Giáo án Toán lớp 4 - Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Phương Uyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
1.169
lượt xem
388
download

Giáo án Toán lớp 4 - Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Yêu cầu bài học: Giáo viên giúp học sinh biết cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng . Từ đó, vận dụng giải bài toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Toán lớp 4 - Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

  1. TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ IMục tiêu : - Biết cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng . - Giải bài toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng . II Các hoạt động dạy và học : Tg Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1 Kiểm tra bài cũ : - Gọi hs nhắc lại tính chất giao -Hai hs trả lời trả lời hoán và kết quả của phép cộng . 2. Hướng dẫn tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó . a) Giới thiệu bài toán : - Gv gọi học sinh đọc bài toán ví - Hai hs lần lượt đọc trước lớp : dụ trong SGK Tổng hai số là 70 . Hiệu của hai số đó là 10 .Tìm hai số đó ? - Gv hỏi : Bài toán cho biết gì ? -Cho biết tổng 2 số là 70, hiệu của hai số là 10. - Bài toán yêu cầu gì ? - Yêu cầu tìm hai số đó . - Gv nêu: Vì bài toán cho ta biết
  2. tổng và cho ta biết hiệu của 2 số , yêu cầu chúng ta tìm 2 số nên dạng toán này được gọi là bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó b) Hướng dẫn vẽ sơ đồ bài toán : - Đoạn thẳng biểu diễn số bé - Gv vẽ đoạn thẳng biểu diễn số ngắn hơn so với đoạn thẳng lớn lên bảng biểu diễn số lớn . - Yêu cầu hs suy nghĩ xem đoạn thẳng biểu diễn số bé như thế nào so với đoạn thẳng biểu diễn số lớn . - Gv vẽ đoạn thẳng biểu diễn số bé , sau đó yêu cầu hs lên bảng biểu diễn tổng và hiệu của hai số trên sơ đồ . - Hoàn thành sơ đồ : ? Số lớn - Hs suy nghĩ và sau đó phát 70 biểu ý kiến ? Số bé
  3. 10 c) Hướng dẫn giải bài toán ( cách 1) - Nếu bớt đi phần hơn thì số lớn - Yêu cầu hs quan sát kỹ sơ đồ và bằng số bé suy nghĩ cách tìm hai lần số bé - Yêu cầu hs phát biểu ý kiến - Gv dùng phấn màu để gạch chéo hoặc bìa để che phần hơn của số lớn so với số bé và nêu vấn đề : Nếu bớt đi phần hơn của số lớn so với số bé thì số lớn như thế nào so - Là hiệu của hai số với số bé ? - Gv: Lúc đó trên sơ đồ ta còn lại - Tổng của chúng giảm đi đúng hai đoạn thẳng biểu diễn hai số bằng phần hơn của số lớn so bằng nhau và mỗi đoạn thẳng là với số bé . một lần của số bé, vậy ta còn lại 2 - Tổng mới là :70 – 10 = 60 lần của số bé - Hai lần số bé là 70 – 10 = 60 - Phần lớn hơn của số lớn so với số bé được gọi là gì ? - Số bé là : 60 :2 = 30 - Khi bớt đi phần hơn của số lớn so - Số lớn là:30 + 10 = 40 (hoặc
  4. với số béthì tổng của chúng thay 70 – 30 = 40) đổi như thế nào ? - 1 hs làm bảng, cả lớp làm vào - Tổng mới là bao nhiêu ? giấy nháp - Tổng mới là hai lần của số bé , - Đọc thầm lời giải và nêu : vậy ta có hai lần số bé là bao Số bé = ( Tổng - Hiệu ) : 2 nhiêu? - Hãy tìm số bé ? - Hãy tìm số lớn ? - Hs suy nghĩ , phát biểu ý kiến - Yêu cầu hs trình bày bài giải của bài toán - Yêu cầu hs đọc lời giải đúng của bài toán , sau đó nêu cách tìm số bé + Nếu thêm vào số bé một phần - Gv ghi cách tìm số bé lên bảng và đúng bằng phần số lớn hơn số yêu cầu hs ghi nhớ . bé thì số bé sẽ bằng số lớn . c) Hướng dẫn hs giải bài toán ( cách 2 ) - Yêu cầu hs quan sát kỹ sơ đồ và suy nghĩ cách tìm hai lần số lớn
  5. - Gv khẳng định lại cách tìm hai + Là hiệu của 2 số . lần số lớn + Gv dùng phấn màu vẽ thêm vào + Tổng của chúng tăng thêm đoạn thẳng biểu diễn số bé để số bé đúng bằng phần hơn của số lớn bằng số lớn và nêu vấn đề : Nếu so với số bé thêm vào số bé một phần đúng bằng phần số lớn hơn số bé thì số + Tổng mới là 70 + 10 = 80 bé sẽ như thế nào so với số lớn ? + Hai lần số lớn là : 70 + 10 = + Lúc này trên sơ đồ ta có hai đoạn 80 thẳng biểu diễn 2 số bằng nhau và mỗi đoạn thẳng là một lần của số + Số lớn là : 80 : 2 = 40 lớn . Vậy ta có hai lần của số lớn . + Số bé là: 40 -10 = 30 ( Hoặc + Phần hơn của số lớn so với số bé 70 – 40 = 30 ) chính là gì của 2 số ? + Khi thêm vào số bé phần hơn của + Số lớn = (Tổng+ Hiệu ) : 2 số lớn so với số bé thì tổng của chúng thay đổi như thế nào ? + Tổng mới là bao nhiêu ? + Tổng mới chính là hai lần của số lớn .Vậy ta có hai lần số lớn là là - Một hs đọc đề bài .
  6. bao nhiêu ? + Bài toán đã cho tuổi bố cộng +Hãy tìm số lớn ? với tuổi con là 58 tuổi . Tuổi bố + Hãy tìm số bé ? hơn tuổi con 38 - Gv yêu cầu học hs trình bày bài giải của bài toán tuổi - Yêu cầu hs đọc lại lời giải đúng , + Tìm tuổi bố , tuổi con? sau đó nêu cách tìm số lớn . + Bài toán thuộc dạng toán về - Gv kết luận về các cách tìm hai tìm hai số khi biết tổng và hiệu số khi biết tổng và hiệu của hai số của 2 số đó .Vì bài toán cho đó . biết tuổi bố cộng với tuổi con , 2.3 Luyện tập - thực hành : chính là cho biết tổng số tuổi Bài 1 : Yêu cầu hs đọc đề bài . của 2 người . Cho biết tuổi bố + Bài toán cho biết gì ? hơn tuổi con 38 tuổi chính là cho biết hiệu số tuổi của hai bố con là 38, yêu cầu tìm tuổi của mỗi người . +Bài toán yêu cầu gì ? - Hai hs lên bảng làm bài , mỗi +Bài toán thuộc dạng toán gì ? Vì em làm một cách , cả lớp làm sao em biết ? vở . - Hs nêu ý kiến.
  7. - Hs đọc đề . -Học sinh nêu ý kiến. - Yêu cầu hs làm bài . - Tìm hai số khi biết tổng và - Yêu cầu hs nhận xét bài làm của hiệu của chúng . bạn trên bảng - Hai hs làm bài trên bảng , mỗi - Gv nhận xét , ghi điểm . em một cách , cả lớp làm vở. Bài 2: - Gọi hs đọc đề bài . - Số 8 và số 0 + Bài toán yêu cầu gì ? + Là chính số đó . + Là chính số đó + Bài toán thuộc dạng bài toán gì? - Là số 123 và số 0 - Yêu cầu hs làm bài . - Nhận xét cho điểm. Bài 4 : - Yêu cầu hs tự nhẩm và nêu 2 số
  8. tìm được . +Một số khi cộng với 0 cho kết quả gì ? + Một số trừ đi 0cho kết quả là gì ? + Áp dụng điều này , bạn nào tìm được 2 số mà tổng của chúng bằng hiệu của chúng và bằng 123? 3Củng cố dặn dò : - Yêu cầu hs nêu cách tìm cách tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của chúng - Tổng kết giờ học . Yêu cầu hs làm bài tập 3 vào giờ tự học đến
Đồng bộ tài khoản