Gíao án 6 - PHÒNG BỆNH VIÊM NÃO

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
94
lượt xem
6
download

Gíao án 6 - PHÒNG BỆNH VIÊM NÃO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nêu tác nhân, đường lây truyền bệnh viêm não. - Nhận ra sự nguy hiểm của bệnh viêm não. - Thực hiện các cách tiêu diệt muỗi và tránh không để muỗi đốt. - Có ý thức trong việc ngăn chặn không cho muỗi sinh sản và đốt người.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gíao án 6 - PHÒNG BỆNH VIÊM NÃO

  1. Bài 14: PHÒNG B NH VIÊM NÃO I. M c tiêu, nhi m v : Sau bài h c, HS bi t: - Nêu tác nhân, ư ng lây truy n b nh viêm não. - Nh n ra s nguy hi m c a b nh viêm não. - Th c hi n các cách tiêu di t mu i và tránh không mu i t. - Có ý th c trong vi c ngăn ch n không cho mu i sinh s n và t ngư i. II. dùng d y h c: - Hình trang 30, 31 SGK. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1')
  2. Ho t ng 2: Trò chơi “Ai nhanh, ai úng?” M c tiêu: - HS nêu ư c tác nhân, ư ng lây truy n b nh viêm não. - HS nh n ra ư c s nguy hi m c a b nh viêm não. Chu n b : m t b ng con, ph n (ho c bút vi t b ng), m t cái chuông. Cách ti n hành: - GV ph bi n cách chơi và lu t chơi. - HS l ng nghe. - Cho HS làm vi c. - HS làm vi c theo nhóm. - Cho trình bày k t qu . - GV nh n xét.
  3. Ho t ng 3: Quan sát và th o lu n. M c tiêu: Giúp HS: - Bi t th c hi n các cách tiêu di t mu i và tránh không mu i t. - Có ý th c trong vi c ngăn ch n không cho mu i sinh s n và t ngư i. Cách ti n hành: - Cho HS quan sát hình 1, 2, 3, 4 trang - HS làm vi c cá nhân. 30, 31 SGK và tr l i các câu h i. - Cho HS th o lu n câu h i. K t lu n: (SGK) 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p.
  4. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản