intTypePromotion=1
ADSENSE

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh bảo hiểm – 8

Chia sẻ: Vanthi Bichtram | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

135
lượt xem
33
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cán bộ công ty bảo hiểm Hà Nội cần thấy rõ và đầy đủ về chức năng cơ bản rất quan trọng của công tác giám định bồi thường. Nếu làm tốt công tác này sẽ có tác dụng to lớn trong công tác khai thác, lôi cuốn khách hàng tham gia bảo hiểm hoả hoạn và gián đoạn kinh doanh sau cháy. Do công tác giám định chỉ mang tính chất tương đối nên dễ dẫn đến sự phản ánh không chính xác và trung thực. Vì vậy các cán bộ làm công tác này ngoài trình độ chuyên...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh bảo hiểm – 8

  1. Cán bộ công ty bảo hiểm Hà Nội cần thấy rõ và đầy đủ về chức năng cơ bản rất quan trọng của công tác giám định bồi thường. Nếu làm tốt công tác này sẽ có tác dụng to lớn trong công tác khai thác, lôi cuốn khách hàng tham gia bảo hiểm hoả hoạn và gián đoạn kinh doanh sau cháy. Do công tác giám định chỉ mang tính chất tương đối nên dễ dẫn đến sự phản ánh không chính xác và trung thực. Vì vậy các cán bộ làm công tác này ngoài trình độ chuyên môn cao, tư cách đạo đức phải “khách quan, vô tư, trung thực” để phản ánh đúng toàn bộ sự diễn biến gây ra rủi ro. Đồng thời họ còn phải có sự đúc kết và tập hợp thành sổ tay nghiệp vụ giám định bảo hiểm cháy và gián đoạn kinh doanh sau cháy để dễ dàng tra cứu và đưa ra kết luận chính xác. Về công tác bồi thường, khách hàng chỉ thực sự cảm thấy được ý nghĩa của bảo hiểm khi bồi thường tổn thất. Vì vậy để tạo uy tín của công ty đối với khách hàng, công ty cần phải bồi thường nhanh chóng kịp thời chính xác và dứt điểm. Bên cạnh đó công ty cần phải tăng c ường và bổ sung quỹ bồi thường để khi có tổn thất xảy ra. Bên cạnh đó công ty cần phải tăng cường và bổ sung quỹ bồi thường để khi có tổn thất lớn xảy ra có thể bồi thường nhanh chóng, đồng thời sử dụng quỹ này đầu tư vào các lĩnh vực an toàn tăng khả năng bồi thường cho khách hàng. Để làm tốt công tác bồi thường công ty cần phải giảm bớt thủ tục rườm rà tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng nhận tiền bồi thường. Về công tác giám định: Bảo Việt Hà Nội nên thường xuyên cử cán bộ bảo hiểm của mình tham gia các khoá học của Tổng công ty để nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng phục vụ, đồng thời tiếp tục duy trì và mở rộng quan hệ với các công ty giám định, các chuyên gia trong nhiều lĩnh
  2. vực. Những vụ phức tạp nên phối hợp, mời các công ty giám định có uy tín trong nước hoặc nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam tham gia. Về công tác bồi thường: khách hàng chỉ thấy rõ tác dụng của bảo hiểm khi gặp rủi ro. Trách nhiệm của công ty lúc này là phải bồi thường, khẩu hiệu “ bồi thường nhanh chóng, chính xác và công bằng”phải luôn luôn được tuân theo trong mọi trường hợp vì đây là hình thức tuyên truyền quảng cáo có hiệu quả nhất tạo uy tín cho công ty bằng việc làm cụ thể chứ không bằng lời nói suông. Song song với việc phục vụ tốt khách hàng, Bảo Việt Hà Nội cần tăng cường và bổ sung quỹ dự trữ bồi thường bằng đầu tư vốn nhàn rỗi: mua công trái nhà nước, mua bất động sản... Thực tế cho thấy, thủ tục giải quyết bồi thường vẫn còn rườm rà, phức tạp, tốn nhiều thời gian, do vậy công ty cần có tài liệu hướng dẫn khách hàng, cụ thể phải làm ngay công việc gì, phải nộp giấy tờ gì... để họ nhanh chóng nhận được tiền bồi thường góp phần ổn định sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, BVHN nên sớm thực hiện các biện pháp sau: -Tập trung cải tiến quy trình trong khâu giám định và bồi thường để giảm bớt những thủ tục hành chính gây ra phiền hà cho khách hàng, nâng cao chất lượng phục vụ đồng thời hỗ trợ đắc lực cho khâu khai thác.
  3. -Tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong khâu giám định- bồi thường để đảm bảo “trả nhanh- trả đủ- trả chính xác” góp phần bảo vệ quyền lợi đối với khách hàng và hiệu quả kinh doanh của công ty. 3. Kiện toàn công tác tổ chức nhân sự “ Luôn luôn tự điều chỉnh và tự hoàn thiện mình” là một trong những phương châm hành động của toàn bộ hệ thống Bảo việt trong bất kỳ giai đoạn nào. Vì vậy, đào tạo cán bộ giỏi là một trong những vấn đề mà công ty cần quan tâm. Cán bộ giỏi nghiệp vụ thì không những thực hiện công việc một cách nhanh gọn, trôi chảy mà khi khách hàng thắc mắc, yêu cầu, cán bộ có thể giải đáp được rõ ràng, tạo niềm tin cho khách hàng. Mặt khác, có được cán bộ giỏi nghiệp vụ, có trình độ tiếng Anh thông thạo, công ty có thể xâm nhập được thị trường nhanh chóng, trực tiếp và đỡ tốn kém không phải thông qua môi giới. Bên cạnh đó, trình độ cán bộ bảo hiểm trên địa bàn Hà Nội còn nhiều biểu hiện chưa đạt yêu cầu, vì vậy công ty cần tổ chức các khoá học, các cuộc hội thảo không chỉ trong nội bộ công ty mà cần phối hợp với các công ty bảo hiểm nước ngoài như: AIG, LG, CIGNA, Munich Re... về các chuyên đề liên quan đến các nghiệp vụ, đồng thời cử cán bộ đi học ngắn hạn và dài hạn ở nước ngoài nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường. Hơn nữa, công ty cần phát hiện, nhìn nhận đúng năng lực, trình độ của từng cán bộ và có chính sách đãi ngộ ưu đãi thích đáng để họ có thể toàn tâm, toàn ý đóng góp công s ức vào sự phát triển chung của công ty.
  4. Hướng dẫn cán bộ, công nhân viên trong công ty thực hiện đúng các quy định, chính sách, luật pháp của nhà nước. Tổ chức khen thưởng đối với những cán bộ làm được việc và xử phạt công minh đối với những cá nhân làm việc thiếu trách nhiệm, ỷ lại, không chấp hành nội quy, quy chế của công ty. Phát huy tính năng động, sáng tạo của mỗi cán bộ công nhân viên, từ đó khẳng định được sức mạnh của cả tập thể. Công ty cần bổ sung đủ các cán bộ lãnh đạo nghiệp vụ bảo hiểm có đủ trình độ cho các phòng ban và các chi nhánh của công ty. Bên cạnh đó, công ty nên thường xuyên nâng cao tinh thần trách nhiệm và giáo dục đạo đức nghề nghiệp của các cán bộ công nhân viên, không để xảy ra bất cứ một sự việc tiêu cực nào xảy ra, giải quyết công việc một cách chính xác, trung thực và khoa học, đó chính là nền tảng để tạo lòng tin, thu hút khách hàng tham gia bảo hiểm . 4. Hoàn thiện một số công tác khác - Tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý của công ty nhất là quản lý tài chính, ấn chỉ, quản lý cán bộ và quản lý nghiệp vụ. Tiếp tục bổ sung và hoàn chỉnh các qui chế qui trình quản lý và nghiệp vụ. - Tiếp tục hoàn thiện công tác thống kê đáp ứng yêu cầu quản lý và phục vụ cho việc xác định hiệu quả kinh doanh đối với công ty và các phòng.
  5. - Kiện toàn một bước về tổ chức bộ máy hoạt động công ty, xây dựng, điều chỉnh mô hình bộ máy, sắp xếp cán bộ và lao động cho phù hợp, giảm thiểu tỷ trọng gián tiếp. Tiến hành xem xét giữa phân cấp quản lý và quản lý phân cấp, xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ. Bổ sung lực lượng cán bộ lãnh đạo cấp phòng và cán bộ quản lý nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ kinh doanh trong giai đoạn mới. Chú trọng công tác kiểm tra và tự kiểm tra, xây dựng và thực hiện quy chế an ninh và quy chế dân chủ trong doanh nghiệp. + Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng cáo. + Tiếp tục đổi mới mọi mặt hoạt động để đáp ứng với tình hình của thị trường hiện nay. Công tác quản lý rủi ro. Một trong những nguyên nhân làm cho hoạt động kinh doanh của nghiệp vụ chưa đạt hiệu quả tối ưu- đó là thực hiện chưa tốt công tác PCCC. để làm tốt công tác này, công ty cần phải kết hợp chặt chẽ hơn nữa với phòng cảnh sát PCCC, các cấp chính quyền và các ban ngành để kiểm tra tình hình thực hiện PCCC ở các đơn vị . Công tác tính phí.
  6. Hoạt động bảo hiểm hoả hoạn cũng là một hình thức kinh doanh dich vụ quỹ dùng để chi trả bồi thườngđược hình thanh từ việc đóng gópcủa người được bảo hiểm dưới dạng phí bảo hiểm . V ì vậy, việc tính toán đúng mức phí phải đảm bảo đủ chi trả bồi thường, đảm bảo kinh doanh cólãi, đồng thời phải tạo được mức phí có thể cạnh tranhđược với các công ty trong và ngoài nước. Ngoài ra công ty cũng nên góp ý với Tổng công ty đề nghị với bộ tài chính đưa ra một hành lang pháp lý cụ thể nhằm tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các công ty tự khẳng định mình trong cơ chế thị trường hiện nay. Trên đây là một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn tại Công ty Bảo hiểm Hà Nội. Cùng với nhũng cố gắng nỗ lực của cả tập thể lớn, hy vọng rằng Bảo Việt Hà Nội sẽ tiếp tục lớn mạnh và không ngừng đi lên trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong hệ thống Bảo Việt Trên đây là một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn tại Công ty Bảo hiểm Hà Nội. Cùng với nhũng cố gắng nỗ lực của cả tập thể lớn, hy vọng rằng Bảo Việt Hà Nội sẽ tiếp tục lớn mạnh và không ngừng đi lên trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong hệ thống Bảo Việt
  7. KẾT LUẬN Bảo hiểm hoả hoạn là nghiêp vụ bảo hiểm rất cần thiết trong đời sống và trong hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân Việt Nam. Qua một thời gian hoạt động, chỉ nói riêng trong phạm vi Bảo Việt Hà Nội, Bảo hiểm cháy đã đem lại một nguồn thu lớn cho Công ty và góp phần gánh vác trách nhiệm cho nhiều khách hàng. Cùng với sự phát triển của xã hội, phạm vi bảo hiểm sẽ ngày càng trở nên rộng rãi hơn, thể hiện tiềm năng phát triển của Bảo hiểm hoả hoạn. Tuy nhiên, vì là một nghiệp vụ truyền thống, lại rất phức tạp do liên quan nhiều đến luật pháp hiện hành nên sẽ không tránh khỏi những vướng mắc, tồn tại cần có thời gian để hoàn thiện dần. Qua việc mở rộng quan hệ, đi sâu đi sát thị trường và đổi mới phương thức hoạt động, Bảo hiểm hoả hoạn sẽ ngày càng thể hiện rõ vị trí của nó đối với cả Công ty và khách hàng. Với một cơ chế đầu tư thoáng và mang tính khuyến khích cao như hiện nay, sẽ có rất nhiều cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp nước ngoài đến sinh sống và bỏ vốn vào kinh doanh tại Việt Nam. Chắc chắn họ sẽ quan tâm đến luật pháp của Việt Nam và phát sinh nhu cầu về Bảo hiểm tài sản. Khi đó, nghiệp vụ Bảo hiểm hoả hoạn sẽ thực sự khẳng định tầm quan trọng và hiệu quả của mình.
  8. Mặc dù thời gian công tác tại Công ty Bảo hiểm Hà Nội không phải là nhiều, nhưng những kiến thức mà em thu thập được là vô cùng bổ ích, góp phần nâng cao hiệu quả công việc và trình độ nghiệp vụ để em có điều kiện ứng dụng tốt vào công tác thực tế sau này. ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ Lời nói đầu CHƯƠNG I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM HOẢ HOẠN I. Lý luận chung về bảo hiểm 1. Sự ra đời và vai trò của bảo hiểm. 2.Các loại hình bảo hiểm 3.Giới thiệu chung về bảo hiểm hoả hoạn
  9. II. Nội dung cơ bản của nghiệp vụ bảo hiểm hỏa hoạn Một số khái niêm cơ bản trong hợp đồng bảo hiểm hỏa hoạn 1. 2. Rủi ro được bảo hiểm. 3. Rủi ro không được bảo hiểm CHƯƠNG II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HỎA HOẠN TẠI BẢO VIỆT HÀ NỘI I. Giới thiệu chung về công ty bảo việt hà nội 1. Lịch sử hình thành và cơ cấu tổ chức của công ty 2. Tình hình hoạt động kinh doanh của BVHN trong những năm gần đây ( 1997 - 2003) II. Triển vọng phát triển nghiệp vụ 1. Tình hình thị trường bảo hiểm Việt nam và thị trường bảo hiểm hỏa hoạn. 2.Những yếu tố tác động đến việc triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hỏa hoạn tại Bảo Việt Hà Nội. III. Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hỏa hoạn tại Công ty bảo hiểm Hà Nội từ 1997-2003. 1. Tình hình khai thác. 2.Tình hình đề phòng hạn chế tổn thất: 3.Tình hình giám định và bồi thường
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2