intTypePromotion=1

Giáo án GDCD 9 bài 10: Lí tưởng sống của thanh niên

Chia sẻ: Tran Quoc Y | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
554
lượt xem
33
download

Giáo án GDCD 9 bài 10: Lí tưởng sống của thanh niên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông qua bộ sưu tập Lí tưởng sống của thanh niên môn Giáo dục công dân 9 giúp các thầy cô giáo cũng thuận tiện hơn trong việc soạn giáo án. Được tổng hợp với nội dung phong phú và đầy đủ, biên soạn theo chương trình chuẩn đây là tư liệu hay để cho quý giáo viên tham khảo và giảng dạy. Những bài soạn cho chúng ta biết được nội dung, hiểu được lí tưởng và mục đích sống tốt đẹp cần hướng tới nhưng mục đích sống phải phù hợp với lí tưởng dân tộc và năng lực cá nhân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án GDCD 9 bài 10: Lí tưởng sống của thanh niên

 1. BÀI 10: LÍ TƯỞNG SỐNG CỦA THANH NIÊN I. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: - Hiểu được lí tưởng là mục đích sống tốt đẹp cần hướng tới. - Mục đích sống phải phù hợp với lí tưởng dân tộc và năng lực cá nhân. - Lẽ sống của Thanh niên hiện nay là thực hiện lí tưởng của dân tộc, của Đảng "xây dựng nước VN độc lập, DG, NM, XHCB,DC, VM". Trước mắt là thực hiện thắng lợi mục tiêu của CNH, HĐH đất nước. 2. Kĩ năng: - Biết lập kế hoạch để từng bước thực hiện lí tưởng. - Có thể bày tỏ ý kiến của mình trong những hội thảo, trao đổi về lí tưởng của thanh niên trong giai đoạn hiện nay. - Luôn tự kiểm soát bản thân trong học tập, rèn luyện để tực hiện mơ ước, dự định, kế hoạch của cá nhân. 3. Thái độ: - Có thái độ đúng đắn trước những biểu hiện sống có lí tưởng; phê phán, lên án những việc làm trái với lí tưởng sống cao đẹp. - Tôn trọng, học hỏi những người sống có lí tưởng cao đẹp - Thường xuyên có ý thức đấu tranh với bản thân để thực hiện lí tưởng sống đúng đắn đã chọn. II. Phương tiện: Sưu tầm những tư liệu, hình ảnh về gương người tốt, việc tốt của thanh niên. III. Các bước lên lớp:
 2. 1. Ổn định tổ chức 2. KTBC: ? Thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả? ? Làm việc năng suất,, chất lượng, hiệu quả có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống? 3. Bài mới: * Giới thiệu bài: HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS NỘI DUNG HĐ1: Tìm hiểu vấn đề 1. Tìm hiểu vấn đề (skg) GV: Ở mỗi giai đoạn lịch sử, các thế hệ TN đã có lí tưởng khác nhau thể hiện trách nhiệm của mình trước vận mệnh của dân tộc. ? Em hãy cho biết lí tưởng sống của thanh niên ở Vấn đề 1 và vấn đề 2 khác và giống nhau ở điểm nào? - Khác: + Vấn đề 1: Giải phóng dân tộc + Vấn đề 2: Xây dựng đất nước độc lập, DG, NM, XHCB, DC, VM. - Giống: Đều thể hiện lòng
 3. yêu nước, vì mục tiêu chung của Đảng, của dân GV: Ngay trong thời kì đất tộc. nước chưa độc lập, chưa thống nhất thì trước CM T8, trong khán chiến chống Pháp, chống Mỹ thì lí tưởng của thanh niên cũng khác nhau. * Thảo luận nhóm: - N1: Trước CMT8 -1945. lí tưởng sống của thanh niên VN là gì? - N2: Trong kháng chiến - Đưa đất nước thoát khỏi hống Pháp, lí tưởng của ách đô hộ của Thực dân Thanh niên VN là gì? Pháp và chế độ Phong kiến. - Trong kháng chiến chống Mĩ, lí tưởng của Thanh niên VN la gì? - Đánh đổ thực dân Pháp. - N4: Nêu một số tấm gương thanh niên có lí tưởng sống cao đẹp trong thời kì kháng chiến chống Pháp, - Đánh đổ ĐQ Mĩ để dành chống Mĩ? độc lập, thống nhất đất
 4. ? Em nào có thể nêu một số nước. câu nói nổi tiếng của Thanh niên VN thể hiện lí tưởng sống cao đẹp? - Các anh hùng Liệt sĩ.... - Bác Hồ: Không có gì quý hơn độc lập ,tự do. - Lí Tự Trọng: Con đường của TN chỉ có thể là con đường CM chứ không thể có con đường nào khác. HĐ2:Tìm hiểu NDBH. - Phan Thức Trực: Khi nào ? Lí tưởng sống là gì? người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây. - Trả lời. ? Người có lí tưởng sống cao đẹp là người như thế nào? 2. Nội dung bài học: - Lí tưởng sống (lẽ sống) là cái đích của
 5. cuộc sống mà mỗi người khát khao muốn - Trả lời. đạt được. - Người có lí tưởng ? Em hãy nêu một số biểu sống cao đẹp là người hiện của người sống có lí luôn suy nghĩ, hành tưởng cao đẹp? động không mệt mỏi để thực hiện lí tưởng của dân tộc, của nhân ? Sống có lí tưởng sẽ có ý loại vì sự tiến bộ của nghĩa gì? bản thân và xã hội. - Vượt khó, luôn rèn bản thân, không ngừng học hỏi... GV: Nêu một số ví dụ cụ - Trả lời. thể để chứng minh. - Người sống có lí ? Em hãy nêu một số người tưởng sẽ góp phần sống chưa hoặc không có lí thực hiện tốt nhiệm vụ tưởng ? và sẽ được xã họi, nhà nước tạo điều kiện phát triển khả năng ? Nếu mọi người đều sống của mình, đươc mọi không có lí tưởng thì điều gì người tôn trọng. sẽ xảy ra? - Các thanh niên vi phạm
 6. pháp luật... ? Bản thân em sống có lí - Mục tiêu chung không tưởng không? Lí tưởng sống thực hiện được, bản thân của em là gì? kém pát triển về mọi mặt... HĐ3: Luyện tập. - Lí tưởng của học sinh là trở thành con ngoan, trò Làm bài tập 1 - sgk giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, trở thành người công dân có ích cho gia đình, xã hội... - Việc làm có lí tưởng: ý a, c, d, đ, e, i, k. 3. Bài tập: 4. Củng cố : - Người sống có lí tưởng cao đẹp là người như thế nào? - Sống có lí tưởng có ý nghĩa như thế nào? 5. Hướng dẫn về nhà: - Học bài, Làm bài tập sgk - Xem tiếp nội dung bài học để tiết sau học tiếp. IV/Rút kinh nghiệm
 7. BÀI 10: LÍ TƯỞNG SỐNG CỦA THANH NIÊN I. Mục tiêu bài học: ( Như tiết 13) II. Phương tiện: Sưu tầm những tư liệu, hình ảnh về gương người tốt, việc tốt của thanh niên. III. Các bước lên lớp: 1. Ổn định tổ chức 2. KTBC: ? Người sống có lí tưởng cao đẹp là người như thế nào? ? Sống có lí tưởng cao đẹp có ý nghĩa gì? 3. Bài mới: * Giới thiệu bài: HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS NỘI DUNG HĐ1: Xác định lí tưởng 2. Nội dung bài học sống của Thanh niên ngya (tt) nay và biện pháp để thực hiện lí tưởng đó. ? Em hãy cho biết lí tưởng sống của Thanh niên VN ngày nay là gì? - Trả lời. - Lí tưởng cao đẹp của
 8. Tn ngày nay là phấn đấu thực hiện mục tiêu XD nước VN độc lập, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trước mắt là thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. GV: hiện nay, nước ta đang trong thời kì quá độ lên CNXH. Để thực hiện được mục tiêu tốt đẹp đó, Đảng và Nhà nước ta đang đẩy mạnh thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhằm đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. ? Vì sao lí tưởng sống cao dẹp cảu thanh niên sẽ góp phần to lớn trong công cuộc XD đất nước?
 9. - TN là lực lượng tre, nhiệt tình, năng động, sáng tạo, HĐ2: Liên hệ bản thân dũng cảm... nên sẽ thực GV: Tiết học trước các em hiện thắng lợi mục tiêu đã nói lên lí tưởng của mình của Đảng, của nhà nước rồi, đó là phấn đấu học tập, trong mọi hoàn cảnh. rèn luyện để trở thành người công dân có ích cho gia đình, xã hội. ? Vậy, bản thân các em phải làm gì để thực hiện được lí tưởng cao đẹp đó? GV: Có ý kiến cho rằng, HS đang tuổi ăn, tuổi học thì - Ra sức học tập, rèn luyện không cần có lí tưởng, khi đạo đức, sống lành mạnh, lớn lên cần phải có lí tưởng. trong sáng, yêu thương gúp đỡ mọi người... ? Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao?
 10. - Không đồng ý. Vì để trở thành người có ích thì dù là HS hay người lớn đều cần có ước mơ, có mục tiêu mà cụ thể là lí tưởng sống cảu mình. Khi có lí tưởng sống đúng đắn thì nó trở thành động lực, trở thành cái đích để bản thân mình có gắng vươn đến để đạt được, có như vậy bản thân chúng ta mới được hoàn thiện. GV: Một con người sống có lí tưởng cao đẹp là người luôn cố gắng rèn luyện cả về phẩm chất đạo đức và - Thanh niên học sinh năng lực cá nhân của mình. phải ra sức học tập, Có như vậy chúng ta mới rèn luyện đạo đức và trở thành người phát triển năng lực để trở thành toàn diện, người có ích cho người sống có lí tưởng xã hội. cao đẹp. Chúng ta cần phải tránh lối sống ích kỉ nhưng chúng ta cần phải khiêm tốn, cầu thị, có quyết tâm, sống vì mọi người. ? Em hãy đọc câu khẩu hiệu của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh?
 11. GV: Là Đội viên chúng ta cũng đã cần phải phấn đấu thực hiện tốt lí tưởng của Đội, đó là lí tưởng của Bác - " Vì Tổ quốc xã hội chủ Hồ kính yêu - là lí tưởng củ nghĩa, vì lí tưởng của Bác cả Dân tộc VN. Hồ vĩ đại: Sẵn sàng!" ? Khi đọc câu khẩu hiệu của Đội, em tự nhủ điều gì đối với bản thân minh? ? Em hãy nêu một số tấm gương học sinh sống có lí - Phải rèn luyện bản thân, tưởng trong thời kì hiện sống phải có lí tưởng và nay? thực hiện tốt lí tưởng cảu Bác Hồ, của dân tộc ngay khi đang là người Đội viên. HĐ3: Luyện tập. Làm các bài tập còn lại - HS nêu lên (các HS dạt trong SGK. giải trong các Kì thi Quốc gia, Quốc tế)
 12. - HS làm, GV hướng dẫn. 3. Bài tập : Làm các bài tập còn lại trong SGK. 4. Củng cố : - Lí tưởng sống của TN VN ngày nay là gì? - HS phải làm gì để trở thành người có lí tưởng sống cao đẹp? 5. Hướng dẫn về nhà: - Học bài - Làm bài tập sgk - Tìm các thông tin liên quan về hiện tượng sạt lở đ ất - tr ượt đất để tiết sau học bài Ngoại khóa. IV/Rút kinh nghiệm
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2