Giáo án Toán lớp 5 - TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
215
lượt xem
24
download

Giáo án Toán lớp 5 - TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp HS : - Biết cách thực hiện phép trừ số đo thời gian - Vận dụng giải các bài toán đơn giản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Toán lớp 5 - TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN

  1. TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN A. Mục tiêu: Giúp HS : - Biết cách thực hiện phép trừ số đo thời gian - Vận dụng giải các bài toán đơn giản. B. Các hoạt động dạy học: Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của trò gian I/ Bài cũ: Gọi 2 HS lên bảng, lớp làm nháp - 2 HS làm bảng, lớp làm nháp * 1 ngày = .......... giờ 1 năm = ........tháng - HS nhận xét 1 giờ = ..........phút 1 phút = ........giây * Đặt tính rồi tính 8 năm 9 tháng + 6 năm 7 tháng + Yêu cầu HS nêu cách đặt tính và cách tính. - HS nêu. II/ Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Trừ số đo thời gian. 2.Giảng bài: Hình thành kĩ năng trừ số đo thời gian a) Ví dụ 1: * GV: nêu bài toán SGK + Yêu cầu nêu phép tính của bài toán - 15giờ 55phút – 13giờ 10phút= + 1 HS lên bảng đặt phép tính, lớp làm nháp. - HS làm bài + HS nhận xét - Nêu cách đặt tính và cách tính - HS nêu cách tính
  2. * GV: nhận xét, đánh giá b) Ví dụ 2: * GV nêu bài toán SGK + Yêu cầu HS nêu phép tính. - HS nêu + HS thảo luận nhóm đôi tìm cách đặt tính và tính. + HS trình bày cách tính. Nêu cách tính - HS trình bày cách tính * GV: Trường hợp số đo theo đơn vị nào đó ở số bị trừ bé hơn số đo tương ứng ở số trừ thì cần chuyển đổi 1 đơn vị hàng lớn hơn liền kề sang đơn vị nhỏ hơn rồi thực hiện phép trừ bình thường. 3. Luyện tập: Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề bài - 1 HS + 3 HS lên bảng, HS ở lớp làm vở - HS làm bài + HS nhận xét * GV nhận xét đánh giá : Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề bài. - 1 HS + 3 HS lên bảng, HS ở lớp làm vở - HS làm bài + HS nhận xét * GV đánh giá Bài 3: Yêu cầu HS đọc đề bài. Tóm tắt - 1 HS đọc đề và tóm tắt + Làm thế nào để tìm thời gian đi từ A đến B không kể - Lấy thời điểm đến trừ thời điểm thời gian nghỉ. Hãy nêu phép tính của bài toán xuất phát và trừ thời gian nghỉ.
  3. + 1 HS lên bảng, HS ở lớp làm vở - HS làm bài + HS nhận xét * GV đánh giá III/ Nhận xét - dặn dò: - Nhận xét tiết học - Bài sau: Về nhà xem lại bài .
  4. LUYỆN TẬP A. Mục tiêu: Giúp HS : - Rèn luyện kĩ năng cộng và trừ số đo thời gian - Vận dụng giải các bài toán thực tiễn. B. Các hoạt động dạy học: Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của trò gian I/ Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Luyện tập 2. Thực hành - Luyện tập: Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề bài - 1 HS + HS làm bài vào vở - HS làm bài + HS nối tiếp nhau đọc bài làm, giải thích kết quả viết. - HS đọc kết quả + HS nhận xét + Nêu cách chuyển số đo từ đơn vị lớn ra đơn vị nhỏ. - Chuyển từ đơn vị lớn sang đơn vị nhỏ ta lấy số đo của đơn vị ớn nhân với hệ số giữa hai đơn vị. * GV nhận xét đánh giá : Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề bài. - 1 HS + 3 HS lên bảng, HS ở lớp làm vở - HS làm bài
  5. + HS nhận xét + Hãy nêu cách cộng hai số đo thời gian - Cộng các số đo theo từng loại đơn vị. Trường hợp số đo đơn vị bé lớn hơn hệ số giữa hai đơn vị đo thì đổi sang đơn vị lớn hơn. * GV đánh giá Bài 3: Yêu cầu HS đọc đề bài. - HS + 3 HS lên bảng, HS ở lớp làm vở - HS làm bài + Gọi HS đọc kết quả và giải thích. - HS nêu + Hãy nêu cách trừ hai số đo thời gian trong bài này có gì - Trừ các số đo theo từng loại đơn cần chú ý? vị. Khi số đo của 1 đơn vị ở số bị trừ bé hơn số đo tương ứng của số trừ thì cần chuyển đổi 1 đơn vị hàng lớn hơn sang hàng nhỏ hơn. + HS nhận xét * GV đánh giá Bài 4: Yêu cầu HS đọc đề bài. - 1 HS + Yêu cầu HS nêu phép tính của bài toán - 1962 – 1492 = ? + 1 HS lên bảng, HS ở lớp làm vở - HS làm bài + HS nhận xét
  6. + Đổi vớ chéo kiểm tra * GV đánh giá II/ Nhận xét - dặn dò: - Nhận xét tiết học - Bài sau: Về nhà xem lại bài .
Đồng bộ tài khoản