intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Kỹ thuật gia công cơ khí

Chia sẻ: Vy Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:175

248
lượt xem
52
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kỹ thuật gia công cơ khí bao gồm những nội dung kiến thức: Giới thiệu về các phương pháp gia công kim loại, hợp kim cơ bản trong gia công cơ khí bao gồm: sản xuất đúc; gia công kim loại bằng áp lực; hàn cắt kim loại và gia công kim loại bằng cắt gọt để chế tạo các chi tiết hoặc các kết cấu trong các máy móc hoặc các công trình công nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Kỹ thuật gia công cơ khí

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU<br /> <br /> KỸ THUẬT GIA CÔNG CƠ KHÍ<br /> <br /> TÊN HỌC PHẦN<br /> <br /> : KỸ THUẬT GIA CÔNG CƠ KHÍ<br /> <br /> MÃ HỌC PHẦN<br /> <br /> : 22502<br /> <br /> TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO<br /> <br /> : ĐẠI HỌC<br /> <br /> DÙNG CHO SINH VIÊN NGÀNH<br /> <br /> : KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ<br /> <br /> HẢI PHÒNG - 8/2015<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> NỘI DUNG<br /> <br /> STT<br /> Bài mở đầu<br /> <br /> TRANG<br /> 12<br /> <br /> 1. Mục đích, yêu cầu và vị trí môn học<br /> <br /> 12<br /> <br /> 2. Nội dung môn học và tài liệu tham khảo<br /> <br /> 12<br /> <br /> 3. Một số khái niệm cơ bản<br /> <br /> 12<br /> <br /> Phần I. Chế tạo phôi<br /> Chương 1. Khái niệm cơ bản về sản xuất đúc<br /> <br /> 15<br /> 15<br /> <br /> 1.1. Bản chất, đặc điểm, công dụng và phân loại sản xuất đúc<br /> <br /> 15<br /> <br /> 1.2. Nguyên lý thiết kế chi tiết đúc<br /> <br /> 16<br /> <br /> 1.3. Đúc các hợp kim<br /> <br /> 17<br /> <br /> Chương 2. Đúc trong khuôn cát<br /> <br /> 24<br /> <br /> 2.1. Các bộ phận cơ bản của khuôn đúc<br /> <br /> 24<br /> <br /> 2.2. Quá trình sản xuất vật đúc trong khuôn cát<br /> <br /> 25<br /> <br /> 2.3. Hỗn hợp làm khuôn và lõi<br /> <br /> 25<br /> <br /> 2.4. Các phương pháp làm khuôn và lõi<br /> <br /> 29<br /> <br /> 2.5. Thiết kế và chế tạo lõi<br /> <br /> 33<br /> <br /> 2.6. Chọn hòm khuôn<br /> <br /> 35<br /> <br /> 2.7. Hệ thống rót<br /> <br /> 35<br /> <br /> Chương 3. Các phương pháp đúc Đặc biệt<br /> <br /> 43<br /> <br /> 3.1. Đúc trong khuôn kim loại<br /> <br /> 43<br /> <br /> 3.2. Đúc dưới áp lực<br /> <br /> 44<br /> <br /> 3.3. Đúc ly tâm<br /> <br /> 46<br /> <br /> 3.4. Đúc mẫu chảy<br /> <br /> 47<br /> <br /> 3.5. Đúc liên tục<br /> <br /> 48<br /> <br /> 3.6. Kiểm tra khuyết tật vật đúc<br /> <br /> 49<br /> <br /> Chương 4. Các khái niệm cơ bản về gia công áp lực<br /> <br /> 51<br /> <br /> 4.1. Thực chất và đặc điểm của gia công áp lực<br /> <br /> 51<br /> <br /> 4.2. Các định luật cơ bản dùng trong gia công áp lực<br /> <br /> 51<br /> <br /> 4.3. Nung kim loại trước khi gia công áp lực<br /> <br /> 53<br /> <br /> 4.4. Làm nguội sau khi gia công áp lực<br /> <br /> 57<br /> <br /> Chương 5. Các phương pháp gia công kim loại bằng áp lực<br /> <br /> 59<br /> 2<br /> <br /> 5.1. Cán kim loại<br /> <br /> 59<br /> <br /> 5.2. Kéo kim loại<br /> <br /> 61<br /> <br /> 5.3. Ép kim loại<br /> <br /> 64<br /> <br /> 5.4. Rèn tự do<br /> <br /> 65<br /> <br /> 5.5. Rèn khuôn - rập khối, rập thể tích<br /> <br /> 68<br /> <br /> 5.6. Rập tấm - rập nguội<br /> <br /> 70<br /> <br /> Chương 6. Các khái niệm cơ bản về hàn và cắt kim loại<br /> <br /> 77<br /> <br /> 6.1. Bản chất, đặc điểm và phân loại các phương pháp hàn<br /> <br /> 77<br /> <br /> 6.2. Qúa trình luyện kim khi hàn nóng chảy<br /> <br /> 78<br /> <br /> 6.3. Tổ chức kim loại mối hàn khi hàn nóng chảy<br /> <br /> 79<br /> <br /> Chương 7. Hàn hồ quang tay<br /> <br /> 82<br /> <br /> 7.1. Khái nịêm<br /> <br /> 82<br /> <br /> 7.2. Nguồn điện hàn, điện cực hàn và máy hàn<br /> <br /> 83<br /> <br /> 7.3. Phân loại hàn hồ quang<br /> <br /> 88<br /> <br /> 7.4. Công nghệ hàn<br /> <br /> 89<br /> <br /> 7.5. Các chuyển động của que hàn và kỹ thuật hàn<br /> <br /> 93<br /> <br /> 7.6. Hàn và cắt kim loại bằng hồ quang dưới nước<br /> <br /> 97<br /> <br /> Chương 8. Hàn tự động<br /> <br /> 98<br /> <br /> 8.1. Khái niệm, đặc điểm và lĩnh vực áp dụng hàn tự động<br /> <br /> 98<br /> <br /> 8.2. Các phương pháp hàn tự động<br /> <br /> 99<br /> <br /> 8.3. Thiết bị hàn tự động<br /> <br /> 101<br /> <br /> 8.4. Chế độ hàn tự động dưới lớp thuốc<br /> <br /> 104<br /> <br /> Chương 9. Hàn và cắt kim loại bằng ngọn lửa khí<br /> <br /> 106<br /> <br /> 9.1. Thực chất và đặc điểm hàn kim loại<br /> <br /> 106<br /> <br /> 9.2. Khí hàn<br /> <br /> 106<br /> <br /> 9.3. Thiết bị hàn khí<br /> <br /> 107<br /> <br /> 9.4. Ngọn lửa hàn khí<br /> <br /> 107<br /> <br /> 9.5. Cắt kim loại bằng ngọn lửa khí<br /> <br /> 111<br /> <br /> Chương 10. Tính hàn của kim loại và hợp kim<br /> <br /> 114<br /> <br /> 10.1. Khái niệm chung<br /> <br /> 114<br /> <br /> 10.2. Hàn các kim loại và hợp kim<br /> <br /> 114<br /> <br /> Chương 11. Biến dạng và ứng suất khi hàn các dạng khuyết tật hàn và<br /> <br /> 119<br /> <br /> các phương pháp kiểm tra<br /> 3<br /> <br /> 11.1. Sự tạo thành ứng suất khi hàn<br /> <br /> 120<br /> <br /> 11.2. Các biện pháp giảm ứng suất và biến dạng khi hàn<br /> <br /> 121<br /> <br /> 11.3. Các dạng khuyết tật mối hàn và các phương pháp kiểm tra<br /> <br /> 122<br /> <br /> Phần II. Gia công cắt gọt kim loại<br /> Chương 12. Khái niệm cơ bản về gia công cắt gọt kim loại<br /> <br /> 127<br /> 127<br /> <br /> 12.1. Thực chất, đặc điểm và công dụng của gia công cắt gọt<br /> <br /> 127<br /> <br /> 12.2. Các chuyển động cơ bản trong gia công cắt gọt<br /> <br /> 127<br /> <br /> 12.3. Một số dạng tạo hình cơ bản<br /> <br /> 128<br /> <br /> 12.4. Các phương pháp gia công cắt gọt cơ bản<br /> <br /> 129<br /> <br /> 12.5. Cấu tạo và các thông số hình học của dụng cụ cắt<br /> <br /> 340<br /> <br /> 12.6. Các thông số hình học của lớp phoi cắt<br /> <br /> 132<br /> <br /> 12.7. Sự tạo thành phoi và các dạng của phoi<br /> <br /> 133<br /> <br /> 12.8. Cơ sỏ vật lý của quá trình cắt gọt<br /> <br /> 134<br /> <br /> Chương 13. Phương pháp xác định chế độ cắt<br /> <br /> 140<br /> <br /> 13.1. Các khái niệm cơ bản<br /> <br /> 140<br /> <br /> 13.2. Thông số chế độ cắt<br /> <br /> 140<br /> <br /> 13.3. Quan điểm lựa chọn chế độ cắt<br /> <br /> 142<br /> <br /> 13.4. Các phương pháp xác định chế độ cắt<br /> <br /> 142<br /> <br /> Chương 14. Gia công trên nhóm máy tiện<br /> <br /> 146<br /> <br /> 14.1. Bản chất, đặc điểm và công dụng của gia công tiện<br /> <br /> 146<br /> <br /> 14.2. Máy tiện và dao tiện<br /> <br /> 146<br /> <br /> 14.3. Những công việc tiến hành trên máy tiện<br /> <br /> 150<br /> <br /> Chương 15. Gia công trên nhóm máy phay<br /> <br /> 157<br /> <br /> 15.1. Bản chất, đặc điểm và công dụng của phay<br /> <br /> 157<br /> <br /> 15.2. Các phương pháp phay cơ bản<br /> <br /> 157<br /> <br /> 15.3. Máy phay và dao phay<br /> <br /> 159<br /> <br /> 15.4. Những công việc tiến hành trên máy phay<br /> <br /> 160<br /> <br /> Chương 16. Gia công lỗ<br /> <br /> 162<br /> <br /> 16.1. Bản chất, đặc điểm và công dụng<br /> <br /> 162<br /> <br /> 16.2. Các phương pháp gia công lỗ<br /> <br /> 162<br /> <br /> Chương 17. Gia công trên nhóm máy mài<br /> <br /> 166<br /> <br /> 17.1. Bản chất, đặc điểm và công dụng<br /> <br /> 166<br /> <br /> 17.2. Cấu tạo của đá mài<br /> <br /> 166<br /> 4<br /> <br /> 17.3. Phân loại và phương pháp lựa chọn đá mài khi gia công<br /> <br /> 167<br /> <br /> 17.4. Những công việc cơ bản tiến hành trên máy mài<br /> <br /> 169<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2