và đi lại; danh sách nhân 4. viên của Doanh nghiệp tại thời điểm đề nghị cấp giấy phép; 5. Bản sao giấy chứng nhận ký quỹ tại Ngân hàng (có công chứng). Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động giới Thông tư số 20/2005/TT- 1. thiệu việc làm (mẫu số 07) BLĐTBX...
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Nộp hồ sơ đề nghị gia hạn tại Sở Lao động - Thương Thông tư số 1. binh và Xã hội nơi đã cấp giấy phép hoạt động trước 20/2005/TT- khi giấy phép hết hạn ít nhất là 30 ngày BLĐTBX... Có địa điểm và trụ sở làm việc cho hoạt động giới Thông tư số thiệu việc làm ổn định từ 36 tháng trở lên, nằm ở vị 2. 20/2005/TT- trí thuận lợi và đủ diện tích cho việc giao dịch hoạt BLĐTBX... động của doanh nghiệp Diện tích làm việc và hoạt động của doanh nghiệp phải đảm bảo bố trí đủ các phòng: tư vấn, giới thiệu Thông tư số và cung ứng lao động, thông tin thị trường lao động 3. 20/2005/TT- và có trang thiết bị máy vi tính, điện thoại, máy fax, BLĐTBX... email và các tài liệu liên quan đến thị trường lao động và các trang thiết bị khác để phục vụ khách hàng Có ít nhất 300 triệu đồng Việt Nam ký quỹ tại ngân Thông tư số 4. hàng để giải quyết các rủi ro và các khoản đền bù có 20/2005/TT- thể xảy ra trong quá trình hoạt động BLĐTBX...
  5. Nội dung Văn bản qui định Có ít nhất 05 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, luật, ngoại ngữ; mỗi chuyên ngành phải có ít nhất một người. Người được Thông tư số 5. tuyển dụng vào doanh nghiệp để hoạt động giới thiệu 20/2005/TT- việc làm phải là người có lý lịch rõ ràng, phẩm chất BLĐTBX... đạo đức tốt, không có tiền án được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2