Giao lại đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với hộ gia đình, cá nhân

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
44
lượt xem
3
download

Giao lại đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với hộ gia đình, cá nhân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giao lại đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với hộ gia đình, cá nhân', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giao lại đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với hộ gia đình, cá nhân

  1. Giao lại đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với hộ gia đình, cá nhân Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp huyện Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu kinh tế Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Tài nguyên và Môi trường; cơ quan thuế; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu kinh tế Thời hạn giải quyết: Không quá mười bảy (17) ngày làm việc kể từ ngày Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu kinh tế nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất
  2. nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính). Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí địa chính (Mức thu do hội Nghị định 1. Lệ phí địa chính đồng nhân dân cấp tỉnh quy 24/2006/NĐ-CP của định) C... Phí thẩm định Phí thẩm định cấp quyền sử Nghị định 2. cấp quyền sử dụng đất (Mức thu do hội đồng 24/2006/NĐ-CP của dụng đất nhân dân cấp tỉnh quy định) C... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Người xin giao lại đất nộp hồ sơ tại Ban Quản lý khu công nghệ 1. Bước 1 cao, Ban Quản lý khu kinh tế
  3. Tên bước Mô tả bước Trong thời hạn chín (09) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu kinh tế có trách nhiệm xem xét; trường hợp đủ điều kiện thì làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa 2. Bước 2 có bản đồ địa chính; quyết định giao lại đất; thông báo cho người sử dụng đất biết để nộp tiền sử dụng đất; gửi quyết định giao lại đất kèm theo trích lục bản đồ địa chính hoặc bản trích đo địa chính đến phòng Tài nguyên và Môi trường Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định giao đất lại hoặc hợp đồng thuê đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân 3. Bước 3 cùng cấp ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; gửi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu kinh tế Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày người sử dụng đất thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Ban Quản 4. Bước 4 lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu kinh tế có trách nhiệm bàn giao đất trên thực địa và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  4. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin giao lại đất 2. Dự án đầu tư đối với tổ chức theo quy định của pháp luật về đầu tư Số bộ hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn xin giao đất trong khu công nghệ cao, Thông tư số 09/2007/TT- 1. khu kinh tế BTNMT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản