Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 12: Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường

Chia sẻ: Abcdef_33 Abcdef_33 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
488
lượt xem
42
download

Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 12: Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết được đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bónthường dùng trong nông, lâm nghiệp. 2. kĩ năng: rèn kĩ năng khái quát hoá, tổng hợp. II. Phương tiện: 1. Giáo viên: -Tranh, ảnh, mẫu phân bón. -phiếu học tập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 12: Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường

  1. Bài 12: Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết được đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bónthường dùng trong nông, lâm nghiệp. 2. kĩ năng: rèn kĩ năng khái quát hoá, tổng hợp. II. Phương tiện: -Tranh, ảnh, mẫu phân bón. 1. Giáo viên: -phiếu học tập Phiếu học tập số1 Loại phân bón Đặc điểm chính
  2. Phân hoá học Phân hữu cơ Phân vi sinh vật Phiêú học tập số2 Loại phân bón Cách sử dụng chính Phân hoá học Phân hữu cơ Phân vi sinh 2. Học sinh: sgk III. Phương pháp: - nghiên cứu sgk - thảo luận nhóm - trực quan IV. Tiến trình bài giảng:
  3. 1. ổn định lớp 2. KTBC: trong quá trình học 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG TIỂU KẾT CỦA HS GV 1. Hoạt động1: I.Một số loại phân Hướng dẫn tìm hiểu bón thường dùng 1 số loại phân bón trong nông, lâm thường dùng trong nghiệp nông, lâm nghiệp Đọc sgk Gồm phân hoá học, - y/c hs đọc sgk và Tóm tắt nội dung phân hữu cơ, phân vi tóm tắt nội dung vào sinh vở theo các câu hỏi II. Đặc điểm, tính chất của 1 số loại sau:
  4. - phân bón thường phân bón thường dùng trong nông dùng trong nông, lâm nghiệp gồm mấy nghiệp nhóm? Là những nhóm nào? cho ví dụ cụ thể? 2.Hoạt động2: Tìm hiểu đặc điểm, t/c của 1 số loại phân Nhận phiếu học tập bón thường dùng và làm bài tập trong nông, lâm nghiệp: 1 hs trình bày GV phát phiếu học tập số1 1-> 2 hs nhận xét Gv gọi 1 đại diện hs Ghi bài trình bày Gọi 1 vài hs nhận xét
  5. Gv thống nhất ý kiến, cho hs ghi bài 1. Đặc điểm của Nhận phiếu học tập phân hoá học số2 - chứa ít nguyên tố dinh dưỡng, nhưng tỉ 1 hs trình bày lệ cao 1-> 2 hs nhận xét - Dễ hoà tan nên cây dễ hấp thụ và có hiệu quả cao - thường gây chua Ghi bài II. Đặc điểm của phân hữu cơ - Chứa nhiều nguyên tố dinh dưỡng - Thành phần và tỉ lệ chất dinh dưỡng không ổn định
  6. - hiệu quả chậm _ không làm hại đất 3.Đặc điểm của phân vi sinh - Là loại phân có chuă vi sinh vật sống, k/ năng sống và thời gian tồn tại của vsv phụ thuộc vào đ/k ngoại cảnh nên thời gian sử dụng ngắn - Chỉ thích hợp với 1 3.Hoạt động3:Tìm hoặc 1 nhóm cây hiểu kĩ thuật sử dụng trồng nhất định các loại phân bón - Không làm hại đất thường dùng II. Kĩ thuật sử dụng
  7. Gv phát phiếu học tập số2 Gọi 1 đại diện hs trình bày -gv y/c các nhóm so sánh với két quả của nhóm mình rồi nxét. - gv chỉnh sửa, y/c hs ghi bài. 1. Sử dụng phân hoá học Bón thúc là chính,khi bón với lượng nhỏ - Phân lân khó hoà tan nên dùng để bón lót - Sau nhiều năm bón
  8. đạm, kali cần phải bón vôi cải tạo đất - Phân hỗn hợp NPK có thể dùng để bón lót hoặc bón thúc 2. Sử dụng phân hữu cơ - Dùng để bón lót là chính, trước khi sử dụng cần phải ủ cho hoai mục 3. Sử dụng phân vi 4. CỦNG CỐ sinh Câu hỏi trắc nghiệm - Có thể trộn hoặc Câu1: Khi bón cần 1 Cá nhân hs trả lời tẩm vào hạt, rễ cây lượng nhỏ, làm nhiều trước khi gieo trồng lần là cách sử dụng - Có thể bón trực tiếp
  9. loại phân… vào đất để tăng số A. Đam và kali lượng vsv có ích cho đất B. Lân C. phân chuồng D. phân xanh Câu2: Trước khi sử dụng cần ủ cho hoai mục là cách sử dụng của loại phân… A. Phân xanh B. phân chuồng C. phân lân D. Gồm A và B Câu 3: Điền vào chỗ trống cho thích hợp 1,Phân………… có thể bón trực tiếp vào
  10. đất để tăng số lượng vsv có ích trong đất 2, Do tỉ lệ ………cao, dễ ………và hiệu quả nhanh nên phân đạm, kali dùng để bón thúc là chính. 4. BÀI TẬP VỀ NHÀ: -câu hỏi sgk - Đọc trước bài13

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản