intTypePromotion=3

Giáo trình Eagle - Vẽ và thiết kế mạch

Chia sẻ: Nguyenhuu Ai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:120

2
656
lượt xem
366
download

Giáo trình Eagle - Vẽ và thiết kế mạch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Giáo trình Eagle - Vẽ và thiết kế mạch . KHÁI QUÁT CHƯƠNG TRÌNH Chúc mừng các bạn đến với chương trình Eagle for Windows phiên bản 4.0 Đây là chương trình quan trọng và cần thiết đối với những người theo học chuyên nghành..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Eagle - Vẽ và thiết kế mạch

 1. Computer Aided Design
 2. N i dung chính 1. Khái quát chương trình 5. Thi t k m ch in (Board) 2. Cài ñ t chương trình 6. T o thư vi n linh ki n 3. Kh i ñ ng chương trình 7. In 4. V sơ ñ nguyên lý 8. Bài t p áp d ng (Schematic)
 3. PH N TH NH T KHÁI QUÁT CHƯƠNG TRÌNH
 4. KHÁI QUÁT CHƯƠNG TRÌNH Chào m ng các b n ñ n v i chương trình Eagle for Windows phiên b n 5.0 ðây là chương trình quan tr ng và c n thi t ñ i v i nh ng ngư i theo h c chuyên nghành ði n-ði n T , T ñ ng hoá và Cơ ñi n t v.v. EAGLE có nghĩa là: Easily Applicable Graphical Layout Editor Chương trình này ñư c th c hi n b i công ty CadSoft Computer (Germany) ði u ñ c bi t n a ñây là chương trình Freeware v i ñ y ñ các tính năng gi ng như b n shareware.
 5. Khái quát chương trình EAGLE ñư c chia ra làm ba version khác nhau Professional V i b n Pro này các tính năng không b gi i h n: Thi t k Boaed m ch v i kích thư c 1600x1600mm (64x64inch) Thi t k v i 16 l p layer 999 sheets trên m i schematic Standard V i b n Standard này thì tính năng b gi i h n là: Vùng thi t k ch t i ña là 160x100mm (6.3x4inch) Ch cho 4 l p layers (Top, Route2, Route15 và Bottom) 99 sheets trên m i schematic Light B n Light này các tính năng b gi i h n là: Vùng thi t k ch có 100x80mm (4x3.2inch Thi t k trên 2 l p layer (Vi t Nam cũng ch có xài d ng này (Top và Bottom)
 6. KHÁI QUÁT CHƯƠNG TRÌNH V i phiên b n Eagle 5.0 ngư i s d ng có th th y ñư c hình dáng và các thông s kích thư c c a linh kiên r t có l i trong vi c l a ch n khi v m ch Chương trình Eagle cho phép ngư i s d ng v sơ ñ nguyên lý m ch ñi n trong c a s so n th o Schematic. Sau khi ñã hình thành ñư c sơ ñ nguyên lý b n có th chuy n sơ ñ nguyên lý ñó sang sơ ñ m ch in m t cách t ñ ng. Yêu c u c a h th ng: Windows 98 / WinNT / XP ð phân gi i màn hình 800 x 600 Thi t b ngo i vi: Máy in kim ho c Laser Máy khoan l
 7. PH N TH 2 CÀI ð T CHƯƠNG TRÌNH (INSTALL)
 8. Cài ñ t chương trình Bư c1: ðưa ñĩa cài ñ t chương trình vào máy (Thư ng s d ng ñĩa CD-ROM) ho c là vào trang ch ñ b n chương trình *.exe v cài ñ t. (USB….) Bư c 2: Ch n file setup.exe có ch a trong ñĩa cài ñ t và kích ñúp chu t vào ñó V i cài ñ t t CD: n u chương trình cài ñ t có th t ñ ng kh i ñ ng v i file Autorun thì b n không ph i tìm file setup ñó n a V i b n t i t internet, b n ch y file eagle-win-5.0.0.exe Trên màn hình xu t hi n c a s ñ cho b n l a ch n s d ng ngôn ng nào trong quá trình cài ñ t Englisch ho c Deutsch ( Ngôn ng này ch có tác d ng trong quá trình cài ñ t, còn sau khi cài ñ t xong thì chương trình ñư c s d ng v i ngôn ng Englisch)
 9. Cài ñ t chương trình C a s l a ch n ngôn ng giao ti p trong quá trình cài ñ t Kích chu t vào ñây
 10. Cài ñ t chương trình Kích Bư c3: Ch n m c Install Program chu t vào ñây
 11. Cài ñ t chương trình Kích chu t vào ñây
 12. ðang cài ñ t chương trình…
 13. PH N TH 3 KH I ð NG CHƯƠNG TRÌNH
 14. KH I ð NG CHƯƠNG TRÌNH B n có th ch y chương trình b ng cách kích ñúp chu t vào bi u tư ng trên màn hình
 15. KH I ð NG CHƯƠNG TRÌNH - Ho c có th thông qua Start menu góc trái phía dư i màn hình
 16. C AS CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH T i c a s này b n có th l a ch n công vi c th c hi n ti p theo M m t file m i dư i d ng Schematic ho c Board M m t file ñã có s n ñ có th ch nh s a và in n T o thư vi n linh ki n v i nh ng linh ki n không có s n trong chương trình
 17. PH N TH 4 V SƠ ð NGUYÊN LÝ (SCHEMATIC)
 18. T O FILE M I Bư c 2: Kích chu t trái vào New Projects s xu t hi n New_Project_1 Bư c 1: Kích chu t ph i vào Projects

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản