intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Cơ học lượng tử - Phan Đình Kiến

Chia sẻ: ádajd Akshdj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:225

1.222
lượt xem
440
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình có kết cấu gồm 11 chương, trình bày sự ra đời của cơ học lượng tử, toán tử, các đại lượng cơ học lượng tử và toán tử, sự biến đổi trạng thái và các đại lượng vật lí theo thời gian,.. Giáo trình được dùng cho sinh viên các trường Đại học sư phạm và cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho những ai cần đến cơ học lượng tử.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Cơ học lượng tử - Phan Đình Kiến

 1. 127.0.0.1 downloaded 62452.pdf at Thu Mar 22 16:50:37 ICT 2012
 2. 127.0.0.1 downloaded 62452.pdf at Thu Mar 22 16:50:37 ICT 2012
 3. 127.0.0.1 downloaded 62452.pdf at Thu Mar 22 16:50:37 ICT 2012
 4. 127.0.0.1 downloaded 62452.pdf at Thu Mar 22 16:50:37 ICT 2012
 5. 127.0.0.1 downloaded 62452.pdf at Thu Mar 22 16:50:37 ICT 2012
 6. 127.0.0.1 downloaded 62452.pdf at Thu Mar 22 16:50:37 ICT 2012
 7. 127.0.0.1 downloaded 62452.pdf at Thu Mar 22 16:50:37 ICT 2012
 8. 127.0.0.1 downloaded 62452.pdf at Thu Mar 22 16:50:37 ICT 2012
 9. 127.0.0.1 downloaded 62452.pdf at Thu Mar 22 16:50:37 ICT 2012
 10. 127.0.0.1 downloaded 62452.pdf at Thu Mar 22 16:50:37 ICT 2012
 11. 127.0.0.1 downloaded 62452.pdf at Thu Mar 22 16:50:37 ICT 2012
 12. 127.0.0.1 downloaded 62452.pdf at Thu Mar 22 16:50:37 ICT 2012
 13. 127.0.0.1 downloaded 62452.pdf at Thu Mar 22 16:50:37 ICT 2012
 14. 127.0.0.1 downloaded 62452.pdf at Thu Mar 22 16:50:37 ICT 2012
 15. 127.0.0.1 downloaded 62452.pdf at Thu Mar 22 16:50:37 ICT 2012
 16. 127.0.0.1 downloaded 62452.pdf at Thu Mar 22 16:50:37 ICT 2012
 17. 127.0.0.1 downloaded 62452.pdf at Thu Mar 22 16:50:37 ICT 2012
 18. 127.0.0.1 downloaded 62452.pdf at Thu Mar 22 16:50:37 ICT 2012
 19. 127.0.0.1 downloaded 62452.pdf at Thu Mar 22 16:50:37 ICT 2012
 20. 127.0.0.1 downloaded 62452.pdf at Thu Mar 22 16:50:37 ICT 2012
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2