Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Thu thập số liệu thống kê, tần số

Chia sẻ: Abcdef_28 Abcdef_28 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
391
lượt xem
27
download

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Thu thập số liệu thống kê, tần số

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

A.Mục tiêu: +Làm quen với các bảng (đơn giản) về thu thập số liệu thống kê khi điều tra (về cấu tạo, về nội dung); biết xác định và diễn tả được dấu hiệu điều tra, hiểu được ý nghĩa cụm từ “số các giá trị của dấu hiệu” và “số các giá trị khác nhau của dấu hiệu”, làm quen với khái niệm tần số của một

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Thu thập số liệu thống kê, tần số

  1. Thu thập số liệu thống kê, tần số A.Mục tiêu: +Làm quen với các bảng (đơn giản) về thu thập số liệu thống kê khi điều tra (về cấu tạo, về nội dung); biết xác định và diễn tả được dấu hiệu điều tra, hiểu được ý nghĩa cụm từ “số các giá trị của dấu hiệu” và “số các giá trị khác nhau của dấu hiệu”, làm quen với khái niệm tần số của một giá trị. +Biết các kí hiệu đối với một dấu hiệu, giá trị của nó và tần số của một giá trị. Biết lập các bảng đơn giản để ghi lại các số liệu thu thập được qua điều tra.. B.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: -GV: Bảng phụ ghi số liệu thống kê ở bảng 1 trang 4, bảng 2 trang 5, bảng 3 trang 7 và phần đóng khung trang 6 SGK. -HS: Giấy trong, bút dạ, thước thẳng có chia khoảng. C.Tổ chức các hoạt động dạy học: I. ổn định lớp (1 ph) II. Giới thiệu chương (3 ph).
  2. -Giới thiệu chương 3: Mục đích bước đầu hệ thống lại một số kiến thức và kỹ năng đã biết ở tiểu họcvà lớp 6 như thu thập các số liệu, dãy số, số trung bình cộng, biểu đồ, đồng thời giới thiệu một số khái niệm cơ bản, qui tắc tính toán đơn giản để qua đó cho HS làm quen với thống kê mô tả, một bộ phận của khoa học thống kê. III. Bài mới (39 ph) HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng Hoạt động 1: Thu thập số liệu, bảng số liệu thống kê ban đầu -Treo bảng phụ ghi bảng 1 trang 4 1.Thu thập số liệu, bảng số liệu SGK và nói: Khi điều tra về số cây thống kê ban đầu: của mỗi lớp trong dịp phát động -Ví dụ 1 (bảng 1): Số liệu thống kê phong trào tết trồng cây, người ta ban đầu về số cây trồng được của lập được bảng dưới đây: mỗi lớp. -Quan sát bảng 1 trên bảng phụ. -Việc làm trên của người điều tra là thu thập số liệu về vấn đề được
  3. HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng quan tâm. Các số liệu được ghi lại trong bảng số liệu thống kê ban đầu. -?1: Bảng 1 gồm 3 cột: -Lắng nghe để hiểu được thế nào là số thứ tự, lớp, số cây trồng. bảng số liệu thống kê ban đầu. -Thực hành: -Dựa vào bảng trên em hãy cho biết bảng gồm mấy cột, nội dung từng -Xem bảng 2: Thấy được cấu tạo có cột là gì ? khác bảng 1, 6 cột phù hợp với mục -Cho thực hành theo nhóm hai bàn: đích điều tra. Hãy thống kê điểm kiểm tra HK I -Ví dụ 2 (bảng 2): Dân số nước ta môn toán của tất cả các bạn trong tại thời điểm 1/4/1999 nhóm. -Cho một vài nhóm báo cáo. -Tuỳ theo yêu cầu của mỗi cuộc điều tra mà các bảng số liệu thống kê ban đầu có thể khác nhau. Cho xem bảng 2. Hoạt động 2: Dấu hiệu
  4. HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng -Yêu cầu làm ?2 2.Dấu hiệu: +Nội dung điều tra trong bảng 1 là a) Dấu hiệu, đơn vị điều tra: -Dấu hiệu: là vấn đề hay hiện tượng gì? +Nội dung điều tra trong bảng 1 là cần quan tâm, Kí hiệu bằng chữ cái số cây trồng được của mỗi lớp. in hoa X, Y,… +Dấu hiệu X ở bảng 1 là gì? b) Giá trị của dấu hiệu, dãy giá trị +Dấu hiệu X ở bảng 1 là số cây của dấu hiệu: trồng của mỗi lớp. -Giá trị của dấu hiệu: là số liệu ứng -Mỗi lớp là một đơn vị điều tra. với 1 đơn vị điều tra. -Yêu cầu làm ?3: trong bảng 1 có Số các giá trị của dấu hiệu = Số cá bao nhiêu đơn vị điều tra ? đơn vị điều tra (N) -Trong bảng 1 có 20 đơn vị điều tra. -Bảng 1: Dãy giá trị của dấu hiệu X -Giới thiệu thuật ngữ giá trị của dấu chính là các giá trị ở cột 3 hiệu, số các giá trị của dấu hiệu: -?4: Dấu hiệu X ở bảng 1 có 20 giá ứng với mỗi lớp (đơn vị) có một số trị. liệu gọi là một giá trị của dấu hiệu. -BT 2/7 SGK: -Lắng nghe thuật ngữ GV nêu. a) Dấu hiệu: thời gian đi từ nhà đến
  5. HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng -Yêu cầu đọc và trả lời ?4. trường. Có 10 giá trị. +Đọc dãy các giá trị của dấu hiệu X b) Có 5 giá trị khác nhau. ở cột 3 bảng 1. c) Các giá trị khác nhau: 17; 18; 19; -Yêu cầu làm BT 2/7 SGK, đọc kỹ 20; 21. đầu bài. -1 HS đọc to BT 2/7 SGK. -3 HS lần lượt trả lời a, b, c -Chú ý bỏ từ tần số học tiếp sau. Hoạt động 3: Tần số của mỗi giá trị -Yêu cầu HS làm ?5; ?6. a)Ví dụ: Bảng 1 -Gọi 2 HS trả lời. -Có 4 số khác nhau: 28; 30; 35; 50. +?5: Có 4 số khác nhau trong cột số -Giá trị 30 xuất hiện 8 lần. Gọi 8 là cây trồng được. Đó là : 28; 30; 35; tần số của giá trị 30 50. -……..28 ………… 2 …… +?6: ….. 2 …………………...28 Có 8 lớp trồng được 30 cây. Có 2 b) Định nghĩa tần số: -Số lần xuất hiện của một giá trị. ……………... 28 ……
  6. HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng -Kí hiệu:+Giá trị của dấu hiệu : x Có 7 ……………... 35 …… +Tần số của giá trị : n Có 3 ……………... 50 …… -Hướng dẫn HS đọc định nghĩa tần +Số các giá trị : N số. +Dấu hiệu: X -Lưu ý HS phân biệt các kí hiệu: -?7: Có 4 giá trị khác nhau là 28; Giá trị của dấu hiệu (x) với dấu hiệu 30; 35; 50. (X); Tần số của giá trị (n) với số các +Tần số tương ứng là 2; 8; 7; 3. giá trị (N). -BT 2/7 SGK: -Yêu cầu HS làm ?7 c)Tần số tương ứng các giá trị 17; -Yêu cầu trả lời tiếp câu c BT 2/7 18; 19; 20; 21 lần lượt là 1; 3; 3; 2; SGK. 1. -Hướng dẫn cách kiểm tra: So sánh 4.Chú ý: SGK tổng tần số với tổng các đơn vị điều -Không phải mọi dấu hiệu đều có tra có bằng nhau không ? giá trị là số. -Cho HS đọc chú ý trang 7. -Bảng có thể chỉ ghi giá trị. -Yêu cầu đọc phần đóng khung SGK.
  7. HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng Hoạt động 4: Luyện tập củng cố -Bài tập: -Cho làm BT: Cho bảng số HS nữ của 12 lớp trong a)Dấu hiệu: Số HS nữ trong mỗi trường THCS: 18 14 20 17 lớp; Số tất cả các giá trị của dấu hiệu : 12. 25 14 b)Các giá trị khác nhau: 14; 16; 17; 19 20 16 18 14 16 a)Dấu hiệu là gì? Số tất cả các giá 18; 19; 20; 25. Tần số tương ứng t rị ? của các giá trị trên lần lượt là: 3; 2; b)Nêu các giá trị khác nhau? Tần số 1; 2; 1; 2; 1. của từng giá trị đó? IV. Đánh giá bài dạy (2 ph). Học thuộc bài. -BTVN: 1/7; 3/ 8 SGK; Số 1, 3/3,4 SBT. -Mỗi HS tự điều tra, thu thập số liệu thống kê theo 1 chủ đề tự chọn. Sau đó đặt các câu hỏi như bài học và trả lời.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản