intTypePromotion=3

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Kiểm tra chương III

Chia sẻ: Abcdef_28 Abcdef_28 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
119
lượt xem
17
download

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Kiểm tra chương III

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

A.Mục tiêu +Đánh giá khả năng nhận thức các kiến thức của chương III: Thống kê. +Đánh giá khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào giải BT. +Đánh giá kỹ năng giải các dạng bài tập cơ bản như: Tìm dấu hiệu, lập bảng tần số từ bảng đó vẽ đồ thị và rú

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Kiểm tra chương III

  1. Kiểm tra chương III A.Mục tiêu +Đánh giá khả năng nhận thức các kiến thức của chương III: Thống kê. +Đánh giá khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào giải BT. +Đánh giá kỹ năng giải các dạng bài tập cơ bản như: Tìm dấu hiệu, lập bảng tần số từ bảng đó vẽ đồ thị và rút ra nhận xét, Tính số trung bình cộng và tìm Mốt của dấu hiệu …. b. Đề bài Đề 1 Phần I: Trắc nghiệm( 2 điểm) ( Chọn câu trả lời đúng và ghi vào bài làm) Câu 1: Điều tra về mầu yêu thích của một nhóm học sinh bạn lớp trưởng lập được bảng tần số sau: Mầu Xanh Tím Vàng Hồng Lục Đỏ (x)
  2. Tần số 4 3 5 2 5 1 N (n) =20 1) Nhóm học sinh này có? A. 6 học sinh B. 20 học sinh C. 5 học sinh 2) Giá trị của dấu hiệu ở đây là: A. Các chữ B. Các số C. Các chữ và các số. 3) Tần số của mầu xanh là? A. 5 B. 4 C. 3 4) Mốt của dấu hiệu là? C. Hồng A. 5 B. Tím D. Hồng và Tím Phần II: Tự luận ( 8 điểm) Câu 2: Số cân nặng của 20 học sinh (tính tròn kg) trong lớp 7A được lớp trưởng ghi lại trong bảng 32 36 30 32 32 36 28 30 31 28
  3. 32 30 32 31 31 45 28 31 31 32 a) Dấu hiệu ở đây là gì? c) Tính số TB cộng và tìm mốt của dấu hiệu. b) Lập bảng tần số? Rút ra một số nhận xét. d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng. e) Nếu chọn một bạn bất kỳ nào trong lớp thì số cân nặng của bạn đó có thể là bao nhiêu? f) Tính tần suất của giá trị 30 là bao nhiêu?
  4. Đề 2 Phần I: Trắc nghiệm( 2 điểm) ( Chọn câu trả lời đúng và ghi vào bài làm) Câu 1: Điều tra về mầu yêu thích của một nhóm học sinh bạn lớp trưởng lập được bảng tần số sau: Mầu Xanh Tím Vàng Hồng Lục Đỏ (x) Tần số 4 3 5 2 5 1 N (n) =20 1) Nhóm học sinh này có? A. 6 học sinh B. 20 học sinh C. 5 học sinh 2) Giá trị của dấu hiệu ở đây là: A. Các chữ B. Các số C. Các chữ và các số. 3) Tần số của mầu xanh là? A. 5 B. 4 C. 3 4) Mốt của dấu hiệu là?
  5. C. Hồng A. 5 B. Tím D. Hồng và Tím Phần II: Tự luận ( 8 điểm) Câu 2: Số cân nặng của 20 học sinh (tính tròn kg) trong lớp 7A được lớp trưởng ghi lại trong bảng: 32 36 30 32 32 36 28 30 31 28 32 30 32 31 31 45 28 31 31 32 a) Dấu hiệu ở đây là gì? c) Tính số TB cộng và tìm mốt của dấu hiệu. b) Lập bảng tần số? Rút ra một số nhận xét. d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng. e) Nếu chọn một bạn bất kỳ nào trong lớp thì số cân nặng của bạn đó có thể là bao nhiêu? f) Tính tần suất của giá trị 30 là bao nhiêu?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản