GIÁO ÁN LÝ: BÀI 48. THẤU KÍNH MỎNG (TIẾT 1)

Chia sẻ: Nguyễn Thắng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

1
240
lượt xem
63
download

GIÁO ÁN LÝ: BÀI 48. THẤU KÍNH MỎNG (TIẾT 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình bày được định nghĩa & cấu tạo, phân loại thấu kính. Trình bày được các khái niệm về các đặc trưng quan trọng của 1 thấu kính mỏng: quang tâm, trục chính, tiêu điểm, tiêu cự, tiêu diện. Biết được điều kiện cho ảnh rõ nét. 2. Về kĩ năng: Vẽ được đường đi của tia sáng qua 2 loại thấu kính ( đối với các tia đặc biệt và tia bất kỳ) . 3. Về thái độ: Thấy được lợi ích thiết thực của thấu kính trong đời sống. Thấy được tầm quan trọng của thấu kính trong...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO ÁN LÝ: BÀI 48. THẤU KÍNH MỎNG (TIẾT 1)

  1. BÀI 48: THẤU KÍNH MỎNG ( tiết 1) I. Mục tiêu: 1. Về kiến thức: Trình bày được định nghĩa & cấu tạo, phân loại thấu kính. Trình bày được các khái niệm về các đặc trưng quan trọng của 1 thấu kính mỏng: quang tâm, trục chính, tiêu điểm, tiêu cự, tiêu diện. Biết được điều kiện cho ảnh rõ nét. 2. Về kĩ năng: Vẽ được đường đi của tia sáng qua 2 loại thấu kính ( đối với các tia đặc biệt và tia bất kỳ) . 3. Về thái độ: Thấy được lợi ích thiết thực của thấu kính trong đời sống. Thấy được tầm quan trọng của thấu kính trong các dụng cụ quan trọng. II.Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Các loại thấu kính mỏng, bộ quang laze, tranh vẽ giới thiệu đặc trưng của thấu kính và đường đi của các tia sáng qua thấu kính.
  2. Dự kiến nội dung ghi bảng: Tiết 73: THẤU KÍNH MỎNG ( tiết 1) (Nâng cao) O 1. Định R1 R2 nghĩa:  C1 C2 O  ĐN:(sgk) (H1)  Các đặc trưng của TK mỏng (H2) (H2) (H1)  Tính chất của quang tâm ( sgk)
  3.  Điều kiện để có ảnh rõ nét ( sgk) 2. Tiêu điểm. Tiêu diện. Tiêu cự : F/ O O F/ a. Tiêu điểm ảnh chính: F/ là tiêu điểm ảnh chính.
  4. b. Tiêu điểm vật chính: O O F F M F là tiêu điểm vật chính c. Tiêu diện, tiêu điểm phụ: F1/ F1/ F/ F/ O O F F F/ O F/ F F d. Tiêu cự: | f| = OF = OF/ Qui ước: f > 0 với thấu kính hội tụ f < 0 với thấu kính phân kì. 3.Đường đi của tia sáng qua thấu kính: a. Các tia đặc biệt:(sgk) b. Cách vẽ tia ló ứng với 1 tia tới bất kì (sgk): F1/ F1/ O F/ O F/ F F F1 F1 O
  5. 2. Học sinh: Ôn lại định luật khúc xạ ánh sáng. III. Tổ chức hoạt động dạy học: Hoạt động 1:(5') Ổn định tổ chức lớp, kiểm tra bài cũ:
  6. Hoạt động học của học sinh Hoạt động của giáo viên Báo cáo sĩ số Điểm danh. Trả lời câu hỏi Đặt câu hỏi: Viết CT của lăng kính? Nhận xét câu trả lời của bạn Ứng dụng của lăng kính.
  7. Hoạt động 2:(10')Tìm hiểu cấu tạo của thấu kính mỏng: Hoạt động học của học sinh Hoạt động của giáo viên - Quan sát, nhận xét và vẽ hình vào - Yêu cầu học sinh quan sát các TK vở. và vẽ hình vào vở. - Đọc SGK và trả lời câu hỏi. - Yêu cầu HS đọc SGK và nêu các đặc trưng của TK mỏng, tính chất của quang tâm, điều kiện đểcó ảnh rõ nét. Hoạt động 3:(12')Tìm hiểu tiêu điểm, tiêu diện, tiêu cự của TK mỏng. Hoạt động học của học sinh Hoạt động của giáo viên - Nhận xét và vẽ hình vào vở. - Làm TN xác định tiêu điểm ảnh chính theo SGK, yêu cầu HS quan sát và nêu nhận xét. - GV giới thiệu tiêu điểm ảnh chính. - Nhận xét và vẽ hình vào vở. - Làm TN xác định tiêu điểm vật chính theo SGK, yêu cầu HS quan sát và nêu nhận xét.
  8. - GV giới thiệu tiêu điểm vật chính. - Đọc SGK, trả lời câu hỏi. - Yêu cầu HS đọc SGK nêu khái niệm tiêu diện, tiêu điểm phụ, vẽ hình vào vở. - Ghi bài vào vở. - GV nêu CT tiêu cự và qui ước. Hoạt động 4:(13') Khảo sát đường đi của tia sáng qua TK mỏng: Hoạt động học của học sinh Hoạt động của giáo viên - Nhận xét và vẽ hình vào vở. - Làm TN xác định đường đi của các tia sáng đặc biệt, yêu cầu HS quan sat, nhận xét và vẽ hình. - Hỏi: Làm thế nào để vẽ tia ló ứng - Trả lời câu hỏi và vẽ hình vào vở. với 1 tia tới bất kì? Hoạt động 5:(5') Vận dụng, củng cố:
  9. Hoạt động học của học sinh Hoạt động của giáo viên - HS nhắc lại các nội dung chính. - GV yêu cầu HS nêu nội dung chính:tiêu điểm vật chính, tiêu điểm vật phụ, tiêu điểm ảnh chính, tiêu điểm ảnh phụ, các tia đặc biệt, cách vẽ tia ló ứng với tia tới bất kì. - HS ghi bài tập về nhà. - BTVN:Yêu cầu HS học kĩ các nội dung trên để chuẩn bị học bài sau. IV. Rút kinh nghiệm: ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ V. Bổ sung: ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản