intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Giải thể trường cao đẳng

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

169
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Công văn đề nghị của cơ quan chủ quản hoặc tổ chức, cá nhân thành lập trường cao đẳng trong đó nêu rõ lý do, mục đích giải thể trường; - Phương án giải thể trường cao đẳng, trong đó nêu rõ các biện pháp bảo đảm quyền lợi của giảng viên, cán bộ công nhân viên và người học; phương án giải quyết các khoản lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động theo quy định của pháp luật; phương án giải quyết tài sản của trường. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải thể trường cao đẳng

  1. 13. Giải thể trường cao đẳng a. Trình tự thực hiện Nhận toàn bộ hồ sơ, biên bản họp, biên bản làm việc, biên bản thẩm định, ý kiến của các đơn vị có liên quan, kết luận thẩm định do Vụ Kế hoạch - Tài chính bàn giao; dự thảo quyết định, lập tờ trình Bộ trưởng duyệt và ký quyết định giải thể trường cao đẳng; đóng dấu quyết định; phát hành. b. Cách thức thực hiện Qua đường bưu điện hoặc tại Bộ phận ‘một cửa” - Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại cơ sở đào tạo. c. Thành phần, số lượng hồ sơ Thành phần hồ sơ: - Công văn đề nghị của cơ quan chủ quản hoặc tổ chức, cá nhân thành lập trường cao đẳng trong đó nêu rõ lý do, mục đích giải thể trường; - Phương án giải thể trường cao đẳng, trong đó nêu rõ các biện pháp bảo đảm quyền lợi của giảng viên, cán bộ công nhân viên và người học; phương án giải quyết các khoản lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động theo quy định của pháp luật; phương án giải quyết tài sản của trường. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. d. Thời hạn giải quyết - Dự kiến 15 ngày. đ. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính - Cơ quan thực hiện: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo. e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính - Tổ chức. g. Mẫu đơn, mẫu tờ khai - Không. h. Phí, lệ phí - Không.
  2. i. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính - Quyết định hành chính. k. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoban hành Điều lệ trường cao đẳng. - Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý và tổ chức hoạt động của trường cao đẳng; - Quyết định đình chỉ có thời hạn đã hết hiệu lực, nhưng vẫn không khắc phục được các hậu quả của các vi phạm dẫn đến việc đình chỉ nêu trên; - Mục tiêu và nội dung hoạt động của trường cao đẳng không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; - Do yêu cầu sắp xếp lại mạng lưới các trường đại học và cao đẳng cho phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế; - Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường cao đẳng. l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005. - Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục. - Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT ngày 09/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai áp dụng cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Quyết định số 39/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập. - Quyết định số 37/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Qui chế tạm thời Trường cao đẳng cộng đồng. - Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2