Giáo dục con qua ngôn ngữ cử chỉ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
88
lượt xem
17
download

Giáo dục con qua ngôn ngữ cử chỉ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một đứa trẻ ngay từ khi mới ra đời đã luôn được đón nhận những nụ hôn và nét mặt rạng rỡ của người mẹ. Qua phân tích thực tế, họ cho rằng ngôn ngữ cử chỉ giữa mẹ và con sẽ đem đến những lợi ích không chỉ cho đứa trẻ mà còn cho bản thân họ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo dục con qua ngôn ngữ cử chỉ

  1. Giáo d c con qua ngôn ng c ch
  2. M t a tr ngay t khi m i ra i ã luôn ư c ón nh n nh ng n hôn và nét m t r ng r c a ngư i m . Qua phân tích th c t , h cho r ng ngôn ng c ch gi a m và con s em n nh ng l i ích không ch cho a tr mà còn cho b n thân h . 1. N u m ôm và hôn con hàng ngày s khi n cho a tr c m th y an toàn, vơi i s cô c, có c m giác ư c quan tâm, che ch , l n lên chúng s r t t tin. 2. M i ngày hôn và ôm p con, s khi n cho c m và con u có tâm tr ng t t, thông qua truy n t tình c m và ti p xúc da th t khi n h bi t r ng c hai u yêu thương nhau, vì th c hai u c m th y h nh phúc và th a mãn. 3. Ngư i m ôm và hôn con m i ngày s kích thích hóc môn tăng trư ng c a con tr ng thái t t nh t, vì th , s c kháng, s c mi n d ch c a con cũng t t hơn. 4. Ngư i m m i ngày u ôm và hôn con, s bình tĩnh và m áp trong lòng khi n h c m nh n ư c ni m vui làm m , i u ó làm cho h kh e m nh hơn v m t tinh th n.
  3. 5. M i ngày ngư i m u ôm và hôn con s khi n cho con thoát kh i nh ng u phi n v tình c m, khi ngư i m vô tình làm nh ng vi c không vui cho con, chúng u nghĩ, mình là ngư i m yêu nh t, mình s tha th cho m . Chúng s ch ng làm lành v i m . ây là thói quen tư duy và thói quen hành ng khi n cho cu c i tho i gi a m và con tr nên hi u qu , tránh cho con không xu t hi n nh ng hành vi c c oan, ví d như t sát ho c gi t ngư i. 6. N hôn và s ôm p c a ngư i m ã tr thành thói quen hàng ngày, mà con cái ch nhà m i ư c hư ng s thân thi t này, vì th , ây là i u ngư i m khi n cho con yêu gia ình mình hơn h t. 7. Có khi n hôn c a ngư i m ư c s d ng như m t k năng khích l ho c tr ng ph t con, khi a con bi u hi n s xu t s c ngư i m thư ng ôm ch t con vào lòng và hôn th t nhi u, nhưng khi con cái em l i nh ng i u b t tr c, tai h a cũng ng nghĩa v i vi c m t i n hôn và v v c a ngư i m , i u này khi n chúng c m th y x u h , và t ó ch mu n tr thành a tr ngoan ư c m yêu thương.
  4. 8. Ngư i m và ngư i cha ôm hôn nhau thông thư ng s làm cho a tr có c m giác r t h nh phúc, cho r ng mình ã có m t gia ình h nh phúc, vì nó bi t cha m nó r t yêu nhau. ã có m t nghiên c u khoa h c ch ng minh, nh ng a con chưa t ng ư c yêu thương b ng ti p xúc da th t, sau khi trư ng thành thư ng không có cách nào th hi n tình yêu c a mình v i ngư i khác, chúng luôn c m th y cô c, nghi ho c, không hi u ư c s h p tác, h u ngh .
Đồng bộ tài khoản