intTypePromotion=1

Giáo án điện tử Kiểm toán: Chương 1 - Lê Thị Lan Hương

Chia sẻ: Hoàng Mai | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:57

0
126
lượt xem
17
download

Giáo án điện tử Kiểm toán: Chương 1 - Lê Thị Lan Hương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án điện tử Kiểm toán - Chương 1: Tổng quan về kiểm toán, trình bày các kiến thức: khái niệm, phân loại kiểm toán, thông tin được kiểm tra, chuẩn mực được thiết lập, bằng chứng kiểm toán, kiểm toán viên, tình huống nghiên cứu. Đây là tài liệu học tập, giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Kế toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án điện tử Kiểm toán: Chương 1 - Lê Thị Lan Hương

 1. GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ 1 Số tín chỉ: 2 tín chỉ Hệ đào tạo: Cao đẳng chính quy Giáo viên: LÊ LAN PHƯƠNG
 2. NỘI DUNG 1 2 3 2 2
 3. CHƯƠNG 1: 3
 4. 4
 5. 1.1 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI KIỂM TOÁN  1.1.1 Khái niệm kiểm toán  1.1.2 Phân loại kiểm toán  1.1.2.1 Phân loại kiểm toán theo chủ thể kiểm toán  1.1.2.2 Phân loại kiểm toán theo mục đích kiểm toán 5
 6. 1.1.1 KHÁI NIỆM  Kiểm toán là quá trình thu thập và đánh giá bằng chứng về những thông tin được kiểm tra nhằm xác định và báo cáo về mức độ phù hợp của những thông tin đó với các chuẩn mực đã được thiết lập.  Quá trình kiểm toán phải được thực hiện bởi các kiểm toán viên đủ năng lực và độc lập. 6
 7. THÔNG TIN ĐƯỢC KIỂM TRA 7
 8. CHUẨN MỰC ĐƯỢC THIẾT LẬP 8
 9. BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN Hóa đơn, phiếu thu, chi… Tờ khai thuế Phiếu xuất kho, nhập kho … 9
 10. KIỂM TOÁN VIÊN 10
 11. TÌNH HUỐNG NGHIÊN CỨU Công ty Cổ phần ABC có bộ phận kiểm toán nội bộ, phụ trách việc kiểm toán các hoạt động trong công ty như sản xuất, xuất – nhập kho sản phẩm,… Tuy nhiên, do trong năm tài chính 2011, công ty ABC có niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch nên buộc phải mời công ty kiểm toán độc lập XYZ về kiểm toán BCTC. Trong kì, Cục thuế tỉnh nghi ngờ công ty ABC trốn lậu thuế nên cử đoàn thanh tra về kiểm tra tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế tại đơn vị. 11
 12. MỐI QUAN HỆ KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Hoạt động kinh tế của doanh nghiệp 4 1 Những người sử dụng thông tin: 5 +Chính Phủ Chức năng Chức năng kế + Nhà quản lý kiểm toán toán + Nhà đầu tư + Đối tác 2 + Cổ đông….. 3 Thông tin kế toán, tài chính
 13. 1.2.2 PHÂN LOẠI THEO CHỦ THỂ KIỂM TOÁN 13
 14. TÌNH HUỐNG NGHIÊN CỨU Nhận thấy bộ phận sản xuất hoạt động không hiệu quả, Tổng giám đốc công ty Cổ phần ABC yêu cầu bộ phận kiểm toán nội bộ kiểm tra quy trình sản xuất sản phẩm để tìm phương pháp cải tiến. Tuy nhiên, do trong năm tài chính 2011, công ty ABC có niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch nên Hội đồng Quản trị quyết định mời công ty kiểm toán độc lập XYZ về kiểm toán BCTC. Trong kì, Cục thuế tỉnh nghi ngờ công ty ABC tr ốn lậu thuế nên cử đoàn thanh tra về kiểm tra tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế tại đơn vị. 14
 15. 1.2.1 PHÂN LOẠI THEO MỤC ĐÍCH KIỂM TOÁN TIÊU CHÍ KT HOẠT ĐỘNG KT TUÂN THỦ KT BCTC  Đề xuất biện pháp  Đánh giá mức độ  Nhận xét về tính cải tiến chấp hành quy định trung thực và hợp MỤC ĐÍCH lý của BCTC ĐỐI  Các hoạt động - Sự tuân thủ pháp  BCTC TƯỢNG trong nội bộ đơn vị luật, quy định…  Kiểm toán viên  Kiểm toán viên Nhà  Kiểm toán viên CHỦ THỂ KT CHỦ (nhân viên) nội bộ nước, công chức độc lập YẾU Nhà nước  Không có chuẩn  Luật thuế  Chuẩn mực kế mực chung  Văn bản pháp quy toán CHUẨN M ỰC  Tùy đối tượng  Hợp đồng  Chế độ kế toán 15 kiểm toán cụ thể
 16. BÀI TẬP 1. Kiểm toán Nhà nước kiểm tra tình hình thu chi ngân sách tại Đại học Huế. 2. Công ty TNHH Bia Huế mời công ty kiểm toán độc lập ABC kiểm toán BCTC niên độ 2011. 3. Kiểm toán Nhà nước tiến hành kiểm tra mức độ tuân thủ, chấp hành luật Giáo dục của các trường đại học, cao đẳng tại Huế. 4. Kiểm toán nội bộ kiểm toán quy trình ghi sổ kế toán tại đơn vị. 5. Kiểm toán Nhà nước kiểm tra tình hình thu chi ngân sách tại Sở Tài chính thuộc tỉnh A. 6. Kiểm toán nội bộ kiểm tra giờ giấc làm việc tại phân xưởng sản xuất X. 7. Kiểm toán Nhà nước kiểm toán BCTC của tập đoàn Vinashin. 16
 17. 17
 18. 1.2.1 SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN CỦA HOẠT ĐỘNG KT Sự khó khăn trong việc tiếp cận nguồn thông tin. Động cơ của người cung cấp thông tin. Lượng thông tin Khả năng nhận được phải xử lý & độ phức tạp thông tin tài chính kém của các nghiệp vụ kinh tin cậy gia tăng tế gia tăng 18
 19. 1.2.2 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN 1.2.2.1 TRÊN THẾ GIỚI 19
 20. 1.2.2 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN 1.2.2.1 TRÊN THẾ GIỚI  Một hình ảnh về các công ty kiểm toán nổi tiếng trên thế giới 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản