Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : TÍNH CHẤT TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC

Chia sẻ: Abcdef_28 Abcdef_28 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
182
lượt xem
21
download

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : TÍNH CHẤT TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I- MỤC TIÊU : -giúp HS hiểu và nắm vững tính chất đặc trưng tia phân giác của một góc được phát biểu dưới dạng hai định lý . -Biết cách vẽ tia phân giác của một góc bằng thước hai lề như một ứng dụng của hai định lý trên . -Tập chuyển từ định lý thành bài toán để chứng minh II- CHUẨN BỊ : - GV hướng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : TÍNH CHẤT TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC

  1. TÍNH CHẤT TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC I- MỤC TIÊU : -giúp HS hiểu và nắm vững tính chất đặc trưng tia phân giác của một góc được phát biểu dưới dạng hai định lý . -Biết cách vẽ tia phân giác của một góc bằng thước hai lề như một ứng dụng của hai định lý trên . -Tập chuyển từ định lý thành bài toán để chứng minh II- CHUẨN BỊ : - GV hướng dẫn hs chuẩn bị : + ôn lậi khái niệm tia phân giác của góc khoảng cách , các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông + làm thực hành trong SGK ;chuẩn bị một mảnh giấy có hình dạng một góc và một thước có hai bản lề // III –TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1-Oån định : kiểm tra sĩ số học sinh 2-Các hoạt động chủ yếu :
  2. Hoạt động của GV Hoạt động của Ghi bảng HS Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ -HS1 lên bảng - dùng thước và com pa vẽ tia phân giác hãy vẽ tia phân giác của của góc xOy bằng thước và góc xOy? -cho một đường thẳng và com pa một điểm nằm ngoài -Vẽ khoảng cách đường thẳng ,hãy vẽ từ 1 điểm đến 1 1- Định lý về tính chất khoảng cách từ điểm đó đt , k/c giữa hai các điểm thuộc tia đến đường thẳng ? đt // phân giác * Đặt vấn đề : khi không -HS tiếp nhận a) Thực hành : có com pa mà chỉ có phần đặt vấn đề , b) Định lý 1: định lý thước hai lề thì em có thể hiện sự tò thuận dựng được tia phân giác mò A hay không ?=>Bài mới -Hs làm baì thực x Hoạt động 2: tính chất về hành gấp giấy O M
  3. tia phân giác của góc theo yêu cầu z * yêu cầu hs làm bài thực SGK hành gấp giấy -?1-các khoảng B y -cho hs trả lời ?1 cách này bằng GT xÔz =yÔz, M thuộc -yêu cầu hs phát biểu tổng nhau vì cùng Oz quát điều vừa nhận xét ở =MH MA Ox, MBOy ?1 =>ĐL -nêu ĐL 1 KL MA=MB -yêu cầu hs chuyển định -cho góc xOy , C/m: lý thành bài toán để c/m phân giác Hai tam giác vuông -vẽ hình và ghi Gt Kl Oz,trên Oz lấ MOAvà MOB có : -cho hs chứng minh ĐL điểm M vẽ Cạnh huyền OM chung - hs phân tich đi lên để MB,MA vuông MÔA=MÔB ( gt) vớiOx;Oy c/m => MOA  MOB (ch-gn) c/m MA=MB => MA=MB x hoạt động 3:Định lý đảo 2- Định lý đảo : A -Cho hs làm bài toán cần c/m OM là trong sgk O M ?cần chứng minh điều gì ? phân giác
  4. -em hãy c/m điều đó -HS c/m B -từ đó rút ra kết luận gì ? -HS nêu ĐL đảo y Ghi GT;Kl của định lý GT M nằm bên trong -Ghi GT,Kl -Cho Hs trình bày chứng HS đọc phần xÔy minh ĐL dựa vào bài toán nhận xét SGK trên MAOx; MBOy; MA  MB KL xÔM= yÔM C/m : Nối OM, xét 2 tam giác vuôngMOA và MOB có : Cạnh huyền OM chung MA=MB (gt) => MOA  MOB (ch- cgv)=> MÔA= MÔB hay Hoạt động 4:Cũng cố – dặn dò - Hs làm bài xÔM=yÔM -GV khắc sâu nội dung * Nhận xét SGK / 69 31; 32 sgk/70 hính cần nhớ của bài -Cho hs làm bài tập 31 ;
  5. 32 sgk/ 70 Bài tập :31/sgk/70 Khoảng cách từ M đến  Dặn dò : -Học bài theo Ox cũng như khoảng sgk cách từ Mđến Oy đều là  BVN:32;33 34 sgk khoảng cách giữa hai lề song song của thước kẻ nên chúng bằng nhau .Do đó điểm M nằm trên tia phân giác của xOy vậy OM là tia phân giác của xÔy .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản