intTypePromotion=3

Giáo án địa lý 12 - Bài 23: Thự c hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
654
lượt xem
34
download

Giáo án địa lý 12 - Bài 23: Thự c hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 1. Kiến thức: - Rèn luyện kĩ năng tính toán số liệu, vẽ biểu đồ. - Rèn luyện kĩ năng phân tích số liệu để rút ra các nhận xét cần thiết. - Củng cố kiến thức đã học về ngành trồng trọt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án địa lý 12 - Bài 23: Thự c hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt

  1. Giáo án địa lý 12 - Bài 23: Thự c hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt. I. Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 1. Kiến thức: - Rèn luyện kĩ năng tính toán số liệu, vẽ biểu đồ. - Rèn luyện kĩ năng phân tích số liệu để rút ra các nhận xét cần thiết. - Củng cố kiến thức đã học về ngành trồng trọt. II. phương tiện dạy học: - Các số liệu đã được tính toán. - Các biểu đồ đã được chuẩn bị trên khổ giấy lớn. - Một số phương tiện càn thiết khác (thước kẻ dài, phấn màu...). III. Hoạt động dạy và học: A. ổn định tổ chức: ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... .......................................................................................................
  2. ....................................................................................................... .................... B. Kiểm tra miệng: Câu 1: Tại sao nói việc bảo đảm lương thực là cơ sở để đa dạng hóa nông nghiệp? Câu 2: Chứng mainh rằng việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả góp phần phát huy thế mạnh của nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta? Khởi động: GV có thể nêu mục tiêu bài thực hành, rèn luyện kĩ năng, xử lí số liệu, nhận dạng biểu đồ, vẽ biểu đồ và nhận xét bảng số liệu/ biểu đồ. Đồng thời củng cố kiến thức đã học về ngành trồng trọt. Bài mới: Hoạt động của giáo viên và Nội dung chính học sinh * Hoạt động 1: Làm bài tập 1 Bài tập 1: Hình thức: Cá nhân/ nhóm. a) Xử lí số liệu (lấy năm 1990 = Bước 1: GV yêu cầu HS đọc kĩ 100%) đầu bài thực hành và định hướng Xem thông tin mục phụ lục bài tập 1. cho HS cách làm bài:
  3. + Nhận biết biểu đồ. b. Vẽ biểu đồ: + Cách xử lí số liệu. - Biểu đồ thích hợp: Biểu đồ đường biểu diễn. + Quy trình vẽ biểu đồ. + Lưu ý khi vẽ biểu đồ (khoảng Xem thông tin phần phụ lục. cách giữa các năm, chiều cao c) Nhận xét: của các trục, lựa chọn các kí Sản xuất nông nghiệp đã có xu hiệu thể hiện, chú giải, tên biểu hướng đa dạng hóa, các loại rau đồ). đậu được đẩy mạnh sản xuất. + Cách nhận xét (nêu các ý + Sản xuất cây công nghiệp tăng chính, bám sát và khai thác các nhanh nhất, gắn liền với mở thông tin từ bảng số liệu và biểu rộng diện tích các vùng chuyên đồ,...). canh cây công nghiệp, nhất là Bước 2: Yêu cầu cả lớp hoặc cây công nghiệp nhiệt đới. nhóm làm bài. Bước 3: Gọi HS lên bảng làm bài, các HS khác theo dõi, nhận xét và bổ sung: GV nhận xét và giúp HS chuẩn kiến thức. - Tốc độ tăng trưởng chung. - Tốc độ tăng trưởng từng loại cây.
  4. - Kết hợp với hình 22.1 để hiểu được mối quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng của giá trị sản xuất Bài tập 2: từng loại cây với sự thay đổi cơ Kết luận: Sự thay đổi cơ cấu cấu ngành trồng trọt. diện tích gieo trồng cây công * Hoạt động 2: Làm bài tập 2 nghiệp liên quan đến sự thay đổi Hình thức: Cả lớp. trong phân bố cây công nghiệp Bước 1: Phân tích xu hướng và sự hình thành, phát triển các biến động diện tích gieo trồng vùng chuyên canh cây công cây công nghiệp nghiệp, chủ yếu là các vùng cây + Để phân tích xu hướng biến công nghiệp lâu năm. động diện tích gieo trồng diện tích cây công nghiệp hàng năm và lâu năm trong khoảng thời gian 1975 - 2005 được dễ dàng hơn GV có thể căn cứ vào bảng số liệu vẽ biểu đồ đường biểu diễn về diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và lâu năm ở nước ta. + GV định hướng cách phân tích.
  5. - Nhận xét về tốc độ tăng của năm 2005 so với năm 1975. - Những mốc quan trọng về sự biến động diện tích gieo trồng cây công nghiệp. Bước 2: Nhận xét về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp + GV cho HS tính toán, thành lập bảng số liệu mới. (Xem thông tin phần phụ lục) + + GV định hướng cho HS vẽ biểu đồ cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp ở nước ta, giai đoạn 19750-02005 để dễ nhận biết. + GV định hướng cách nhận xét về xu hướng biến đổi cơ cấu diện tích Cả giai đoạn. Những mốc quan trọng.
  6. * Do nội dung bài dài cho nên GV có thể hướng dẫn HS cách làm bài trên lớp và yêu cầu HS hoàn thành ở nhà. IV. Đánh giá: Tại sao trong những năm gần đây cây công nghiệp lâu năm có xu hướng tăng về diện tích và sản lượng? Yếu tố nào có ảnh hưởng nhất đến vấn đề phát triển cây công nghiệp? V. Hoạt động nối tiếp: Cho bảng số liệu sau: Diện tích gieo trồng lúa cả năm phân theo mùa vụ (Đơn vị: nghìn ha) Chia ra Năm Tổng cộng Lúa đông Lúa hè thu Lúa mùa xuân 1990 6043 2074 1216 2753 2005 7329 2942 2349 2038 1. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất để biểu hiện quy mô và cơ cấu diện tích gieo trồng lúa cả năm của nước ta trong giai đoạn 1990- 2005.
  7. 2. Nhận xét về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng lúa cả năm của nước ta trong giai đoạn trên. VI. Phụ lục: Xử lí số liệu bài tập 1: ( Lấy năm 1990 = 100%) Năm Tổng Lương công Cây ăn Cây Rau Cây số thực đậu nghiệp quả khác 1990 100 100 100 100 100 100 1995 133,4 126,5 143,3 181,5 110,9 122 2000 183,2 165,7 182,1 325,5 121,4 132,1 2005 217,5 191,8 256,8 382,3 158 142,3 Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của các nhóm cây trồng 500 Giá trị sản xuất nhóm Tổng số 400 cây trồng (%) Lương thực 300 Rau đậu Cây công nghiệp 200 Cây ăn quả 100 Cây khác 0 1990 1995 2000 2005 Năm
  8. Thông tin ở bài tập 2: Bảng số liệu về: " Cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp" Cây công nghiệp hàng năm Cây công nghiệp lâu năm
  9. 1975 54,9 45,1 1980 59,2 40,8 1985 56,1 43,9 1990 45,2 54,8 1995 44,3 55,7 2000 54,9 65,1 2005 34,5 65,6 Biểu đồ cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp giai đoạn 1975-2005 80 Diện tích gieo 65.6 65.1 trồng (% ) 60 59.2 56.1 55.7 54.9 54.8 54.9 45.2 45.1 44.3 43.9 40.8 40 34.5 20 0 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 Năm Cây công nghiệp hàng năm Cây công nghiệp lâu năm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản