intTypePromotion=1

Giáo Án Toán Học :đại số 6 Tiết 7 +8

Chia sẻ: Nguyễn Thắng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
106
lượt xem
12
download

Giáo Án Toán Học :đại số 6 Tiết 7 +8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức cơ bản : Nắm vững các tính chất của phép cộng và phép nhân . 2./ Kỹ năng cơ bản : Vận dụng một cách hợp lý các tính chất đó để giải toán nhanh chóng 3./ Thái độ : Biết nhận xét đề bài vận dụng đúng , chính xác các tính chất . II.- Phương tiện dạy học : Sách giáo khoa III.- Hoạt động trên lớp : 1./ On định : Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp , tổ trưởng báo cáo tình hình làm bài tập về nhà của học sinh . ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo Án Toán Học :đại số 6 Tiết 7 +8

 1. Tiết 7 LUYỆN TẬP 1 I.- Mục tiêu : 1./ Kiến thức cơ bản : Nắm vững các tính chất của phép cộng và phép nhân . 2./ Kỹ năng cơ bản : Vận dụng một cách hợp lý các tính chất đó để giải toán nhanh chóng 3./ Thái độ : Biết nhận xét đề bài vận dụng đúng , chính xác các tính chất . II.- Phương tiện dạy học : Sách giáo khoa III.- Hoạt động trên lớp : 1./ On định : Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp , tổ trưởng báo cáo tình hình làm bài tập về nhà của học sinh . 2./ Kiểm tra bài củ : Kiểm tra bài tập 30 : Tìm số tự nhiên x , biết : a) (x – 34) . 15 = 0
 2. b) 18 . (x – 16) = 18 3./ Bài mới : Hoạt Giáo viên Học sinh Bài ghi động + Bài tập 31 /17 : - Hoạt - Nhận xét đề - Ap dụng tính Tính nhanh động bài cho những chất giao hoán a) 135 + số hạng cộng và kết hợp của 360 + 65 + 40 theo được số tròn phép cộng nhóm = (135 + 65) + (360 + 40)  áp dụng = 200 tính chất gì của + 400 = 600 phép cộng ? - Học sinh b) 463 + 318 thực hiện bài + 137 +
 3. - Trong tổng giải trên bảng 22 con = (463 + - Nhận xét 137) + (318 + 22) tổng của dãy n = số hạng tự 600 + 340 = 940 nhiên liên tiếp c) 20 + 21 + khác ta cũng 22 + . . . + 29 + 30 dùng tính chất = (20 + 30) + giao hoán và . . . +(24 + 26) + 25 kết hợp để thực = 50 + 50 + hiện như bài 50 + 50 +50 + 25 này = 275
 4. - Nhận xét : + Bài tập 32 / - Nhận Trong tổng có 17 : - Học sinh xem một số hạng gần xét a) 996 + 45 hướng kỹ hướng dẫn tròn trăm hoặc = 996 + (4 + dẫn để và cho biết cách tròn nghìn … 41) thực thực hiện bài - Thực hiện : hành toán này . = (996 + 4) + Tách số hạng 41 - Gv củng cố : thứ hai thành Tác dụng của tổng sao cho có = 1000 + 41 = tính chất kết thể kết hợp với 1041 hợp giúp ta giải số hạng thứ nhất b) 37 + nhanh được một được số tròn rồi 198 = (35 + số bài tập . dùng tính chất 2) + 198 kết hợp để tính nhanh kết quả = 35 + (2 + 198)
 5. - GV hướng dẫn = 35 + 200 = sử dụng máy 235 tính bỏ túi + Bài tập 33 / - Học sinh sử 17 : dụng máy tính 1,1,2,3, bỏ túi thực hiện 5 , 8 , 13 , 21 , các bài tập ghi 34 , 55 kết quả vào + Bài tập 34 bảng con /17 : 1364 + 4578 = 5942 6453 + 1469 = 7922 5421 + 1469 = 6890 3124 +
 6. 1469 = 4593 1534 + 217 + 217 + 217 = 2185 4./ Củng cố : Tính giá trị biểu thức : A = 1 + 3 + 5 +. . . + 95 + 97 + 99 - Nếu biết sử dụng các tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng và phép nhân thì giúp ta giải được bài toán một cách nhanh chóng 5./ Hướng dẫn dặn dò : - Học kỹ các tính chất của phép nhân (đặc biệt là tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng) - Làm bài tập 43 ; 44 ; 45 ; 46 Sách Bài tập trang 8.
 7. Tiết 8 LUYỆN TẬP 2 I.- Mục tiêu : 1./ Kỹ năng cơ bản : Áp dụng thành thạo các tính chất của phép cộng và phép nhân để giải được các bài tập tính nhẩm , tính nhanh . Vận dụng hợp lý các tính chất của phép cộng ,phép nhân vào giải toán . 2./ Kiến thức cơ bản : Học sinh nắm vững kiến thức về các tính chất của phép cộng và phép nhân . 3./ Thái độ : Nhận xét được các dạng của bài tập để áp dụng chính xác các tính chất ,Làm bài cẩn thận , chính xác .
 8. II.- Phương tiện dạy học : Sách giáo khoa III.- Hoạt động trên lớp : 1./ On định : Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp , tổ trưởng báo cáo tình hình làm bài tập về nhà của học sinh . 2./ Kiểm tra bài củ : - Tính nhanh : A = 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 - Nêu các tính chất của phép nhân - Phát biểu các tính chất ấy va viết công thức tổng quát 3./ Bài mới : Hoạt Giáo viên Học sinh Bài ghi động - Cho LUYỆN TẬP học - Học sinh tính - Bài tập 35 / 19 : chất kết hợp sinh 15 . 2 . 6
 9. nhận - Nhận xét : = 15 . 12 xét biết (3 . 5 = 15; 3 5 . 3 . 12 phải áp - Học sinh lên . 4 = 12 ; 2 . 6 = 15 . 12 dụng bảng giải = 12 ) 15 . 3 . 4 - Em đã áp tính = 15 . 12 chất gì dụng tính chất 15 . 2 . 6 = 5 . 3 để giải gì . 12 = 15 . 3 . 4 4.4.9 = 16 . 9 8.2.9 = 16 . 9 8 . 18 = 8. 2 . 9 = 16 . 9 4.4.9=8.2. 9 = 8 . 18
 10. - Bài tập 36 / 19 a) 15 . 4 = 15 . (2 . - Ta đã biết - Học sinh 2) = (15 . 2) . 2 = 30 . - Thực dùng bảng con 2 = 60 5 . 2 = 10 hiện bài thực hiện 25 . 12 = 25 . (4 . làm vào 25 . 4 = 100 3) = (25 .4) .3 = 100 . bảng - Học sinh 3 = 300 khác có thể con và 125 . 8 = 125 . 16 = 125 . (8 . chất vấn bạn trình 1000 2) = (125 . 8) . 2 = - Trên cơ sở trình bày cách 1000 . 2 = 2000 bày đó phân tích làm của mình cách b) 25 . 12 = 25 . các số sao (dựa trên cơ làm (10 + 2) = 25 . 10 + 25 cho được sở nào ?) .2 tích của = 250 - Học sinh chúng tròn + 50 = 300 trăm , tròn dùng bảng con 34 . 11 = 34 . chục hay thực hiện (10 + 1) = 34 . 10 + 34
 11. tròn nghìn .1 - Thực - Học sinh = 340 hiện bài khác có thể + 34 = 374 chất vấn bạn làm vào - Bài tập 37 / 20 bảng trình bày cách 16 . 19 = 16 . ( làm của mình con và 20 – 1) = 16 . 20 – 16 (dựa trên cơ trình .1 sở nào ?) bày = 320 – - GV hướng cách 16 = 304 dẫn sử dụng - Học sinh làm 46 . 99 = 46 . máy tính bỏ dùng máy tính (100 – 1) = 46 . 100 – bỏ túi túi 46 . 1 = 4600 – 46 = 4554 35 . 98 = 35 . -học sinh có (100 – 2) = 35 . 100 – thể dùng máy 35 . 2
 12. tính bỏ túi tính = 3500 và nhận xét – 70 = 3430 cho kết luận - Bài tập 38 / 20 375 . 376 = 141 000 624 . 625 = 390 000 13 . 81 . 215 = 226 395 - Bài tập 39 / 20 142 857 . 2 = 285 714 142 857 . 3 = 428 571 142 857 . 4 = 571 428 142 857 . 5 = 714 285 142 857 . 6 = 857 142
 13. Số 142 857 nhân với 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 đều được tích là sáu chữ số ấy việt theo thứ tự khác . - Bài tập 40 / 20 Bình Ngô đại cáo ra đời năm : 1428 4./ Củng cố : Tính nhanh : 2 . 31 . 12 + 4 . 6 . 42 + 8 . 27 . 3 = 31 . 24 + 24 . 42 + 24 . 27 = 24 . (31 + 42 + 27) = 24 . 100 = 2400 5./ Dặn dò : Về nhà làm thêm các bài tập trong Sách bài tập từ bài 47 đến bài 61
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản