intTypePromotion=3

Giáo án bài 43: Pha chế dung dịch - Hóa 8 - GV.Phan V.An

Chia sẻ: Phan Văn An | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
299
lượt xem
30
download

Giáo án bài 43: Pha chế dung dịch - Hóa 8 - GV.Phan V.An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài Pha chế dung dịch là tài liệu tham khảo giúp học sinh biết thực hiện phần tính toán các đại lượng liên quan đến dung dịch như lượng chất tan, khối lượng chất tan, khối lượng dung dịch, khối lượng dung môi, thể tích dung môi, để từ đó đáp ứng yêu cầu pha chế một dung dịch với nồng độ cho trước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án bài 43: Pha chế dung dịch - Hóa 8 - GV.Phan V.An

  1. GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8 BÀI 43 : PHA CHẾ DUNG DỊCH ( Tiết 1 ) . A) Mục tiêu : 1. Kiến thức : - Biết thực hiện phần tính toán các đại lượng liên quan đến dung dịch như : Lượng chất tan , khối lượng chất tan , khối lượng dung dịch , khối lượng dung môi , thể tích dung môi , để từ đó đáp ứng yêu cầu pha chế một dung dịch với nồng độ cho trước . 2. Kỹ năng : Biết cách pha chế một dung dịch theo số liệu đã tính toán . 3. Thái độ : Nghiêm túc , hăng say xây dựng bài , có tinh thần tập thể cao . B) Trọng tâm : - Hướng dẫn pha chế , dựa trên số liệu tính toán được . C) Chuẩn bị : 1. Giáo viên : Soạn bài , chuẩn bị đồ dùng học tập . 2. Học sinh : Nghiên cứu trước bài . * Phương pháp : - Sử dụng phương pháp đàm thoại nêu vấn đề , phương pháp thực hành thí nghiệm . D) Tiến trình dạy học . I) Ổn định tổ chức lớp : Kiêm tra sĩ số + ôn đinh tổ chức lớp hoc . ( 3 phut ) ̉ ̉ ̣ ̣ ́ II) Nêu vấn đề bài mới : ( 2 phút ) Làm thế nào để pha chế được dung dịch với nồng độ cho trước ? III) Các hoạt động học tập . Hoạt động I : Nghiên cứu cách pha chế 1 dung dịch với nồng độ cho trước . (18 phút) Hoạt động của giao viên ́ Hoạt động của học sinh 1. Pha chế dung dịch với nồng độ % cho trước . - Thực hiện yêu cầu của giáo viên theo nhóm . - Yêu cầu học sinh nghiên cứu ví dụ ở ví dụ a . + Trước tiên ta phải tính được khối lượng chất + Để pha chế dung dịch có nồng độ % tan CuSO4 có trong dung dịch :
  2. GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8 m cho trước của dung dịch CuSO4 ta CuSO4 = 10*50/100 = 5 (gam) phải tính được đại lượng nào ? Sau đó ta phải tìm được khối lượng nước cần lấy để pha chế : mdm= 50 - 5 =45 (gam). + Nêu cách tiến hành pha chế dung dịch đã cho : Cân lấy 5 gam chất tan CuSO4 cho vào cốc có dung tích phù hợp, cân lấy 45 gam nước rót từ từ vào cốc đựng chất tan đã cho, khuấy nhẹ ta được + Cho học sinh nêu cách tiến hành pha 50 gam dd CuSO4 10% như trên. chế dung dịch theo số liệu đã tính - Nêu các bước chung như sgk . toán. 2. Pha chế dung dịch với nồng độ mol cho trước . - - Nghiên cứu ví dụ . + Nêu các bước tính đại lượng và pha chế dung dịch . Tính số mol chất tan. - Từ bài toán giáo viên cho học sinh Tính khối lượng chất tan . nêu các bước chung để pha chế dung + Các bước pha chế : dịch theo nồng độ % cho trước . Cân lấy khối lượng chất tan đã tính , cho vào cốc thuỷ tinh có dung tích phù hợp , rót nước từ từ vào - Cho học sinh nghiên cứu ví dụ b sgk cốc thuỷ tinh cho đến vạch thể tích đã cho như Nêu các bước tính toán để pha chế yêu cầu , khuấy nhẹ ta được dung dịch cần pha dung dịch . chế . - Cho học sinh nhận xét , đánh giá , bổ sung cho đúng .
  3. GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8 - Giáo viên nhận xét , đưa ra kết luận đúng nhất . Hoạt động II : Luyện tập . ( 14 phút). Hoạt động của giao viên ́ Hoạt động của học sinh - Cho học sinh nghiên cứu và làm - Nghiên cứu làm bài tập theo nhóm . bài tập sau : a) mNaOH = 50*15/100 = 7,5 (gam) . a . Pha chế 50 gam dung dịch Khối lượng nước cần lấy là : NaOH có nồng độ 15%. mdm = 50 - 7,5 = 42,5 (gam) b. Pha chế 100ml dung dịch + Cách pha : Cân lấy 7,5 gam NaOH cho vào NaOH có nồng độ là 2 M cốc thuỷ tinh có dung tích phù hợp , cân lấy 42,5 gam nước rót từ từ vào cốc thuỷ tinh chứa NaOH khuấy nhẹ ta được dung dịch đã cho . b) Số mol chất tan là : n = 0,1 * 2 = 0,2 (mol) Khối lượng chất tan cần cân là : m = 0,2 * 40 = 8 gam . + Các bước pha chế : Cân lấy 8 gam NaOH cho vào cốc có dung tích phù hợp , rót từ từ - Cho các nhóm nhận xét , đánh nước đến vạch 100ml khuấy nhẹ ta được giá , bổ sung cho đúng . dung dịch đã cho . * Kêt luân : - Giáo viên cho hoc sinh năm được những nôi dung chinh cua bai ́ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̀ ̣ hoc . IV) Cũng cố : ( 5 phút ) - Giáo viên cho học sinh làm bài tập sau .
  4. GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8 + Điền những giá trị chưa biết vào ô trống bảng , bằng cách thực hiện các tính toán theo cột : Dd Đại lượng NaCl (a) Ca(OH)2 BaCl2 (c) KOH (d) CuSO4 (e) (b) mct 30 g 0,148 g 30 g 42 g 3g mH 2 O 170 g 199,85 g 120 g 270 g 17 g mdd 200 g 200 g 150 g 312 g 20 g Vdd (ml) 181,82 200 125 300 17,4 Ddd (g/ml) 1,1 1 1,2 1,04 1,15 C% 15 0,074 20 13,5 15 CM 2,82 0,01 0,14 2,5 1,08 V) Dặn dò : ( 3 phút ) - Hướng dẫn học sinh học bài ở nhà , nghiên cứu kỹ lại bài. - Bài tập : Làm bài tập 2, 4 sgk / 149. - Nghiên cứu phần còn lại của bài " Pha chế dung dịch ". - Làm thế nào để pha loãng được 1 dung dịch với nồng độ cho trước ?
  5. GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8 BÀI 43 : PHA CHẾ DUNG DỊCH ( Tiết 2 ) . A) Mục tiêu : 1. Kiến thức : - Biết thực hiện phần tính toán các đại lượng liên quan đến dung dịch như : Lượng chất tan , khối lượng chất tan , khối lượng dung dịch , khối lượng dung môi, thể tích dung môi , để từ đó đáp ứng yêu cầu pha loãng 1 dung dịch với nồng độ cho trước . 2. Kỹ năng : Biết cách pha loãng 1 dung dịch theo số liệu đã tính toán . 3. Thái độ : Nghiêm túc, hăng say xây dựng bài , có tinh thần tập thể cao . B) Trọng tâm : - Hướng dẫn pha chế , dựa trên số liệu tính toán được . C) Chuẩn bị : 1. Giáo viên : Soạn bài , chuẩn bị đồ dùng học tập . 2. Học sinh : Nghiên cứu trước bài . * Phương pháp : - Sử dụng phương pháp đàm thoại nêu vấn đề , phương pháp thực hành thí nghiệm . D) Tiến trình dạy học . I) Ổn định tổ chức lớp : Kiêm tra sĩ số + ôn đinh tổ chức lớp hoc . ( 3 phut ) ̉ ̉ ̣ ̣ ́ II) Kiểm tra bài cũ : ( 5 phút ) Em hãy cho biết các bước pha chế 1 dung dịch với nồng độ cho trước ? III) Nêu vấn đề bài mới : ( 2 phút ) Làm thế nào để pha loãng được dung dịch với nồng độ cho trước ? IV) Các hoạt động học tập . Hoạt động I : Nghiên cứu cách pha loãng dung dịch với nồng độ cho trước . (14 phút) Hoạt động của giao viên ́ Hoạt động của học sinh 1. Pha loãng dung dịch với nồng độ mol cho trước. - Thực hiện yêu cầu của giáo viên theo
  6. GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8 - Yêu cầu học sinh nghiên cứu ví nhóm . dụ ở ví dụ a . + Để pha loãng dung dịch có nồng độ mol cho trước của dung dịch + Trước tiên ta phải tính số mol chất tan có MgSO4 ta phải tính được đại trong 100ml dung dịch MgSO4 0,4 M : lượng nào ? nct = 0,4 * 0,1 = 0,04 (mol) Sau đó ta phải tìm thể tích dung dịch MgSO4 2M : V = 1000*0,04 / 2 = 20 (ml) + Nêu cách tiến hành pha loãng dung dịch đã cho : Đong lấy 20 ml dung dịch MgSO4 + Cho học sinh nêu cách tiến hành cho vào bình thuỷ tinh có dung tích phù pha loãng 1 dung dịch theo số liệu hợp , rót nước đến vạch 100 ml khuấy nhẹ đã tính toán . ta được 100 ml dung dịch MgSO4 0,4 M . - Nêu các bước chung như sgk . - Từ bài toán giáo viên cho học sinh nêu các bước chung để pha 2. Pha loãng dung dịch với nồng độ phần loãng dung dịch theo nồng độ trăm cho trước . mol/l cho trước . - Cho - Nghiên cứu ví dụ , nêu các bước tính đại học sinh nghiên cứu ví dụ b trong lượng và pha loãng dung dịch . sgk . Tính khối lượng chất tan . - Nêu các bước tính toán để pha Tính khối lượng dung dịch ban đầu . loãng dung dịch . Tìm khối lượng nước cần dùng để pha loãng . - Các bước pha chế : Cân khối lượng dung dịch ban đầu đã tính - Cho học sinh nhận xét , đánh giá , toán , cho vào cốc thuỷ tinh có dung tích bổ sung cho đúng . phù hợp , cân lấy khối lượng nước cần pha loãng , rót từ từ nước đã cân vào cốc thuỷ tinh đã chứa chất tan , khuấy nhẹ ta được dung dịch cần pha loãng .
  7. GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8 - Giáo viên nhận xét , đưa ra kết luận đúng . Hoạt động II : Luyện tập . ( 13 phút). Hoạt động của giao viên ́ Hoạt động của học sinh - Cho học sinh nghiên cứu và làm - Nghiên cứu làm bài tập theo nhóm . bài tập sau : a) Số mol của chất tan là: a . Pha 200 ml dung dịch NaCl 0,5 nct = 0,5 * 0,2 = 0,1 (mol) . M từ dung dịch NaCl 2M . Thể tích của dung dịch cần lấy để pha : b. Pha 100 gam dung dịch KOH 5% V = 0,1/2 = 0,05 ( lít ) = 0,05*1000 = 50 từ dung dịch KOH 10% . (ml) + Cách pha chế : Đong lấy 50 ml dung dịch NaCl 2M cho vào cốc có dung tích phù hợp , rót nước từ từ vào cốc cho đến vạch 200 ml , khuấy nhẹ ta được dung dịch như yêu cầu . b)Khối lượng KOH : mKOH = 100*5/100 =5(gam) . Khối lượng dung dịch KOH ban đầu cần lấy là : m ddKOH= 5*100/10 = 50 (gam) . Khối lượng nước cần lấy để pha : mdm = 100 - 50 =50 (gam). + Cách pha chế : Cân lấy 50 gam dung dịch KOH 5% cho vào cốc có dung tích phù hợp , cân lấy 50 gam nước cho từ từ vào cốc - Cho các nhóm nhận xét , đánh giá đựng chất tan khuấy nhẹ ta được dung dịch , bổ sung cho đúng . đã cho . * Kêt luân : - Giáo viên cho hoc sinh năm được những nôi dung chinh cua bai ́ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̀ ̣ hoc .
  8. GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8 V) Cũng cố : ( 5 phút ) - Giáo viên cho học sinh làm bài tập sau . + Tìm độ tan của 1 muối ở trong nước bằng phương pháp thực nghiệm , người ta có được kết quả như sau : Nhiệt độ của dung dịch muối bão hòa là 20oC . Chén sứ ngung có khối lượng 60,26 gam . Chén sứ đựng dung dịch muối có khối lượng 86,26 gam . Khối lượng chén nung và muối kết tinh sau khi làm bay hết hơi nước 66,26 gam . Hãy xác định độ tan của muối ở nhiệt độ 20 oC . - Hướng cũng cố bài : + Khối lượng dung dịch muối : mdd = 86,26 - 60,26 = 26 gam. + Khối lượng muối tan : mct = 66,26 - 60,26 = 6 gam. + Vậy cứ 20 gam nước hoà tan được 6 gam muối , ta có độ tan của muối là : S = 6*100/20 = 30 (gam). VI) Dặn dò : ( 3 phút ) - Hướng dẫn học sinh học bài ở nhà , nghiên cứu kỹ l ại bài . - Làm bài tập 1, 3, 5 / 149. - Nghiên cứu trước bài 44 " Bài luyện tập 8 " , ôn lại những nội dung đã học chương dung dịch và chuẩn bị bảng phụ , phiếu học tập cho tiết học sau .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản