intTypePromotion=1

Giáo án lịch sử 6_Tiết 10

Chia sẻ: Nguyễn Minh Thắng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
69
lượt xem
5
download

Giáo án lịch sử 6_Tiết 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I – MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1.Kiến thức: Giúp HS: - Hiểu được ý nghĩa quan trọng của những đổi mới trong đời sống vật chất của ngưới nguyên thuỷ thời Hoà Bình – Bắc Sơn. - Ghi nhận tổ chức xã hội đầu tiên của người nguyên thuỷ và ý thức nâng cao đời sống tinh thần của họ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án lịch sử 6_Tiết 10

 1. Tiết 10: ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA Tiết 10: Ngày soạn: I – MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1.Kiến thức: Giúp HS: - Hiểu được ý nghĩa quan trọng của những đổi mới trong đời sống vật chất của ngưới nguyên thuỷ thời Hoà Bình – Bắc Sơn. - Ghi nhận tổ chức xã hội đầu tiên của người nguyên thuỷ và ý thức nâng cao đời sống tinh thần của họ. 2. Về tư tưởng, tình cảm: Bồi dưỡng cho HS ý thức về lao động và tinh thần cộng đồng.
 2. 3. Về kỹ năng: Tiếp tục bồi dưỡng kỹ năng nhận xét, so sánh. 4. Trọng tâm: - Mối quan hệ giữa sự phát triển của lao động ssản xuất với các hoạt động xã hội, tinh thần. - Tìm hiểu về tổ chức xã hội đầu tiên, tính cộng đồng. II – ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bản đồ Việt Nam. - Tranh ảnh, hiện vật phục chế. III – HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : 1. On định lớp 2. Kiểm tra bài cũ - Những dấu tích của Người tối cổ được tìm thấy ở đâu trên đất nước ta? - Ở giai đoạn đầu, người tinh khôn sống như thế nào? - Giai đoạn phát triển của Người tinh khôn có gì mới?
 3. 3. Giảng bài mới: A. Giới thiệu bài: Thời nguyên thuỷ, con người muốn tồn tại phải lao động và sáng tạo ra nhiều loại công cụ khác nhau và đồ dùng cần thiết. Nhu cầu cuộc sống buộc họ phải định cư và sử dụng công cụ lao động để trồng trọt và chăn nuôi. Từng bước tổ chức xã hội nguyên thuỷ hình thành, đời sống vật chất và tinh thần được nâng lên. B. Nội dung giảng bài mới: a. Hoạt động 1: Đời sống vật chất.  Em hiểu thế nào -An mặc, ở, đi lại 1.Đời sống vật là đời sống vật chất  phục vụ cuộc chất. sống cho con ?  Người thời Sơn người. Vi, Hoà Bình, Bắc -Đọc SGK từ -Nguyên liệu chủ
 4. Sơn đã sống, lao “Trong quá trình yếu là đá. động và sản xuất … đồ gốm” như thế nào ?  Em hãy nêu -Công cụ: chủ yếu những công cụ, đồ là đá. dùng mới? -Đồ dùng mới: Rìu, bôn, chày, đồ  Trong số này, gốm. công cụ, đồ dùng -Rìu mài lưỡi, đồ nào là quan trọng gốm, ngoài ra còn nhất ? có cuốc đá.  Việc làm đồ -Làm đồ gốm là gốm có gì khác so một phát minh với việc làm công quan trọng vì phải cụ bằng đá ? phát hiện được đất
 5. sét, qua quá trình nhào nặn thành các đồ đựng, rồi -Biết trồng trọt  Ý nghĩa quan đem nung cho khô và chăn nuôi. trọng của kỹ thuật cứng. mài đá và đồ gốm ? -Tăng thêm  Những điểm mới nguyên liệu và -Biết làm các túp về công cụ và sản loại hình đồ dùng lều cỏ. xuất của thời Hoà cần thiết. Bình – Bắc Sơn là -Thời Sơn Vi: ghè đẽo gì ?  Trong sản xuất -Hoà Bình-Bắc đã có tiến bộ như Sơn: mài cho lưỡi thế nào? sắc, làm đồ gốm.  Ý nghĩa của việc -Biết trồng trọt và
 6. trồng trọt và chăn chăn nuôi,  nuôi? Giúp con người tự tạo lương thực, thức ăn cần thiết. b.Hoạt động 2: Tổ chức xã hội  Người nguyên -Sống thành từng 2.Tổ chức xã hội thuỷ thời kỳ đầu nhóm -Sống thành sống như thế nào? nhóm, định cư  Vì sao phải sống -Chống thú dữ, dễ lâu dài. thành từng nhóm? dàng kiếm ăn.  Dấu tích của họ -Hang động ở Hoà được tìm thấy ở đâu Bình-Bắc Sơn. -Định cư lâu dài. ?  Cuộc sống của -Trong các hang
 7. họ như thế nào ? động có lớp vỏ sò  Tại sao chúng ta dày 3-4m, chứa biết được thời bấy nhiều công cụ, giờ họ đã sống định xương thú. cư lâu dài ? -Dựa trên quan hệ  Thế nào là thị tộc huyết thống. -Chế độ thị tộc -Lúc này kinh tế mẫu hệ hình ?  Trong thị tộc, do hái lượm vẫn thành. lao động còn rất đóng vai trò chủ đơn giản nên lớp yếu, vì thế người người nào làm việc đàn bà làm chủ gia đình  Thị nhiều nhất ? tộc mẫu hệ.  Xã hội thay đổi -Xã hội co tổ chức như thế nào ? đầu tiên.
 8. c.Hoạt động 3: Đời sống tinh thần
 9.  Những điểm mới -Biết làm đồ trang 3.Đời sống tinh trong đời sống tinh sức (vỏ ốc được thần thần là gì ? xuyên lỗ, vòng tay -Biết làm đồ đá, những hạt trang sức. chuỗi bằng đất  Được tìm thấy ở nung). đâu ? -Hoà Bình, Bắc -Vẽ trên vách Sơn, Hạ Long (các hang động những  Theo em, sự xuất di chỉ khảo cổ) hình mô tả cuộc hiện của những đồ -Con người đã biết sống tinh thần. trang sức ở các di làm đẹp, tạo điều chỉ nói trên có ý kiện cho sự hình nghĩa gì? thành về nhu cầu  Tại sao người ta đồ trang sức. lại chôn cất người - Thể hiện tình
 10. chết cẩn thận ? cảm, mối quan hệ gắn bó giữa người  Trong mộ người sống và người chết người ta còn chết. -Biết chôn cất hiện được -Lưỡi cuốc đá. người chết cùng phát những gì ? công cụ.  Việc chôn theo -Vì người ta nghĩ người chết lưỡi rằng chết là cuốc đá có ý nghĩa chuyển sang thế giới khác và con gì ? người vẫn phải lao  Cuộc sống của động. người nguyên thuỷ -Phát triển khá cao ở Bắc Sơn, Hạ về tất cả các mặt. Long đã có những
 11. tiến bộ như thế nào ? C.Kết luận toàn bài: Cuộc sống của người thời Hoà Bình- Bắc Sơn-Hạ Long đã khác trước nhiều: nhờ trồng trọt, chăn nuôi nên cuộc sống dần ổn định, ngày càng tiến bộ. Cuộc sống phong phú hơn, tốt đẹp hơn trong sản xuất, xã hội, tinh thần. Đây là giai đoạn quan trọng mở đầu cho bước tiếp sau, vượt qua thời nguyên thuỷ. 4. Củng cố: - Những điểm mới trong đời sống vật chất và xã hội của người nguyên thuỷ thời Hoà Bình-Bắc Sơn-Hạ Long?
 12. - Những điểm mới trong đời sống tinh thần của người nguyên thuỷ là gì? Em có suy nghĩ gì về việc chôn công cụ sản xuất theo người chết ? 5. Dặn dò: - Học bài kỹ, làm bài tập trong sách thực hành. - Vẽ hình 27 trong SGK trang 29 - Xem trước bài “Những chuyển biến trong đời sống kinh tế”.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2