intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án bài Tập đọc: Mục lục sách - Tiếng việt 2 - GV. T.Tú Linh

Chia sẻ: Nguyễn Quang Phi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

420
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2..TẬP ĐỌC: MỤC LỤC SÁCH I. MỤC TIÊU: - Đọc rành mạch văn bản có tính liệt kê. - Bước đầu biết dùng mục lục sách để tra cứu. (Trả lời được các CH 1,2,3,4) - HS khá, giỏi trả lời được CH 5. II. CHUẨN BỊ: - GV: Bảng phụ viết 1, 2 dòng trong mục lục để hướng dẫn HS luyện đọc. - HS:Sách giáo khoa III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HĐ của giáo viên 1. Ổn định : 2. KTBC: Chiếc bút mực - Gọi HS lên bảng đọc bài + trả lời câu hỏi nd bài - Gv nxét, ghi điểm 3. Bài mới: Mục lục sách a/ Gtb: Gvgt, ghi tựa b/ Luyện đọc: - Hs nhắc lại - Hs đọc bài theo y/c - Hs nxét - Hát. Hoạt động của học sinh...b.1/ Gv đọc mẫu toàn bài b.2/ Luyện đọc, giải nghĩa từ * Đọc từng mục lục - Hd đọc (đọc theo thứ tự trái sáng phải), ngắt nghỉ hơi rõ: Một || Quang Dũng. || Mùa quả cọ || Trang 7 || Hai || Phạm đức. || Hương đồng cỏ nội || Trang 8 || - Yêu cầu HS đọc nối tiếp nhau theo thứ tự từng mục cho đến hết bài. - Gọi vài HS đọc cả bài. * Yêu cầu HS đọc từng mục trong nhóm. (GV theo dõi, hướng dẫn đọc đúng). * Cho HS thi đọc trước lớp. - Nhận xét, ghi điểm c/ Hướng dẫn tìm hiểu bài - GV yêu cầu HS đọc thầm lại toàn bài. - Hỏi: + Tuyển tập này có những truyện nào? + Có tất cả bao nhiêu truyện? - HS nêu tên từng truyện. - HS đọc thầm. - 1 số Hs đọc cả bài - Hs luyện đọc trong nhóm - HS quan sát. - Hs thi đọc - Hs nxét, bình chọn - Hs nối tiếp nhau đọc từng mục lục đến hết bài - Hs đọc cách ngắt nghỉ hơi - Hs nghe, theo dõi...+ Truyện “Người học trò cũ” ở trang? - Có 7 truyện. Nói tiếp: Trang 52 là trang bắt đầu - Trang 52. truyện “Người học trò cũ”. (Nếu có tuyển tập truyện ngắn hay dành cho thiếu nhi tập 6, GV mở cho HS xem). + Truyện “Mùa quả cọ” của nhà văn nào? + Mục lục sách dùng để làm gì? - Quang Dũng. - GV nói: Đọc mục lục sách, chúng ta - Tìm được truyện, bài học ở trang nào, có thể biết cuốn sách viết về cái gì? Có của tác giả nào? những phần nào? … Để ta nhanh chóng tìm được những gì cần đọc. - GV nhận xét – Tuyên dương * Hướng dẫn HS đọc, tập tra mục lục sách Tiếng Việt 2 – Tập 1. - Yêu cầu HS mở mục lục trong SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Tìm tuần 5. - Gọi 1 HS nêu. - HS dò tìm. - 1 HS đọc lại mục lục tuần 5 theo từng cột hàng ngang (Tuần – chủ điểm – phân môn – nội dung – trang). Vd: Tuần 5, Chủ điểm: Trường học. - Chia 2 dãy thi hỏi – đáp nhanh. Dãy A Tập đọc: Chiếc bút mực. Trang 40....hỏi, dãy B trả lời...Kể chuyện: Chiếc bút mực. T/ 41. - Đại diện 2 dãy thi. - A1: Bài tập đọc “Cái trống trường em” ở trang nào? - B1: Trang 45. - A2: Có 2 bài chính tả: Bài 1: Tập chép “Chiếc bút mực”, phân biệt ia / ya, en / eng, l / n. Bài 2: Nghe viết “Cái trống trường em”, phân biệt I / iê, l / n, en / eng. - A3: Tiết luyện từ và câu ở tuần 5 học bài gì? Trang nào? - B3: Tên riêng và cách viết tên riêng câu kiểu “Ai là gì”?, trang 44...- Nhận xét – Tuyên dương đội nào nói - 3 Lượt HS tham gia: ai bị gọi trúng đúng nhanh, chính xác. d/ Luyện đọc lại: - Trò chơi “Gọi tên”: hướng dẫn luật chơi – bắt đầu.  GV nhận xét, tuyên dương. 4. Củng cố – Dặn dò: - Nhắc nhở HS về luyện đọc và tập tra mục lục để hiểu qau nội dung sách - Tra tìm mục lục. tên thì đứng lên đọc cả bài....trước khi đọc sách. - Nhận xét tiết học. - Chú ý...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án bài Tập đọc: Mục lục sách - Tiếng việt 2 - GV. T.Tú Linh

  1. GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP ĐỌC: MỤC LỤC SÁCH I. MỤC TIÊU: - Đọc rành mạch văn bản có tính liệt kê. - Bước đầu biết dùng mục lục sách để tra cứu. (Trả lời được các CH 1,2,3,4) - HS khá, giỏi trả lời được CH 5. II. CHUẨN BỊ: - GV: Bảng phụ viết 1, 2 dòng trong mục lục để hướng dẫn HS luyện đọc. - HS:Sách giáo khoa III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HĐ của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn định : - Hát. 2. KTBC: Chiếc bút mực - Gọi HS lên bảng đọc bài + trả lời câu - Hs đọc bài theo y/c hỏi nd bài - Hs nxét - Gv nxét, ghi điểm 3. Bài mới: Mục lục sách a/ Gtb: Gvgt, ghi tựa - Hs nhắc lại b/ Luyện đọc:
  2. b.1/ Gv đọc mẫu toàn bài b.2/ Luyện đọc, giải nghĩa từ - Hs nghe, theo dõi * Đọc từng mục lục - Hd đọc (đọc theo thứ tự trái sáng phải), ngắt nghỉ hơi rõ: - Hs đọc cách ngắt nghỉ hơi Một || Quang Dũng. || Mùa quả cọ || Trang 7 || Hai || Phạm đức. || Hương đồng cỏ nội || Trang 8 || - Yêu cầu HS đọc nối tiếp nhau theo thứ tự từng mục cho đến hết bài. - Hs nối tiếp nhau đọc từng mục lục - Gọi vài HS đọc cả bài. đến hết bài * Yêu cầu HS đọc từng mục trong - 1 số Hs đọc cả bài nhóm. (GV theo dõi, hướng dẫn đọc đúng). - Hs luyện đọc trong nhóm * Cho HS thi đọc trước lớp. - HS quan sát. - Nhận xét, ghi điểm - Hs thi đọc c/ Hướng dẫn tìm hiểu bài - Hs nxét, bình chọn - GV yêu cầu HS đọc thầm lại toàn bài. - Hỏi: - HS đọc thầm. + Tuyển tập này có những truyện nào? + Có tất cả bao nhiêu truyện? - HS nêu tên từng truyện.
  3. + Truyện “Người học trò cũ” ở trang? - Có 7 truyện. Nói tiếp: Trang 52 là trang bắt đầu - Trang 52. truyện “Người học trò cũ”. (Nếu có tuyển tập truyện ngắn hay dành cho thiếu nhi tập 6, GV mở cho HS xem). + Truyện “Mùa quả cọ” của nhà văn nào? + Mục lục sách dùng để làm gì? - Quang Dũng. - GV nói: Đọc mục lục sách, chúng ta - Tìm được truyện, bài học ở trang nào, có thể biết cuốn sách viết về cái gì? Có của tác giả nào? những phần nào? … Để ta nhanh chóng tìm được những gì cần đọc. - GV nhận xét – Tuyên dương * Hướng dẫn HS đọc, tập tra mục lục sách Tiếng Việt 2 – Tập 1. - Yêu cầu HS mở mục lục trong SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Tìm tuần 5. - Gọi 1 HS nêu. - HS dò tìm. - 1 HS đọc lại mục lục tuần 5 theo từng cột hàng ngang (Tuần – chủ điểm – phân môn – nội dung – trang). Vd: Tuần 5, Chủ điểm: Trường học. - Chia 2 dãy thi hỏi – đáp nhanh. Dãy A Tập đọc: Chiếc bút mực. Trang 40.
  4. hỏi, dãy B trả lời. Kể chuyện: Chiếc bút mực. T/ 41. - Đại diện 2 dãy thi. - A1: Bài tập đọc “Cái trống trường em” ở trang nào? - B1: Trang 45. - A2: Có 2 bài chính tả: Bài 1: Tập chép “Chiếc bút mực”, phân biệt ia / ya, en / eng, l / n. Bài 2: Nghe viết “Cái trống trường em”, phân biệt I / iê, l / n, en / eng. - A3: Tiết luyện từ và câu ở tuần 5 học bài gì? Trang nào? - B3: Tên riêng và cách viết tên riêng câu kiểu “Ai là gì”?, trang 44. - Nhận xét – Tuyên dương đội nào nói - 3 Lượt HS tham gia: ai bị gọi trúng đúng nhanh, chính xác. tên thì đứng lên đọc cả bài. d/ Luyện đọc lại: - Trò chơi “Gọi tên”: hướng dẫn luật chơi – bắt đầu.  GV nhận xét, tuyên dương. - Tra tìm mục lục. 4. Củng cố – Dặn dò: - Nhắc nhở HS về luyện đọc và tập tra mục lục để hiểu qau nội dung sách
  5. trước khi đọc sách. - Nhận xét tiết học. - Chú ý
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2