intTypePromotion=1

Giáo án lịch sử 8_Tiết 4

Chia sẻ: Nguyễn Minh Thắng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
65
lượt xem
3
download

Giáo án lịch sử 8_Tiết 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

* Hoạt động 3: III/ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CM: 1/ Chế độ QCLH (14/7/1789 – 10/8/1792) - GV nhắc hs nhớ lại CĐ QCLH ở - CM thắng lợi ở Paris  phái Anh  nói rõ: CM thắng lợi ở lập hiến (đại tư sản) lên cầm Paris nhanh chóng lan rộng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án lịch sử 8_Tiết 4

  1. Tiết 4: * Hoạt động 3: III/ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CM: 1/ Chế độ QCLH (14/7/1789 – 10/8/1792) - GV nhắc hs nhớ lại CĐ QCLH ở - CM thắng lợi ở Paris  phái Anh  nói rõ: CM thắng lợi ở lập hiến (đại tư sản) lên cầm Paris nhanh chóng lan rộng. quyền. GCTS lợi dụng sức mạnh của quần chúng để nắm chính quyền, xoa dịu sự căm phẫn của nhân dân, hạn chế quyền vua (dù vua Lu-I 16 vẫn ở ngôi vua) - Về nội dung Tuyên Ngôn: hs - Cuối tháng 8/1789: Quốc hội đọc SGK/13. thông qua Tuyên ngôn Nhân
  2.  Em có nhận xét gì về TN nhân quyền và Dân quyền. quyền và dân quyền? Gợi ý: + Tuyên ngôn và Hiến pháp 1791 phục vụ quyền lợi của ai là chủ yếu? + Quần chúng có được hưởng quyền lợi gì ko? + Sự thỏa hiệp của GCTS với PK thể hiện ở điểm nào? + Vì sao có sự thỏa hiệp này?  em hiểu thế nào là CĐ QCLH? - 9/1791: thông qua HP xác (vua ko nắm thực quyền – quyền lập chế độ QCLH. lực thuộc về QH) - GV giảng thuật:
  3. Vua liên kết với lực lượng phản động + cầu cứu PK Châu Âu  4/1792 Ao – Phổ  Pháp. 8/1792: 80 vạn quân Phổ vào nước Pháp.  Nhân dân pháp đã hành động - 10/8/1792: Nhân dân Paris ntn khi “Tổ quốc lâm nguy”? Kết cùng quân tình nguyện các địa quả? phương đứng lên lật đổ sự Nền CH được xác lập. thống trị của phái lập hiến, xóa bỏ CĐPK. - GV giảng thuật. 2/ Bước đầu của nền Cộng hòa (21/9/1792 – 2/6/1793)  Kết quả của ngày 10/8/1792 có - Sau khi lật đổ phái lập hiến, cao hơn giai đoạn trước ko? Thể chính quyền chuyển sang tay hiện ở những điểm nào? TS công thương nghiệp (phái
  4. - Dựa vào lược đồ: nước Pháp Gi-rông-đanh). TK18, cụ thể hóa tình hình “Tổ - 21/9/1792: nền CH đầu tiên quốc lâm nguy” của nước Pháp được thành lập. (Vùng nổi loạn chống CM lan - 20/9/1792: Pháp thắng Ao – rộng; cuộc tấn công nước Pháp từ Phổ trận Van-mi. nhiều phía) (SGK/14” mùa xuân  quyền lực “) (lược đồ h.10 SGK/15)  Khi nước Pháp bị KH, thái độ - Mùa xuân 1793: A + các của phái Gi-rông-đanh ra sao? nước PK Châu Âu tấn công (SGK) Quần chúng nhân dân phải Pháp. Trong nước, bọn phản làm gì để bảo vệ Tổ quốc; lật đổ động nổi loạn  đ/sống nhân phái Gi – rông-đanh? dân khốn khổ, phái Gi-rông-  Tình hình chiến sự trên đất đanh chỉ lo củng cố quyền lực. Pháp 1792-1793?
  5.  vì sao nhân dân Pháp phải lật - 2/6/1793: nhân dân Paris đã đổ phái Gi-rông-đanh? (ko lo tổ lật đổ phái Gi-rông-đanh. chức chống ngoại xâm, nội phản, ổn định cuộc sống; chỉ lo củng cố quyền lực) - GV giảng thuật: chú ý những 3/ Chuyên chính dân chủ biện pháp kiên quyết, tiến bộ của CM Gia – cô – banh CP/CM để hs hiểu k/n Chuyên (2/6/1793 – 27/7/1794) - sau khi phái Gi-rông-đanh bị chính DCCM (SGK/16) lật đổ, chính quyền CM thuộc về phái Gia-cô-banh.  Em có nhận xét gì về những - QH do phái Gia-cô-banh biện pháp của chính quyền Gia- chiến đa số, cử ra UB quốc cô-banh (HS thảo luận) ước, đứng đầu là Rô-be-xpi-e. - gt về Rô-be-xpi-e, nêu các phẩm
  6. chất tốt đẹp của ông. (kiên quyết CM, ko chịu khuất phục trước kẻ thù, là người “ko thể bị mua chuộc”) (cho xem ảnh) - HS thảo luận: vì sao TS phản CM tiến hành cuộc đảo chính? (ngăn chặn CM tiếp tục phát triển vì đụng chạm nhiều đến quyền lợi của chúng.)  Những nguyên nhân nào dẫn - Sau chiến thắng, nội bộ phái đến sự thất bại của phái Gia-cô- Gia-cô-banh bị chia rẽ. Nhân banh? (>< nội bộ phái cầm quyền, dân ko ủng hộ chính quyền. nhân dân xa rời CP) – vì sao? - 27/7/1794: TS phản CM đảo (quyền lợi nhân dân ko được bảo chính  Rô-be-xpi-e + các đảm như phái Gia-cô-banh đã bạn chiến đấu bị xử tử.
  7. hứa) Thái độ của GCTS Pháp? Vì => CMTS Pháp kết thúc. sao sau năm 1794, CM Pháp ko thể tiếp tục phát triển? -HS đọc SGK 4/ Ý nghĩa LS của CMTS - GV phân tích. Pháp:  Vì sao nói CMTS Pháp là cuộc - CMTS Pháp đã lật đổ CMTS triệt để nhất? (do những CĐPK, đưa GCTS lên cầm kết quả đạt được  nêu cụ thể – quyền, xóa bỏ nhiều trở ngại lớn hơn Anh + BM; đặc biệt đã trên con đường phát triển của giải quyết vấn đề ruộng đất cho CNTB. - Quần chúng nhân dân là lực ND)  Tác động, ảnh hưởng của CM lượng chủ yếu đưa CM đạt Pháp đối với trong nước (SGK) đến đỉnh cao: nền chuyên và nước ngoài (góp phần thúc đẩy chính dân chủ Gia-cô-banh. cuộc đấu tranh cho mục tiêu
  8. DTDC)  Những hạn chế của CMTS - Hạn chế; + Chưa đáp ứng đầy đủ quyền Pháp? (SGK)  Dựa vào đoạn trích SGK/17, lợi cơ bản của nhân dân nhận xét về CM Pháp + Mỹ (không giải quyết triệt để vấn đề ruộng đất cho ND, không TK18? * KL bằng đoạn văn SGV/27 hoàn toàn xóa bỏ CĐ bóc lột “người ta gọi… tạo ra” PK).  SƠ KẾT BÀI HỌC: GV nhấn mạnh các điểm chủ yếu: - CM Pháp 1789 là cuộc CMTS triệt để nhất, nó đã lật đổ CĐ QCCC trong nước và có ảnh hưởng đến sự phát triển LSTG; để lại dấu ấn sâu sắc ở Châu Âu trong suốt TK XIX và sang cả TK XX, được Lênin đánh giá là “ đại CM Pháp”.
  9. - Quần chúng nhân dân có vai trò to lớn trong việc đưa đến thắng lợi và phát triển của CMTS Pháp cuối TK18. - Tuy có nhiều hạn chế, nhưng CMTS Pháp đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm. 4/ Củng cố: - Lập niên biểu những sự kiện chính của CMTS Pháp (1789-1794) - Vai trò của nhân dân trong CMTS Pháp được thể hiện ở những điểm nào? - Nêu những sự kiện chủ yếu qua các giai đoạn để chứng tỏ sự phát triển của CMTS Pháp. - Trình bày + phân tích ý nghĩa LS của CMTS Pháp. 5/ Dặn dò: - Học thuộc bài. - Tập trả lời Ch/SGK
  10. - Làm BTLS.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2