intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án GDCD 11 bài 15: Chính sách đối ngoại

Chia sẻ: Ly Thi Bao Bong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

633
lượt xem
58
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập đã được tuyển chọn với những giáo án bài: Chính sách đối ngoại đặc sắc nhất giúp các bạn tham khảo để học hỏi kinh nghiệm soạn giáo án khi giảng dạy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án GDCD 11 bài 15: Chính sách đối ngoại

  1. Bài 15 CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI I Mục tiêu Học xong bài này học sinh cần : 1 Về kiến thức * Nêu được vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại ở nước ta. * Nêu được những nguyên tắc, phương hướng cơbản để thực hiện chính sách đối ngoại của nước ta hiện nay. * Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước. 2 Về kỹ năng * Biết tham gia tuyên truyền chính sách đối ngoại phù hợp với khả năng của bản thân. * Biết quan hệ hữu nghị với người nước ngoài. Tích cực học tập văn hoá, ngoại ngữ để có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu hợp tác, hội nhập quốc tế trong tương lai. 3 Về thái độ * Tin tưởng , ủng hộ chính sách đối ngoại của Nhà nước. II Phương pháp dạy học Đàm thọai + Nêu vấn đề + Thuyết trình, giảng giải + Thảo luận nhóm. III Phương tiện dạy học & tài liệu 1 Phương tiện Tranh ảnh về hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. 2 Tài liệu SGK + SHD. IV Tiến trình dạy học
  2. 1. ổn định tổ chức 2 Kiểm tra bài cũ * Trình bày vai trò và nhiệm vu của quốc phòng và an ninhï * Trình bày những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh ở nước ta hiện nay. 3 Bài mới Trong quá trình phát triển của cách mạng, Đảng và Nhà nước ta luôn kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, đoàn kết dân tộc với đoàn kết quốc tế nên đã giành được những thắng lợi to lớn. Hiện nay, trong xu thế hoà bình, hợp tác, phát triển, Đảng và Nhà nước ta đang thực hiện đường lối đổi mới, mở cửa để phát triển đất nước. Vậy, Đảng và Nhà nước ta phải đề ra chính sách đối ngoại như thế nào để phục vụ đác lực cho sự nghiệp xây dụng và bảo vệ Tổ quốc. Bài học sẽ giúp các em hiểu được vai trò, nhiệm vụ, nguyên tắc và những phương hướng của chính sách đối ngoại mà Đảng và Nhà nước ta đang thực hiện trong giai đoạn hiện nay. Họat động của GV và HS Nội dung chính của bài học HĐ1: Đơn vị kiến thức 1 & 2 1 Chính sách đối ngoại GV cho HS đọc phần tư liệu ở SGK, a. Vai trò, nhiệm vụ của đối ngoại sau đó cho các em thảo luận theo các câu hỏi sau : * Vai trò: Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuận lợi để * Trong xu thế hiện nay, chính sách đưa nước ta hội nhập với sự phát triển chung của đối ngoại ở nước ta có vai trò, như thế nhân loại, tạo ra các điều kiện để phát triển đất nào ? nước, nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế
  3. * Em hãy nêu những nhiệm vụ của * Nhiệm vụ : chính sách đối ngoại ? Giữ vững môi trường hoà bình, tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hoá, * Để giữ vững hoà bình, ổn định và hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ hợp tác phát triển, chúng ta phải làm quốc, đồng thời góp phần tích cực vào cuộc đấu gì ? tranh chung của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc * Trong chính sách đối ngoại, chúng ta lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. phải tuân theo những nguyên tắc nào ? Vì sao như vậy ? b. Nguyên tác của chính sách đối ngoại * Nêu những hoạt động của Đảng và Nhà nước ta mà em biết ( qua các phương tiện thông tin ) nhằm góp phần * Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh vào cuộc đấu tranh chung của thế giới thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. vì những mục tiêu của thời đại * Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. * Tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi. * GV cho các nhóm tranh luận, bổ sung* GV Chốt lại các kiến thức cơ c. Những phương hướng cơ bản để thực hiện chính bản. sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. HĐ2 : Đơn vị kiến thức 3 * Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. GV cho HS đọc phần tư liệu ở SGK, sau đó cho các em thảo luận theo các câu hỏi sau : * Củng cố và tăng cường quan hệ với các đảng cộng sản, công nhân, đảng cánh tả, các phong trào độc lập dân tộc, cách mạng và tiến bộ trên thế giới, * Những phương hướng cơ bản nhằm mở rộng quan hệ với các đảng cầm quyền.
  4. thực hiện chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong bối cảnh * Phát triển công tác đối ngoại nhân dân. quốc tế hiện nay ? * Chủ động tham gia vào cuộc đấu tranh chung vì + Vì sao phải chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế ? quyền con người. + Yêu cầu trong việc chủ động và tích * Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại. cực hội nhập kinh tế quốc tế như thế nào ? 2. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta * Đại diện các nhóm trình bày kết quả * Tin tưởng vàchấp hành nghiêm túc chính sách đối thảo luận. ngoại của Đảng và Nhà nước. * Luôn luôn quan tâm đến tình hình thế giới và vai * GV cho các nhóm tranh luận, bổ trò sung của nước ta trên trường quốc tế. * GV Chốt lại các kiến thức cơ bản. * Chuẩn bị những điều kiện cần thiết để tham gia HĐ3 : Đơn vị kiến thức 3 vào các công việc liên quan đến đối ngoại như rèn Thảo luận nhóm luyện nghề, nâng cao trình độ văn hoá và khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ .... GV cho HS đọc phần tư liệu ở SGK, sau đó cho các em thảo luận theo các * Khi quan hệ với các đối tác nước ngoàicần thể câu hỏi sau : hiện ý thức dân tộc và phát huy những nét đẹp trong truyền thống văn hoá dân tộc, có thái độ hữu nghị, đoàn kết, lịch sự, tế nhị. * Công dân phải có trách nhiệm như thế nào đối với chính sách đối ngoại
  5. của Đảng và Nhà nước ? * Là HS, em thấy mình phải có trách nhiệm như thế nào đối với chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ? * Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. * GV cho các nhóm tranh luận, bổ sung * GV Chốt lại các kiến thức cơ bản. 4 Củng cố GV cho HS giải bài tập 1 ; 2 ; 3 ở SGK sau bài học. 5 Nhắc nhở Học bài vừa học . Ôn lại các kiến thức cơ bản đã học để tiết sau ôn tập.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2