intTypePromotion=1

Giáo án Lịch Sử lớp 8: Bài 15 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ (tiết 2)

Chia sẻ: Abcdef_25 Abcdef_25 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
505
lượt xem
19
download

Giáo án Lịch Sử lớp 8: Bài 15 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ (tiết 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

. On định : 2.. Kiểm tra bài cũ: -Cuộc cách mạng dân chủ tư sản tháng 2/ 19717 đã làm được việc gì? - Trình bày diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Pê-tơ-rôgrát? 3. Hoạt động dạy và học. II. CUỘC ĐẤU TRANH XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG. Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917. 1. Hoạt động 1: Xây dựng chính 1. Xây dựng chính quyền Xô quyền Xô Viết. Viết. - Mục tiêu: Xây dựng chính quyền mới của dân do dân, vì dân dưới...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Lịch Sử lớp 8: Bài 15 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ (tiết 2)

  1. Bài 15 (tiết 2) CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917-1921) 1. On định : 2.. Kiểm tra bài cũ: -Cuộc cách mạng dân chủ tư sản tháng 2/ 19717 đã làm được việc gì? - Trình bày diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Pê-tơ-rô- grát? 3. Hoạt động dạy và học. II. CUỘC ĐẤU TRANH XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG. Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917. 1. Hoạt động 1: Xây dựng chính 1. Xây dựng chính quyền Xô quyền Xô Viết. Viết. - Mục tiêu: Xây dựng chính quyền mới của dân do dân, vì dân dưới vai trò lãnh đạo của Đảng Bônsêvích (Lê Nin) - Nội dung: + Giáo viên: Diễn giảng, giải thích, phân tích những biện pháp của chính quyền Xô Viết, phát vấn. Giới thiệu H.55/SGK - 25/10 đại hội Xô Viết toàn ?- “Sắc lệnh hòa bình” và “sắc lệnh Nga lần II khai mạc ở Xmôn- ruộng đất” đã đem lại quyền lợi gì nưi do Lê nin chủ trương thông cho quần chúng nhân dân? qua 2 sắc lệnh: + Học sinh: Thảo luận, trả lời câu + Sắc lệnh hòa bình hỏi. + Sắc lệnh ruộng đất + Giáo viên: Phân tích , diễn - Nga rút chân khỏi cuộc chiến giảng, phân tích, phát vấn. tranh. ?- Tại sao phe hiệp ước không ủng - Tháng 3/1918 chính phủ Xô hộ lời kêu gọi của nước Nga XV? Viết nga ký hòa ước với Đức. + Học sinh: Trả lời.
  2. + Giáo viên: Diễn giảng, phát vấn. ?- Vì sao Đức đồng ý ký hiệp ước với Nga? + Học sinh: Trả lời. * Kết luận: Chính quyền mới được xây dựng với những thành quả bước đầu tạo điều kiện cho Xô Viết trong công cuộc cách mạng sắp tới. 2. Chống thù trong giặc ngoài: 2. Hoạt động 2: Chống thù trong giặc ngoài - Mục tiêu: Chính quyền mới xây dựng luôn bị các thế lực trong và ngoài nước tìm cách phá hoại. Trước tình hình đó: Đảng - Cuối 1918, quân đội 14 nước Bônsêvích đã có chủ trương đối đế quốc kết hợp bọn phản cách phó ra sao để bảo vệ chính quyền, mạng tấn công vào nước Nga bảo vệ nhân dân. Xô Viết. - Nội dung: + Giáo viên: Diễn giảng, phân tích - Cách mạng Xô Viết chống thù âm mưu của các nước đế quốc, kết trong giặc ngoài thực hiện hợp lược đố SGK/81, Giới thiệu H. “chính sách cộng sản thời 56 .phát vấn. chiến” (SGK/80), sự ủng hộ ?- Vì sao nhân dân Xô Viết bảo vệ nhân dân. được những thành quả của cách * Hồng quân và nhân dân Xô mạng? Viết đánh tan ngoại xâm, nội + Học sinh: Suy nghĩ trả lời. phản. + Giáo viên: Diễn giảng, phân tích. ?- Em có nhận xét gì về “Chính sách cộng sản thời chiến”. + Học sinh: Trả lời. * Kết luận: Tinh thần đoàn kết giữa dân và chính quyền Xô Viết dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sảng 3. Ý nghĩa lịch sử của cách Bônsêvích đã đánh đuổi được các mạng tháng mười:
  3. thế lực phá hoại, (SGK 79,80cuộc ần in tiếp tục công (ph xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. 3. Hoạt động 3: Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng mười: - Mục tiêu: Tìm hiểu ý nghĩa cách mạng tháng mười Nga đã làm thay đổi cục diện đất nước và con người Nga như thế nào? - Nội dung: Lần đầu tiên trong lịch sử, cách + Giáo viên: Cho học sinh đọc nội mạng đã đưa công nhân, nông dung SGK, phân tích, phát vấn. dân lên nắm chính quyền, xây ?- Vì sao Giôn-Rít đặt tên cuốn dựng một chính quyền mới trên sách là”Mười ngày rung chuyển thế 1/6 diện tích thế giới. giới”? + Học sinh: Đọc SGK, nghe giảng, suy nghĩ trả lời. + Giáo viên: Liên hệ thực tế của - Cung cấp kinh nghiệm cho cách mạng tháng mười Nga đối với phong trào cách mạng thế giới. cách mạng Việt Nam trong quá trình Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, diễn giảng, phát vấn. ?- Cách mạng tháng mười Nga tác động thế nào đến cách mạng Việt Nam? (định hướng, kim chỉ nam cách mạng Việt Nam- XHCN). + Học sinh: Suy nghĩ, liên hệ thực tế trả lời. * Kết luận: Cáchmạng tháng mười Nga thắng lợi đã để lại nhiều bài học quý báu cho cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, các dân tộc bị áp bức.
  4. 4. Sơ lược bài học: Đây là cuộc cách mạng XHCN đầu tiên thắng lợi trên thế giới. Mặc dù đến nay chế độ XHCN đã sụp đỗ ở Liên Xô nhưng Đảng ta và nhân dân ta vẫn rất coi trọng vị trí và ý nghĩa của cách mạng tháng mười. 5. Dặn dò: - Về nhà học bài. - Làm bài tập. - Chuẩn bị phần I/bài 16 (đọc, trả lời các câu hỏi: gạch chân).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2