intTypePromotion=1
ADSENSE

GIÁO DỤC VỀ T TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN, HẢI ĐẢO CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Chia sẻ: Nguyễn Hùng Minh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:29

193
lượt xem
35
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nâng cao nhận thức về TN& MT biển, hải đảo; về sử dụng hợp lí và bảo vệ TN& MT biển, hải đảo; Hình thành các kĩ năng sử dụng hợp lí TN và bảo vệ MT biển, hải đảo. Có ý thức và sẵn sàng tham gia bảo vệ TN& MT biển, hải đảo; bảo vệ chủ quyền biển, hải đảo. Hướng dẫn GV giảng dạy và kiểm tra, đánh giá các chủ đề về giáo dục TN& MT biển, hải đảo cấp THPT.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO DỤC VỀ T TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN, HẢI ĐẢO CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 1. GIÁO DỤC VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN, HẢI ĐẢO CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
 2. Cấu trúc Mục tiêu giáo dục về TN & MT biển, hải đảo 1 Các nội dung chính của GD TN& MT biển, hải đảo 2 Hướng dẫn thực hiện GD TN& MT biển, hải đảo 3 Thực hành xây dựng kế hoạch tổng thể giáo dục về 4 TN& MT biển, hải đảo Thực hành lập kế hoạch chi tiết hoạt động ngoại khóa 5
 3. 1. Mục tiêu giáo dục về tài nguyên& môi trường biển, hải đảo • Nâng cao nhận thức về TN& MT biển, hải đảo; về sử dụng hợp lí và bảo vệ TN& MT biển, hải đảo; • Hình thành các kĩ năng sử dụng hợp lí TN và bảo vệ MT biển, hải đảo. • Có ý thức và sẵn sàng tham gia bảo vệ TN& MT biển, hải đảo; bảo vệ chủ quyền biển, hải đảo. • Hướng dẫn GV giảng dạy và kiểm tra, đánh giá các chủ đề về giáo dục TN& MT biển, hải đảo cấp THPT.
 4. 2. Các nội dung chính của GD TN& MT biển, hải đảo Tài liệu giáo dục TN& MT biển, hải đảo: - Tài liệu 1: Thông tin về TN& MT biển đảo - Tài liệu 2: Hướng dẫn thực hiện giáo dục về TN&MT biển, hải đảo (cả lớp)
 5. 2. Các nội dung chính của GD TN& MT biển, hải đảo (Tài liệu 1) Biển Đông và Phát triển Khai thác, tổng hợp kinh tế bảo vệ tài vùng biển VN TNMT biển biển VN đảo theo vùng Vùng biển, hải 1. Quan điểm về 1. Khái quát về biển đảo : phát triển tổng hợp 1. Trung du, miền Đông; các ngành KT biển; 2. Vùng biển Việt núi Bắc Bộ, 2. Khai thác và nuôi Đồng bằng Nam; trồng hải sản; 3. Chiến lược biển sông Hồng; 3. Khai thác TN Việt Nam đến năm 2. Bắc Trung Bộ và khoáng sản Duyên Hải Nam 2020; 4. Phát triển du lịch 4. Định hướng phát Trung Bộ; 5. Phát triển GT vận triển kinh tế biển 3. Đông Nam Bộ và tải biển; đảo Việt Nam; Đồng bằng 6. Khai thác các loại 5. Một số thuật ngữ. sông Cửu TN khác Long.
 6. 2. Các nội dung chính của GD TN& MT biển, hải đảo Tài liệu 2 Những vấn đề Hướng dẫn chung HĐNK 1. Mục tiêu 1. Chủ đề 1 2. Cấu trúc tài liệu 2. Chủđề 2 3. Hướng dẫn sử 3. Chủ đề 3 dụng 4. Kiểm tra, đánh giá
 7. 3. Hướng dẫn thực hiện GD TN& MT biển, hải đảo Yêu cầu thực hiện GD TN&MT Biển, đảo: • Xác định rõ mục tiêu • Lựa chọn nội dung phù hợp đối tượng, hoàn cảnh, • Thiết kế hình thức thực hiện tương thích nội dung, • Xác định thời gian cho từng việc cụ thể, cho toàn bộ quá trình triển khai hoạt động GD • Chuẩn bị đồ dùng, thiết bị cần thiết: bản đồ, tranh, ảnh, bộ câu hỏi, tư liệu, máy chiếu- đầu video (nếu cần),… • Lựa chọn và chuẩn bị hiện trường thực hiện (thực địa, trong lớp,...) • Đánh giá kết quả (sản phẩm, ý thức, thái độ)
 8. 4. Thực hành xây dựng kế hoạch tổng thể GD về TN& MT biển, hải đảo Nhóm trao đổi, tham khảo tài liệu xây dựng kế hoạch GD về TN& MT biển, hải đảo: - Kế hoạch tổng thể cho trường trong 1 năm học - Kế hoạch cho khối lớp trong 1 năm học (Theo phân công)
 9. 4. Thực hành xây dựng kế hoạch tổng thể GD về TN& MT biển, hải đảo • Phân công: - Nhóm 1: Lập KH cho trường - Nhóm 2: Lập KH cho Khối lớp 10 - Nhóm 3: Lập KH cho Khối lớp 11 - Nhóm 4: Lập KH cho Khối lớp 12
 10. 4. Thực hành xây dựng kế hoạch tổng thể GD về TN& MT biển, hải đảo • Yêu cầu đối với KH trường: - Kế hoạch cho cả 3 khối lớp trong 1 năm học - Đảm bảo tính khả thi - Số lớp của trường - Mục tiêu GD - Dự kiến các điều kiện cho hoạt động (kinh phí)
 11. 4. Thực hành xây dựng kế hoạch tổng thể GD về TN& MT biển, hải đảo • Yêu cầu đối với KH lớp: - Kế hoạch cho từng khối lớp trong 1 năm học - Đảm bảo tính khả thi - Số HS của khối lớp - Mục tiêu GD - Chủ trì (GV địa lí), phối hợp - Dự kiến các điều kiện cho hoạt động (kinh phí);
 12. 4. Thực hành xây dựng kế hoạch tổng thể GD về TN& MT biển, hải đảo- Trường TT Chuyên đề Nội dung chi tiết Khối Thời Phân Ghi về biển, lớp điểm, công chú h ải đ ả o thời GV gian I. Biển Đông - Giữa 1. Khái quát về biển Kết hợp 1 10 …. Đông; với nội và vùng biển học kì I 2. Vùng biển Việt dung VN - 1 buổi 10 Nam; của 2 3. Chiến lược biển chủ đề 11 Việt Nam đến năm còn lại 2020; trong 1 4. Định hướng phát 12 buổi triển kinh tế biển ngoại đảo Việt Nam; khóa 11 5. Một số thuật ngữ.
 13. 4. Thực hành xây dựng kế hoạch tổng thể GD về TN& MT biển, hải đảo- Lớp Thời Địa điểm Tên hoạt Nội Phương Phương GV Ghi chú động tiện gian và dung pháp thời điểm 1 buổi/ Tại lớp Báo Thuyết Cử HS - Máy ND 1, 2 … tính, của chuẩn (lớp 10) cáo trình, giữa Projecto, chủ đề chiếu bị BC, chuyên học kì I micro, đề I; ND 1 phim GV nêu phông màn,… của câu hỏi video chủ đề thảo luận,… II và III 1 buổi /giữa học kì II
 14. 5. Thực hành lập kế hoạch chi tiết hoạt động ngoại khóa 5.1. Các hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa 5.2. Quy trình tổ chức hoạt động ngoại khóa
 15. 5.1. Các hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa Trên cơ sở kinh nghiệm của các trường, hãy xem xét, cân nhắc để điều chỉnh, bổ sung các hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa trong bản thống kê dưới đây
 16. 5.1. Các hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa 1. Tổ chức câu lạc bộ 2. Tổ chức liên hoan văn nghệ 3. Tổ chức triển lãm 4. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu biển, đảo 5. Tổ chức báo cáo chuyên đề 6. Tổ chức thăm quan, cắm trại 7. Tổ chức thực hiện dự án nhỏ …
 17. 5.2. Quy trình thiết kế hoạt động ngoại khóa Hãy xem xét, cân nhắc để điều chỉnh, bổ sung các bước thực hiện hoạt động ngoại khóa (cặp đôi/ nhóm nhỏ)
 18. 5.2. Quy trình thiết kế hoạt động ngoại khóa 1. Thành lập Ban tổ chức 2. Lựa chọn và đặt tên cho hoạt động 3. Xác định mục tiêu của hoạt động 4. Xác định nội dung và hình thức hoạt động 5. Công tác chuẩn bị chi tiết 6. Tiến hành hoạt động 7. Kết thúc hoạt động 8. Đánh giá kết quả hoạt động
 19. 5.3. Thực hành lập kế hoạch chi tiết hoạt động ngoại khóa Phân công: Bốc thăm 4 loại hình tổ chức HĐNK về giáo dục TN&MT biển, đảo - Nhóm 1: - Nhóm 2: - Nhóm 3: - Nhóm 4: (Nhóm, theo tài liệu, kinh nghiệm GV)
 20. 5.3. Thực hành lập kế hoạch chi tiết hoạt động ngoại khóa Yêu cầu: - Tham khảo tài liệu các bước lập kế hoạch - Mục tiêu chi tiết (KT, KN, TĐ) - Hoạt động cụ thể (nội dung, phân công, thời hạn, điều kiện thực hiện, sản phẩm cần đạt, cách đánh giá) - Nội dung của mỗi buổi/ ngày HĐNK đều đề cập một phần của nội dung 3 chuyên đề - Có thể thực hành ngay tại lớp tập huấn - Xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan cho yêu cầu kiến thức của 3 chuyên đề
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2