intTypePromotion=1

Giáo án Hóa học 9 bài 39: Benzen

Chia sẻ: Minh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
331
lượt xem
43
download

Giáo án Hóa học 9 bài 39: Benzen

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Hóa học 9 bài 39: Benzen để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Hóa học 9 bài 39: Benzen được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Hóa học 9 bài 39: Benzen

  1. GIÁO ÁN HÓA HỌC 9 BENZEN I/ Mục tiêu: 1) Kiến thức: - Biết CTPT, PTK của Benzen. - Biết được tính chất vật lí: không tan trong nước, là chất lỏng, hào tan nhều chất: dầu ăn, nến, cao su… - Biết cấu tạo phân tử Benzen: 6 nguyên tử C, 6 nguyên tử H, tạo vòng 6 cạnh, gồm 3 liên kết đôi, 3 liên kết đơn xen kẽ. - Biết tính chất hóa học của Benzen: phản ứng cháy, phản ứng thế Br2, phản ứng cộng ( cộng H2, cộng Cl2). Vì Benzen có cấu tạo phân tử đặc biệt nên nó có những tính chất như vậy. - Ứng dụng: nguyên liệu trong công nghiệp, dung môi trong phòng thí nghiệm… 2) Kĩ năng: - Quan sát và nhận xét thí nghiệm. - Nghe và nhận xét vấn đề. - Giải bài tập liên quan. 3) Thái độ: Học tập hứng thú, nghiêm túc, hăng hái xây dựng bài. II/ Chuẩn bị: 1) Giáo viên: - Dụng cụ: ống nghiệm, kẹp gỗ, mô hình lắp ráp cấu tạo phân tử Benzen, tranh vẽ thể hiện thí nghiệm. - Hóa chất: dầu ăn, benzen, H2O. 2) Học sinh: sách, vở & đồ dùng học tập. III/ Tiến trình lên lớp: 1) Ổn định tổ chức lớp. 2) Kiểm tra bài cũ. 3) Tiến trình bài giảng. Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ghi bảng Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới.(2p) Các em đã được học các Lắng nghe. Tiết 49.
  2. GIÁO ÁN HÓA HỌC 9 bài 36, 37, 38 nghiên cứu tính chất về các Bài 39. Benzen. hidro các bon, metan, etilen, axetilen. CTPT: ? Hôm nay, cô sẽ giwos PTK: ? thiệu với các em một Ghi bài. hợp chất hữu cơ nữa. Mời các em mở vở và CTPT: C6H6. ghi bài mới. PTK : 78. Theo dõi SGK và cho biết, CTPT và PTK của etilen? Hoạt động 2: Nghiên cứu tính chất vật lí.(8p) Quan sát ống nghiệm -Quan sát. I/ Tính chất vật lí. chứa Benzen. Benzen là chất lỏng, Cho biết trạng thái, - Thể lỏng, không màu. không màu, không tan màu sắc của Benzen? trong nước, hòa tan Tiến hành nhỏ thêm nhiều chất: dầu ăn, nến, nước vào ống nghiệm => Quan sát thí nghiệm. cao su, iot… chứa Benzen. Benzen độc. Hãy nêu hiện tượng - Benzen nổi lên trên mà em quan sát được? mặt nước. Nhận xét. = > Benzen không tan trong nước. Tiến hành nhỏ vài giọt -Học sinh quan sát thí dầu ăn vào ống nghiệm nghiệm. đựng Benzen. Cho biết hiện tượng = > dầu ăn tan trong mà các em quan sát Benzen. được? Nhận xét câu trả lời Bạn trả lời đúng ạ! của học sinh. Giáo viên kết luận . Lắng nghe. Thông báo… Benzen có
  3. GIÁO ÁN HÓA HỌC 9 tính độc. Giáo viên chốt kiến thức và ghi lên bảng. Hoạt động 3: Nghiên cứu cấu tạo phân tử.(8p) Quan sát mô hình Cấu - Quan sát. II/Cấu tạo phân tử: tạo Benzen(SGK). - Công thức cấu tạo: Mô tả cấu tạo của - Benzen cấu tạo thành benzen. vòng khép kín: Các quả cầu C liên kết với nhau bằng liên kết đôi xen kẽ các liên kết đơn. Hoặc CTCT thu gọn: Nhận xét. Bạn trả lời đúng ạ! Nhận xét: Quan sát mô hình lắp - Hs quan sát và trả lời Sáu nguyên tử C liên ráp cấu tạo phân tử câu hỏi của giáo viên . kết với nhau tạo benzene. vòng 6 cạnh đều, có 3 liên kết đôi xen kẽ Hãy chỉ rõ các thành 3 liên kết đơn. phần trong công thức cấu tạo. Nhận xét. Dựa vào cấu tạo đã phân tích, kết hợp với - CTCT: những kiến thức đã học, lên bảng viết công C C thức cấu tạo của C C C benzene. C Giáo viên nhận xét và chốt kiến thức.( viết Hoặc công thức thu CTCT& CTCT thu gọn) gọn:
  4. GIÁO ÁN HÓA HỌC 9 Hoạt động 4: Nghiên cứu tính chất hóa học.(17p) Dựa vào cấu tạo phân - Tham gia phản III/ Tính chất hóa học: tử, em hãy dự đoán ứng cháy. 1) Phản ứng cháy. tính chất của Benzen? - Tham gia phản a) Thí nghiệm: ứng cộng. b) Phương trình hóa Theo em, Benzen có - Tham gia phản học: cháy không? ứng thế. o - Tham gia phản 2C6H6 + 15O2  t  Tiến hành thí nghiệm ứng trùng hợp. đốt cháy Benzen. 12CO2 + 6H2O Theo em, benzene Cho biết hiện tượng có thể cháy. phản ứng? Sản phẩm tạo thành là CO2 và Dự đoán sản phẩm? H2O. Phương trình hóa Viết phương trình hóa học: o học? 2C6H6 + 15O2  t  12CO2 + 6H2O So sánh cấu tạo cuả Benzene giống metan 2) Phản ứng thế với benzene với metan, là cùng có liên kết brom: với etilen? đơn trong phân tử. Benzen giống etilen là cùng có liên kết đôi PTHH: Fe trong phân tử. C6H6 (l) + Br2(l)   Khác hai hidrocacbon đó là benzene có 3 C6H5Br(l) + HBr(l). liên kết đôi và 3 liên kết đơn xen kẽ. = > Phản ứng thế. Nhận xét câu trả lời của học sinh. Bạn trả lời đúng ạ! Chú ý: Benzen chỉ phản ứng với brom nguyên chất. ( không phản ứng với Với sự giống và khác Benzen có khả năng dung dịch nước brom)
  5. GIÁO ÁN HÓA HỌC 9 nhau đó, em có dự tham gia phản ứng đoán gì về tính chất cộng, cũng có khả hóa học của benzene? năng tham gia phản ứng thế. Nhận xét câu trả lời . ( trường hợp các em không trả lời được, giáo viên dẫn dắt vấn đề, đặt câu hỏi gợi mở). Với nhận xét ấy, Ben zen có phản ứng benzene có thể phản với Brom. ứng với Brom không? Nhận xét câu trả lời? Bạn trả lời đúng ạ! GV kết luận và cho PTHH: Fe học sinh viết phương C6H6 + Br2   trình hóa học. C6H5Br + HBr. Phân tích phản ứng và chỉ rõ đó là phản ứng thế, xảy ra trong điều kiện có bột sắt xúc tác. Lưu ý: Benzen không phản ứng với dung dich nước brom như etilen mà phản ứng trực tiếp với brom nguyên chất. Giáo viên chốt lại kiến thức. Theo các em benzene Có ạ! 3) Phản ứng cộng có thể tham gia phản Hidro: o ứng cộng không? Ni,t C6H6 + H2  C6H12  Vì sao? Vì trong phân tử Ngoài phản ứng với H2,
  6. GIÁO ÁN HÓA HỌC 9 benzene có 3 liên kết benzene còn tham gia đôi. phản ứng cộng với các Nhận xét câu trả lời. Bạn trả lời đúng ạ! chất khác : Br2, Cl2… Kết luận: Do phân tử có Dự đoán benzen tham Nguyên tử hidro tấn cấu tạo đặc biệt nên gia phản ứng cộng công vào vòng benzene vừa có phản ứng Hidro theo cơ chế như Benzen và phá vỡ liên thế vừa có phản ứng thế nào? kết đôi tạo liên kết cộng. đơn. Giáo viên nhận xét và Lắng nghe. thông báo kiến thức. Mời một em lên bảng Phương trình hóa học: viết phương trình hóa C6H6 + H2 o học. Ni,t  C6H12  Nhận xét phương trình Bạn viết đúng rồi ạ. của bạn viết. Ngoài phản ứng với Ngoài brom ra, hidro, theo em benzene có thể tham benzene có thể tham gia phản ứng cộng với gia phản ứng cộng với Cl2, Br2… những chất nào khác? Giáo viên chốt kiến thức và cho ghi kết luận. Hoạt động 5 : Nghiên cứu ứng dụng (3p) Quan sát ứng dụng của Làm nguyên liệu trong IV/ Ứng dụng. Benzen. công nghiệp . SGK- 125. Dung môi trong Công Kể tên các ứng dụng nghiệp và trong phòng ấy. thí nghiệm. Nhận xét. Giáo viên chốt kiến thức.
  7. GIÁO ÁN HÓA HỌC 9 Hoạt động 6: Củng cố, dặn dò ( 7p) GV chốt kiến thức - Nghe và nhắc lại. V/ Luyện tập. toàn bài. Bài 1: C Bài 2: Yêu cầu học sinh nhắc - Làm bài 1,2 tại chỗ. - công thức đúng là lại kiến thức. b, d, e. - công thức sai là: Cho học sinh làm bài - Lên bảng làm bài tập a,c. tập 1, 2 tại chỗ. số 3. Bài 3: Hướng dẫn làm bài 3 Phương trình hóa học: lên bảng. Fe C6H6 (l) + Br2(l)   C6H5Br(l) + HBr(l). 15.7 n brombenzen = =0.1 ( mol) 157 = > n C H =0.1 6 6 = > mC H =0.1×78=7.8 (g) 6 6 Vì H= 80% nên 7.8×100 m C6 H 6 = =9.75 (g) 80 Về nhà các em làm bài BTVN: 4 (SGK-125) + tập 4 trong SGK và SBT SBT. Cả lớp nghỉ. IV/Phương pháp giảng: - phương pháp vấn đáp tìm tòi. - Phương pháp thí nghiệm trực quan.
  8. GIÁO ÁN HÓA HỌC 9 - Phương pháp nêu vấn đề. - Bài tập củng cố. V/ Ý liến nhận xét của giáo viên hướng dẫn. ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ...........................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản