Giáo án Vật lý 8 - Dẫn nhiệt

Chia sẻ: Uyen Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
209
lượt xem
46
download

Giáo án Vật lý 8 - Dẫn nhiệt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tìm được ví dụ trong thực tế về sự dẫn nhiệt - So sánh tính dẫn nhiệt của chất rắn, lỏng , khí - Thực hiện được thí nghiệm vêd sự dẫn nhiệt , các thí nghiệm chứng tỏtính dẫn nhiệt kém của chất lỏng , khí IIChuẩn bị : * Cho GV: - Giá thí nghiệm ; đèn cồn; sáp ; đinh ghim; 3 thanh : Đồng, nhôm, thủy tinh ; 2 ống nghiệm ; cối nước * Cho HS:- Cho mỗi nhóm: 1 giá thí nghiệm , thanh sắt , 5 đinh ghim , đèn cồn....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Vật lý 8 - Dẫn nhiệt

  1. Dẫn nhiệt I. Mục tiêu : - Tìm được ví dụ trong thực tế về sự dẫn nhiệt - So sánh tính dẫn nhiệt của chất rắn, lỏng , khí - Thực hiện được thí nghiệm vêd sự dẫn nhiệt , các thí nghiệm chứng tỏtính dẫn nhiệt kém của chất lỏng , khí IIChuẩn bị : * Cho GV: - Giá thí nghiệm ; đèn cồn; sáp ; đinh ghim; 3 thanh : Đồng, nhôm, thủy tinh ; 2 ống nghiệm ; cối nước * Cho HS:- Cho mỗi nhóm: 1 giá thí nghiệm , thanh sắt , 5 đinh ghim , đèn cồn III. Các hoạt động dạy và học : 1 Ổn định 1/ 2 Kiểm tra bài cũ 3 Bài mới
  2. HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG * Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập (2PH) GV: Yêu cầu học sinh nhắc lại cách biến đổi nhiệt năng của vật. Vậy ta có thể làm biến đổi nội năng của vật bằng nhiều cách, thực hiện công hay truyền nhiệt, nhiệt năng được truyền từ phần này sang phần khác của vật, hoặc truyền từ vật này sang vật khác, nhưng theo những cách nào ? Các em sẽ được biết cụ thể trong bàI học này hoặc HS: Theo dõi, nhận I. Sự đẫn trong những bài học sau dụng cụ, tiến hành thí nhiệt: nghiệm rồi đưa ra nhận 1. Thí nghiệm: xét. * Hoạt động 2: Tìm hiểu về sự dẫn nhiệt (15ph)
  3. GV: Giới thiệu công cụ thí - Trả lời câu hỏi : C1,, * Sự truyền nghiệm và hướng dẫn cách C2 , C3. nhiệt năng từ làm thí nghiệm, phát dụng cụ HS :C1: Thanh sắt nóng phần này sang cho các nhóm lên ( đồng) phần khác được GV: Tổng hợp ý kiến của các C2: Các đinh rơi theo gọi là sự truyền nhóm rồi đưa ra nhận xét thứ tự : a, b, c, d, e. nhiệt ( Từ vật chung. C3: Sự truỷền nhiệt này sang vật năng từ đầu A đến đầu khác ) B trong thanh đồng. GV: Yêu cầu học sinh tìm ví HS: Hoạt động nhóm dụ về sự dẫn nhiệt làm thí nghiệm. C4: Các đinh ghim II. Tính chất . không rơi xuống đều dẫn nhiệt của * Hoạt động 3: Tìm hiểu về chứng tỏ các chất đẫn các chất: tính chất dẫn nhiệt của các nhiệt khác nhau, kim * Thí nghiệm chất: (16ph) loại dẫn nhiệt tốt hơn (Hình 22.2 thủy tinh. SGK) C5: Trong 3 chất này
  4. GV: Yêu cầu học sinh làm đồng dẫn nhiệt tốt nhất, Chất rắn dẫn thí nghiệm theo hình 22.2 sau đó đến nhôm, thủy nhiệt tốt nhất, (SGK) trả lời câu hỏi C4, C5. tinh dẫn nhiệt kém nhất chất khớ và chất . HS: Quan sát - thảo lỏng dẫn nhiệt luận nhóm - trả lời. kộm .Trong chất C6: Không, chất lỏng rắn, kim loại dẫn GV: Yêu cầu học sinh quan dẫn nhiệt kém nhiệt tốt nhất sát giáo viên thí nghiệm hình C7: Không, chất dẫn 22.3&22.4 các nhóm thảo nhiệt kém luận trả lời câu hỏi C6, C7. * Thí nghiệm ( . HS: Nghiên cứu, thảo Hình 22.3- 22.4 luận , trả lời SGK) * Hoạt động 4: Vận dụng III. Vận dụng: (10ph) C12: Vì kim loại dẫn (Ghi nhớ ) GV: Yêu cầu học sinh đọc, nhiệt tốt , những ngày nghiên cứu các câu hỏi C8, nhiệt độ bên ngoàI thấp C9, C10, C11, C12 trả lời dưới hơn nhiệt độ cơ thể nên sự hướng dẫn của giáo viên. khi sờ vào kim loại : nhiệt từ cơ thể truyền
  5. C8: Tùy thuộc vào học sinh vào kim loại nhanh nên C9: Vì kim loại dẫn nhiệt tốt, ta cảm thấy lạnh , sứ dẫn nhiệt kém. ngược lại những ngày C10: Vì không khí ở giữa nóng nhiệt độ bên ngoài những lớp áo mỏng dẫn nhiệt nóng hơn nhiệt độ cơ kém. thể cho nên nhiệt từ C11: Mùa đông để tạo ra các kim loại truyền sang cơ lớp không khí dẫn nhiệt kém thể nên ta cảm thấy giữa các lông chim. nóng. IV. Dặn dò: 1ph -Học sinh học bài cũ Làm bài tập 22.1- 22.4 (SBTập)
Đồng bộ tài khoản