intTypePromotion=1
ADSENSE

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 4 - Tạo biểu mẫu đơn giản

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

92
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 4 - Tạo biểu mẫu đơn giản với mục tiêu nâng cao kỹ năng của học sinh bao gồm tạo biểu mẫu, chỉnh sửa biểu mẫu trong chế độ thiết kế; nhập dữ liệu cho bảng bằng biểu mẫu; cập nhật và tìm kiếm thông tin.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 4 - Tạo biểu mẫu đơn giản

  1. Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 4 - Tạo biểu mẫu đơn giản 1. Mục đích, yêu cầu - Tạo biểu mẫu: Chỉnh sửa biểu mẫu trong chế độ thiết kế. - Nhập dữ liệu cho bảng bằng biểu mẫu. - Cập nhật và tìm kiếm thông tin. 2. Nội dung Câu 1: (sgk trang 55 Tin học 12): Tạo biểu mẫu để nhập dữ liệu cho bảng HOC_SINH theo mẫu: Trả lời: - Đầu tiên ta sử dụng thuật sĩ để tạo ra biểu mẫu. - Sau đó nhấn dấu >> để đẩy toàn bộ các trường vào biểu mẫu: Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
  2. Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí - Nhấn Next liên tục đến khi xuất hiện bảng như hình: - Nhấn vào Modify the form’s design và nhấn Finish. Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
  3. Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí - Ta được như hình: - Bôi đen các trường từ Toán đến Tin rồi chọn Cut: Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
  4. Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí - Di chuyển đến vị trí thích hợp rồi Paste: Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
  5. Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí - Chuyển sang chế độ Form View: Câu 2: (sgk trang 55 Tin 12): Sử dụng biểu mẫu vừa tạo để nhập thêm các bản ghi cho bảng theo mẫu sau: Trả lời: - Để thêm một bản ghi khi đã có sẵn biểu mẫu như trên. Ta làm như sau: Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
  6. Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí - Kết quả được như hình sau. Ta chỉ cần nhập số liệu như đề bài cho. - Ví dụ: Muốn nhập hàng đầu tiên ở trang 55. Ta sẽ thao tác như sau Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
  7. Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí - Ta chỉ cần làm tương tự với các học sinh tiếp theo. Câu 3: (sgk trang 56 Tin 12): Sử dụng các công cụ để lọc ra: a) Sắp xếp tên học sinh theo thứ tự tăng dần. b) Lọc ra các học sinh nữ. Trả lời: a) - Nhấn vào trường tên trong Form. Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
  8. Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí - Nhấn vào biểu tượng sắp xếp A →Z. - Kết quả: b) Nhấn vào Advanced-> Filter by form Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
  9. Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí - Gõ Nữ vào trường giới tính. - Nhấn vào Filter. Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
  10. Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí - Kết quả: Xem thêm các bài tiếp theo tại: https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-12 Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2