Giáo án địa lý 11 - Bài 4: Thực hành Tìm hiểu những cơ hội và thách thức Của toàn cầu hoá đối với các nước đang phát triển

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

1
836
lượt xem
38
download

Giáo án địa lý 11 - Bài 4: Thực hành Tìm hiểu những cơ hội và thách thức Của toàn cầu hoá đối với các nước đang phát triển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: Sau bài thực hành, học sinh phải: - Hiểu được những cơ hội và thách thức cua toàn cầu hoá với các nước đang phát triển. - Rèn luyện được kỹ năng thu thập và sử lí thông tin, thảo luận nhóm và viết báo cáovề một số vấn đề mang tính toàn cầu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án địa lý 11 - Bài 4: Thực hành Tìm hiểu những cơ hội và thách thức Của toàn cầu hoá đối với các nước đang phát triển

  1. Giáo ám địa lý 11 - Bài 4: Thực hành Tìm hiểu những cơ hội và thách thức Của toàn cầu hoá đối với các nước đang phát triển I. Mục tiêu: Sau bài thực hành, học sinh phải: - Hiểu được những cơ hội và thách thức cua toàn cầu hoá với các nước đang phát triển. - Rèn luyện được kỹ năng thu thập và sử lí thông tin, thảo luận nhóm và viết báo cáovề một số vấn đề mang tính toàn cầu. II. Đồ dùng dạy học và phương pháp :
  2. - Một số hình ảnh về áp dụng khkt & công nghệ cao vào sản xuất, kinh doanh... - Chia nhóm thảo luận; đàm thoại gợi mở. III. hoạt động dạy học: 1. ổn định. 2. Kiểm tra bài cũ: ? Giải thích câu nói: Trong bảo vệ môi trường cần phải : “ Tư duy toàn cầu, hành động địa phương” ? 3. Bài mới: hoạt động của gv - hs Nội dung chính HS: đọc sgk. I. Xác định yêu cầu: Xác định cơ hội và thách thứccủa toàn cầu hoá đối với các nước đang pt HS: đọc ô 1 và trả lời II. nội dung chính: câu hỏi:
  3. 1. Tự do hoá thương mại: ? Hàng rào thuế quan bị bãi bỏ tạo - Cơ hội: mở rộng thị thuận lợi gì cho thị trường,=>SX phát triển trường, sản xuất? - Thách thức: => thị trường ? Nền sản xuất của cho các nước pt. các nước nghèo sẽ 2. Cách mạng KHCN: gặp những khó khăn - C.H: chuyển dịch cơ cấu kt gì ? theo hướng tiến bộ; hình thành và pt nền kinh tế tri * Chia lớp thành 6 thức. nhóm; - T.T: nguy cơ tụt hậu xa hơn Mỗi nhóm tìm hiểu về trình độ pt K.tế. 1 nội dung (từ ý 2) kết 3. Sự áp đặt lối sống, VH của hợp với hiểu biết cá các siêu cường: nhân để rút ra kết luận - C.H: tiếp thu các tinh hoa về 2 nội dung : của VH nhân loại. - Những cơ hội; - T.T: giá trị đạo đức bị tụt
  4. - Thách thức của toàn lùi; ô nhiễm xã hội; đánh mất cầu hoá đang đặt ra bản sắc dân tộc. với các nước đang pt. 4. Chuyển giao công nghệ vì lợi nhuận: * Đại diện các nhóm - C.H: tiếp nhận đầu tư, công lên trình bày kết quả nghệ, hiện đại hoá csvc-kt thảo luận. - T.T: Trở thành bãi thải công nghệ lạc hậu cho các nước pt. * Các nhóm khác cho 5. Toàn cầu hoá trong công nghệ: ý kiến, bổ sung. - C.H: Đi tắt , đón đầu, từ đó có thể đuổi kịp và vượt các nước phát triển. * GV: chuẩn kiến - T.T: gia tăng nhanh chóng thức. nợ nước ngoài, nguy cơ tụt hậu. 6. Chuyển giao mọi thành tựu
  5. của nhân loại: - C.H: thúc đẩy nền kt phát triển với tốc độ nhanh hơn, hoà nhập nhanh chóng vào nền kt thế giới - T.T: sự cạnh tranh trở nên quyết liệt, nguy cơ bị hoà tan. 7. Sự đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ QT : - C.H: tận dụngtiềm năng thế mạnh toàn cầu để phát triển kinh tế đất nước. - T.T: chảy máu chất xám, * Trên cơ sở các kết gia tăng tốc độ cạn kiệt tài luận rút ra từ các ô kiến thức, yêu cầu học nguyên. sinh nêukết luận chung về 2 mặt: * Tổng kết:
  6. - Các cơ hội về toàn - C.H: cầu hoá đối với các + khắc phục các khó khăn, nước đang phát triển ? hạn chế về vốn, csvc-kt, công - Các thách thức của nghệ. toàn cầu hoá đối với + Tận dụng các tiềm năng các nước đang phát của toàn cầu để pt nền kt – xh triển ? đất nước. + Gia tăng tốc độ phát triển. - T.T: Chịu sự cạnh tranh quyết liệt hơn; chịu nhiều rủi ro, thua thiệt: tụt hậu, nợ, ô nhiễm...thậm chí mất cả nền độc lập. IV. củng cố:
  7. Giáo viên kết luận chung về cơ hội và thách thức của toàn cầu hoá đối với các nước đang phát triển. VI. Dặn dò: - Hoàn chỉnh bài thực hành; - Chuẩn bị bài 5. VII. Rút kinh nghiệm:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản