Giao nộp báo cáo địa chất

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
164
lượt xem
15
download

Giao nộp báo cáo địa chất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giao nộp báo cáo địa chất', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giao nộp báo cáo địa chất

  1. Giao nộp báo cáo địa chất Thông tin Lĩnh vực thống kê:Tài nguyên khoáng sản, địa chất Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ tài nguyên và Môi trường Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất, 6 đường Nguyên Hồng - Đống Đa - Hà Nội Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước
  2. Tên bước Mô tả bước 1. Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất, 6 đường Nguyên Hồng 1. - Đống Đa - Hà Nội, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tiếp nhận hồ sơ giao nộp báo cáo địa chất Cơ quan tiếp nhận phải kiểm tra (sự đầy đủ, hợp lệ của các văn bản pháp lý và các loại tài liệu nộp theo danh mục phụ lục, bản vẽ kèm theo báo cáo ghi trong bản thuyết minh báo cáo phê duyệt; tính thống nhất của tài liệu giao nộp; tính thống nhất tài giữa các bộ báo cáo in trên giấy và ở dạng lưu trữ tin; chất lượng phương tiện lưu trữ; có quy cách phù hợp với quy định), thu 2. nhận và cấp giấy chứng nhận nộp lưu trữ cho đơn vị nộp báo cáo. Trong trường hợp báo cáo chưa đạt yêu cầu, phải lập biên bản nêu rõ các vấn đề phải sửa chữa hoàn thiện. Đơn vị nộp báo cáo có trách nhiệm sửa chữa, hoàn thiện báo cáo theo các vấn đề đã ghi trong biên bản. Nếu có vấn đề không thống nhất giữa các bên giao - nhận, phải báo cáo Cục để giải quyết. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đối với báo cáo được thực hiện bằng kinh phí ngân sách nhà nước trước khi
  3. Thành phần hồ sơ giao nộp vào lưu trữ địa chất phải nộp tài liệu nguyên thủy vào lưu trữ cơ sở và chỉ được nhận vào Lưu trữ địa chất khi có các văn bản sau: - Quyết định phê duyệt hoặc thẩm định của cơ quan có thẩm quyền, cho phép nộp vào lưu trữ địa chất; - Có giấy chứng nhận giao nộp tài liệu nguyên thủy vào lưu trữ cơ sở; - Công văn của đơn vị giao nộp báo cáo xác nhận báo cáo giao nộp đảm bảo đúng với bản đã được phê duyệt và phù hợp với quy định Đối với báo cáo được thành lập bằng nguồn vốn khác, kể cả của các công ty nước ngoài, được nộp lưu trữ khi có quyết định phê duyệt hoặc thẩm định 2. của cơ quan có thẩm quyền, hoặc ý kiến tiếp nhận (bằng văn bản) của Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam và các phụ lục, bản vẽ theo danh mục ghi trong báo cáo đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Đối với các dạng tài liệu đã được cấp kinh phí Nhà nước để thực hiện tin học 3. hoá phải nộp kèm theo đĩa CD hoặc đĩa mềm hay vật mang tin phù hợp. Số bộ hồ sơ: 02 (bộ). Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Mẫu số 1: Bìa 1 báo cáo Quyết định của Cục
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định trưởng Cục... Quyết định của Cục 2. Mẫu số 2: Bìa 2 báo cáo trưởng Cục... Quyết định của Cục 3. Mãu số 3: Trình bày danh mục tham khảo trưởng Cục... Mãu số 4:Trình bày danh mục bản vẽ kèm theo Quyết định của Cục 4. báo cáo trưởng Cục... Mẫu số 5: Trình bày danh mục các phụ lục kèm Quyết định của Cục 5. theo báo cáo trưởng Cục... Mẫu số 6: Trình bày danh sách mẫu vật nộp lại Quyết định của Cục 6. lưu trữ ở cơ sở trưởng Cục... Mẫu số 7: Trình bày danh mục các tài liệu giao Quyết định của Cục 7. nộp tại đơn vị cơ sở trưởng Cục...
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu số 8: Cách trình bày bản vẽ (bản đồ, bình Quyết định của Cục 8. đồ…..) trưởng Cục... Quyết định của Cục 9. Mẫu số 9: Bìa 1 phụ lục kèm theo báo cáo trưởng Cục... Quyết định của Cục 10. Mẫu số 10: Bìa 2 phụ lục kèm theo báo cáo trưởng Cục... Mẫu số 11: Trình bày giấy chứng nhận nộp tài Quyết định của Cục 11. liệu nguyên thuỷ vào lưu trữ cơ sở trưởng Cục... Mẫu số 12: Trình bày giấy chứng nhận nộp tài Quyết định của Cục 12. liệu vào Lưu trữ Địa chất trưởng Cục... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản