intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Giải pháp Cluster trên linux

Chia sẻ: Khongduong Vusua | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

958
lượt xem
443
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giải pháp xây dựng các máy chủ linux chạy song song, tính chịu lỗi cao. Mô hình NonStop với khả năng 24x7x365 là điều kiện cần của các doanh nghiệp kinh doanh hiện nay. Hướng tới mục tiêu xây dựng giải pháp đáp ứng các nhu cầu thực tế trên với một chi phí phù hợp tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải pháp Cluster trên linux

 1. GIẢI PHÁP CLUSTER TRÊN LINUX Giaûi phaùp High Availability treân Linux
 2. Nội dung Giới thiệu hiệ Cơ sở kỹ thuật của hệ thống cluster Giải pháp cluster trên Linux dùng phần mềm LifeKeeper. Đánh giá và kết luận Demo D Giaûi phaùp High Availability treân Linux
 3. Giới thiệu • Hầu hết các hoạt động kinh doanh doanh, giải trí hiện nay đều diễn ra trên môi trường mạng. • Các giao dịch diễn ra với số lượng khổng lồ. • Các thất thoát do down-time ngày càng lớn. g • Mô hình NonStop với khả năng 24x7x365 là điều kiện cần của các doanh nghiệp kinh doanh hiện nay. • Hướng tới mục tiêu xây dựng giải pháp đáp ứng các nhu cầu thực tế trên với một chi phí phù hợp tại Việt Nam. Nam Giaûi phaùp High Availability treân Linux
 4. Cơ sở kỹ thuật Đặc điể Đặ điểm • Hiệu suất hoạt động cao. ấ (Active-Active) • Khả năng mở rộng rộng. (Nodes) Percent Availability Downtime per Year 99% 87 hours, 36 minutes (General purpose system) 99.5% 43 hours, 48 minutes • Tính sẵn sàng cao. 99.9% 99 9% 8 hours 30 minutes (Most high availability systems) (Redundancy-Resilience) (R d d R ili ) 99.95% 4 hours, 23 minutes (the best high availability today) • Khả năng tích hợp nhiều 99.99% 53 minutes ứng dụng. 99.999% 99 999% 5 minutes (Continuous availability system) Giaûi phaùp High Availability treân Linux
 5. Giới thiệu hiệ Cơ sở kỹ thuật của hệ thống cluster Giải pháp cluster trên Linux dùng phần mềm LifeKeeper. Đánh giá và kết luận Demo D Giaûi phaùp High Availability treân Linux
 6. Cơ sở kỹ thuật Các thà h hầ l t Cá thành phần cluster • Các node thành viên • Chương trình quản trị cluster • Hạ tầng mạng • Hệ thống lưu trữ (SAN, IP storage, shared storage…) • Ứng dụng cluster Giaûi phaùp High Availability treân Linux
 7. Cơ sở kỹ thuật Nguyên lý h t độ N ê hoạt động Giaûi phaùp High Availability treân Linux
 8. Cơ sở kỹ thuật Phân l i l t Phâ loại cluster • Không chia sẻ hệ thống lưu trữ ố ServerNet ServerNet Node 1 Node 2 mirror mirror mirror Giaûi phaùp High Availability treân Linux
 9. Cơ sở kỹ thuật Phân l i l t Phâ loại cluster (tt) • Chia sẻ hệ thống lưu trữ ServerNet ServerNet Node 1 Node 2 FC Adapter FC Adapter RAID RAID D D RAID RAID 7-port HUB 7-port HUB RAID R RAID R Giaûi phaùp High Availability treân Linux
 10. Cơ sở kỹ thuật Phân l i l t Phâ loại cluster (tt) • Single System Image Apps Apps Apps Apps node messa flow Middleware Middleware Middleware Middleware age Single Si l system image operating environment: NonStop Clusters t i ti i t N St Cl t (Virtual memory, process mgmt, file system, sockets, interprocess comm, etc) Shared System Disks O/S O/S O/S O/S Processor Processor Processor Processor / Intran Cache Cache Cache Cache Memory Memory Memory Memory /var /usr /oracle ServerNet technology Internode message flow Giaûi phaùp High Availability treân Linux
 11. Cơ sở kỹ thuật Các ô hình l t Cá mô hì h cluster Cluster chia tải Cluster HA Cluster xử lí song song (tt) Cluster xử lí song song (tm) Giaûi phaùp High Availability treân Linux
 12. Cơ sở kỹ thuật Một số hệ cluster trên Linux ố l t t ê Li • High Performance Cluster: Beowulf • Load-leveling Cluster: Mosix, LVS, Pirahna • Storage Cluster: Sistina’s GFS, OpenGFS • Database Cluster: Oracle 9i RAC • High Avalaibility Cluster: LifeKeeper, FailSafe, Heartbeat Giaûi phaùp High Availability treân Linux
 13. Storage Area Network Cấu trúc Cấ t ú • Thiết bị lưu trữ • Fibre Chanel (FC) Hub/Switch • Host Bus Adapter Cấu trúc SAN Giaûi phaùp High Availability treân Linux
 14. Storage Area Network Ưu điể Ư điểm • Hiệu suất hoạt động • Độ sẵn sàng • Chi phí • Khả năng mở rộng • Thiết bị lưu trữ đa dạng • Khả năng tích hợp Giaûi phaùp High Availability treân Linux
 15. Giới thiệu hiệ Cơ sở kỹ thuật của hệ thống cluster Giải pháp cluster trên Linux dùng phần mềm LifeKeeper Đánh giá và kết luận Demo D Giaûi phaùp High Availability treân Linux
 16. Giải pháp cluster Linux-LifeKeeper Ưu điểm của cluster Linux • Bao gồm các ưu điểm của HĐH Linux • Có nhiều chọn lựa • Được nhiều nguồn hỗ trợ. Giaûi phaùp High Availability treân Linux
 17. Giải pháp cluster Linux-LifeKeeper Đối tượng - Phạm vi ứng dụng • Các cơ quan nghiên cứu, trường học. q g , g ọ • Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm … • Các nhà cung cấp dịch vụ. ấ • Các cơ quan nhà nước. Giaûi phaùp High Availability treân Linux
 18. Giải pháp cluster Linux-LifeKeeper Mô hình Giaûi phaùp High Availability treân Linux
 19. Giải pháp cluster Linux-LifeKeeper Mô hình (tt) APPs Application Recovery Kits (Database-ARK, Apache-ARK, Print-ARK, NFS-ARK, NAS-ARK, Mail ARK Samba ARK DR-ARK ) NAS ARK Mail-ARK, Samba-ARK, DR ARK …) LifeKeeper SDK SY LifeKeeper YSTEM JAVA LifeKeeper Core IP-ARK LINUX LifeKeeper LifeKeeper Operating System GUI Raw I/O-ARK HW Network Storage System Power System Server System Infrastructure Giaûi phaùp High Availability treân Linux
 20. Cluster Linux-Lifekeeper Ví dụ d 1. RAID Array. 2. 2 RAID Array Controller. Controller 3. FC Storage Hub/Switch. 4. GBIC module. 5. FC Host Adapter. 6. Servers. 7. FC cable. 8. NIC. 9. Heart-beat. 10. Redundant Heart-beat. Giaûi phaùp High Availability treân Linux
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2