intTypePromotion=1

Giáo án Lịch Sử lớp 8: Bài 27: KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI CUỐI THẾ KỶ XIX (1 tiết)

Chia sẻ: Abcdef_25 Abcdef_25 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
740
lượt xem
58
download

Giáo án Lịch Sử lớp 8: Bài 27: KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI CUỐI THẾ KỶ XIX (1 tiết)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1. Kiến thức: - Nắm được đặc điểm một loại hình đấu tranh vũ trang chống Pháp cuối thế kỷ XIX (Đây là phong trào không bị chi phối bởi tư tưởng Cần Vương - Nắm được hoàn cảnh bùng nổ, quy mô, diễn biến của phong trào. Chú ý nhấn mạnh phong trào nông dân Yên Thế - Nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử 2. Tư tưởng: - Khắc sâu lòng yêu nước với hình ảnh người nông dân Việt Nam cần cù, chất phác, yêu tự do và căm thù...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Lịch Sử lớp 8: Bài 27: KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI CUỐI THẾ KỶ XIX (1 tiết)

  1. Bài 27: KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI CUỐI THẾ KỶ XIX (1 tiết) A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Kiến thức: 1. - Nắm được đặc điểm một loại hình đấu tranh vũ trang chống Pháp cuối thế kỷ XIX (Đây là phong trào không bị chi phối bởi tư tưởng Cần Vương - Nắm được hoàn cảnh bùng nổ, quy mô, diễn biến của phong trào. Chú ý nhấn mạnh phong trào nông dân Yên Thế - Nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử Tư tưởng: 2. - Khắc sâu lòng yêu nước với hình ảnh người nông dân Việt Nam cần cù, chất phác, yêu tự do và căm thù quân xâm lược - Hạn chế của nông dân khi tiến hành đâu tranh giai cấp và dân tộc Kĩ năng: 3. - Miêu tả, tường thuật, trực quan - Đối chiếu, so sánh phân tích ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo Viên: + SGK, SGV + Bản đồ Việt Nam trống, Bác Kì cuối thế kỷ XIX + Lược đồ căn cứ Yên Thế + Tranh ảnh tài liệu liên quan đến Hoàng Hoa Thám và cuộc khởi nghĩa _ Học sinh :Sách giáo khoa HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC * On định lớp: * Ôn lại bài cũ: Nêu tên và thời gian các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần Vương?Cuộc khởi nghĩa nào tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương? * Giảng bài mới:
  2. Hoạt động của thầy - trò Bài ghi Hoạt động 1: KHỞI NGHĨA YÊN THẾ (1884 – I. KHỞI NGHĨA YÊN THẾ (1884 1913) Mục tiêu: – 1913) Giúp học sinh thấy được nguyên nhân, diễn - biến của cuộc khởi nghĩa? Kết quả và ý nghĩa lịch sử? - Phương pháp : Trực quan, miêu tả, tường thuật, phát vấn . . . 1. Căn cứ : Yên ? Dựa vào sgk có kết hợp bản đồ, em hãy giới Thế (Bắc Giang) thiệu địa hình của vùng trung du Yên Thế? 2. Lãnh đạo: gồm nhiều thủ lĩnh địa (SGK) ? Theo em tại sao Yên Thế được chọn làm địa phương nổi bật là bàn khởi nghĩa? (Vì địa thế trung du có đồi núi Hoàng Hoa thông nhiều ngả với miền thượng du hiểm trở sau Thám lưng và vùng đồng bằng rộng lớn trước mặt, thuận tiện cho cách đánh du kích của nghĩa quân). GV phân tích và chốt lại vấn đề. HS đọc SGK đoạn 2 , 3 trang 131 và trả lời câu hỏi 3.Nguyên nhân: ? Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc khởi nghĩa của - Cuối thế kỷ nông dân Yên Thế? XIX – đầu thế kỷ XX, thực dân ? Qua các phần đã tìm hiểu trên em hãy cho biết Pháp mở rộng khởi nghĩa nông dân Yên Thế có gì khác so với chiếm vùng các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần đóng. Yên Thế là Vương? (Khởi nghĩa của giai cấp nào, chống lại mục tiêu bình việc gì, bảo vệ quyền lợi cho ai?) định 4.Diễn biến : 3 ? Dựa vào sgk em hãy cho cô biết cuộc khởi giai đoạn nghĩa Yên Thế trải qua mấy giai đoạn? (3 giai + Giai đoạn 1884 đoạn) – 1892:
  3. ? Hs thảo luận thành từng nhóm, đại diện mỗi tổ Nghĩa quân còn sẽ trình bày một giai đoạn hoạt động riêng + Tổ 1: 1884 –1892 rẽ, thủ lĩnh là Đề + Tổ 2: 1893 – 1908 Nắm, sau là Đề + Tổ 3: 1909 – 1913 Thám (Hoàng + Tổ 4: Tổng hợp cả 3 giai đoạn Hoa Thám) * Chú ý: Không quá đi sâu vào chi tiết mà ở từng giai - đoạn đòi hỏi hs chỉ cần trình bày Người lãnh đạo - Quá trình hoạt động - Kết quả. Sau đó GV nhận xét và khai thác thêm - thông tin. GV nhấn mạnh vai trò của Hoàng Hoa Thám (Cho hs xem đồ dùng trực quan: tranh ảnh về khởi nghĩa nông dân Yên Thế. Gv có thể lựa chọn tranh ảnh thích hợp với từng nội dung) trong giai đoạn 1893 –1913 + Giai đoạn 1893 – 1908: Thời kỳ ? Theo em nguyên nhân nào dẫn tới các cuộc nghĩa quân vừa giảng hòa lần I và lần II của thực dân Pháp? chiến đấu vừa (Thời gian, tương quan lực lượng giữa ta và địch) xây dựng cơ sở - Do tưong quan lực lượng nghĩa quân đã hai lần giảng hòa với giặc (Lần 1: 1894, Lần 2: ? Tranh thủ thời gian hòa hoãn đó Đề Thám đã 1897) xây dựng lực lượng như thế nào? (khai khẩn đồn - Tranh thủ thời điền, xây dựng lực lượng . ./SGK tr 132) gian hòa hoãn lần II, nghĩa quân tích lũy lương thực và xây dựng quân đội, liên lạc với nhiều nhà yêu nước
  4. + Giai đoạn 1909 – 1913: - Pháp tấn công qui mô lớn, lực lượng nghĩa quân ? Tuy nhiên kết quả cuối cùng vẫn thất bại. Em hao mòn dần -> hãy cho biết nguyên nhân thất bại là gì?(phạm vi 10.2.1913 phong hoạt động, tương quan lực lượng, âm mưu thâm trào tan rã độc của Pháp) Bó hẹp, cô lập trong một địa phương - Lực lượng tương quan có sự chênh lệch - Sự cấu kết đàn áp của giai cấp phong kiến - và thực dân Sự cần thiết phải có lãnh đạo của giai cấp - tiên tiến ? Ý nghĩa lịch sử? Thể hiện tinh thần yêu nước và sức mạnh tiềm tàng của giai cấp nông dân ? Liên hệ bài trước em hãy cho cô biết khởi nghĩa Yên Thế có đặc điểm gì khác so với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương?(Thời gian, mục tiêu đấu tranh, căn cứ , lãnh đạo, lực lượng tham gia) Không hưởng ứng chiếu Cần Vương, không mong muốn lập lại chế độ phong kiến, chỉ đấu tranh để bảo vệ quyền lợi của một bộ phận dân cư * GV chuyển ý để sang hoạt động 2. II. PHONG * Hoạt động 2: Phong trào chống Pháp của đồng TRÀO CHỐNG bào miền núi: CỦA PHÁP - Mục tiêu: ĐỒNG BÀO Nêu tên một số cuộc khởi nghĩa chống Pháp cuối MIỀN NÚI: thế kỷ XIX -> phong trào phát triển lâu dài làm Ở Tây Bắc, - chậm quá trình bình định của thực dân Pháp Ơ miền - - Phương pháp: luyện tập, trực quan, phát vấn Trung, Hs đọc sgk chữ in nhỏ trong sgk trang 133. Sau Ơ Tây -
  5. đó làm bài luyện tập. Nguyên ? Nêu tên một số cuộc khởi nghĩa của đồng bào -> Học sgk trang miền núi cuối thế kỷ XIX? (Địa điểm, dân tộc, 133 thủ lĩnh) Hs xem SGK, có kết hợp bản đồ Hs nêu một vài nơi tiêu biểu, GV chốt lại và lưu ý hs gạch trong sgk và về nhà học theo sgk ? Cho biết kết quả, nguyên nhân và ý nghĩa phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi? Thất bại - Trình độ giác ngộ thấp, đời sống khó khăn - nên dễ bị mua chuộc Kế thừa truyền thống yêu nước của tổ tiên, - góp phần làm chậm quá trình bình định của thực dân Pháp. * Sơ kết: - Phong trào bùng nổ như vết dầu loang rộng và - Phong trào phát bùng nổ ở nhiều nơi như; Tây Nam, Tây Nguyên, triển mạnh mẽ Tây Bắc, Việt Bắc… được đông đảo bà con dân góp phần làm tộc thiểu số tham gia với quy mô và thời gian tồn chậm quá trình tại lâu (30 năm). Đặc biệt phong trào bùng nổ để bình định của bảo vệ quyền lợi của 1 bộ phận dân cư mà không thực dân Pháp. hưởng ứng chiếu cần vương. - Tuy nhiên cuộc khởi nghĩa cuối cùng cũng thất bại, nhưng qua đó cho thấy cấp thiết phải có 1 giai cấp tiên tiến lãnh đạo mới giành được thắng lợi * Củng cố; Trả lời câu hỏi cuối SGK dưới sự hướng dẫn của GV * Dặn dò: Học bài 27 - - Các phong trào đấu tranh vũ trang cuối thế kỷ XIX – đấu thế kỷ XX đều thất bại. Xuất phát từ lòng yêu nước thương dân, mong muốn thay đổi tình hình kinh tế- xã hội lúc bấy giờ là động cơ dẫn đến những trào lưu cải cách Duy tân ở VN. Những trào lưu cải
  6. cách Duy Tân đó như thế nào? Các em về xem trước bài 28 “Trào lưu cải cách Duy Tân ở VN cuối TK XIX” - Hs sưu tầm tranh ảnh về trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam vào cuối thế kỷ XIX
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2