Gíao án 6 - SẮT, GANG, THÉP

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
131
lượt xem
21
download

Gíao án 6 - SẮT, GANG, THÉP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nêu nguồn gốc của sắt, gang, thép và một số tính chất của chúng. - Kể tên một số dụng cụ, máy móc, đồ dùng được làm từ gang hoặc thép. - Nêu cách bảo quản đồ dùng bằng gang, thép có trong gia đình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gíao án 6 - SẮT, GANG, THÉP

  1. Bài 23: S T, GANG, THÉP I. M c tiêu, nhi m v : Sau bài h c, HS có kh năng: - Nêu ngu n g c c a s t, gang, thép và m t s tính ch t c a chúng. - K tên m t s d ng c , máy móc, dùng ư c làm t gang ho c thép. - Nêu cách b o qu n dùng b ng gang, thép có trong gia ình. II. dùng d y h c: - Thông tin và hình trang 48, 49 SGK. - Sưu t m tranh nh m t s dùng ư c làm t gang ho c thép. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: 2. Bài m i:
  2. Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Th c hành x lí thông tin. M c tiêu: HS nêu ư c ngu n g c c a s t, gang, thép và m t s tính ch t c a chúng. Cách ti n hành: - Cho HS làm vi c cá nhân. - HS c thông tin trong SGK và tr l i các câu h i. - Cho HS trình bày bài làm c a mình. - C l p nh n xét. K t lu n: (SGK) Ho t ng 3: Quan sát và th o lu n. M c tiêu: Giúp HS: - K tên ư c m t s d ng c , máy móc, dùng ư c làm t gang ho c thép.
  3. - Nêu ư c cách b o qu n m t s dùng b ng gang, thép. Cách ti n hành: - GV gi ng bài. - HS l ng nghe. - Cho HS quan sát các hình trang 48, - HS làm vi c theo nhóm 49 SGK và nêu công d ng c a gang và thép. ôi. - Cho HS trình bày k t qu . - GV yêu c u HS k tên m t s d ng c , máy móc, dùng ư c làm t gang ho c thép và nêu cách b o qu n nh ng dùng b ng gang, thép có trong nhà. K t lu n: (SGK) 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p.
  4. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản