Giáo trình Cơ kỹ thuật : Phần 1 - ThS. Nguyễn Quang Tuyến

Chia sẻ: Ro Ong Kloi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:87

0
17
lượt xem
10
download

Giáo trình Cơ kỹ thuật : Phần 1 - ThS. Nguyễn Quang Tuyến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 1 của giáo trình trình bày từ chương 1 đến chương 10 của ebook với các nội dung: những khái niệm cơ bản và các tiền đề tĩnh học, hệ lực phẳng, hệ lực không gian, động học điểm, chuyển động cơ bản của vật rắn, chuyển động song phẳng của vật rắn, chuyển động tổng hợp của vật rắn, những khái niệm về cơ học vật rắn, kéo và nén đúng tâm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Cơ kỹ thuật : Phần 1 - ThS. Nguyễn Quang Tuyến

Đồng bộ tài khoản